Nieuws,

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Verruiming werkkostenregeling voor MKB

Friday, 15 February 2019 00:12

Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet besloten op een voorstel van staatssecretaris Snel. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan twee bestaande knelpunten. Met de verruiming is ruim 100 mi Lees het bericht

Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

Friday, 15 February 2019 00:12

Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze een positief getuigschrift. Daarom stuurt ze een open sollicitatie naar deze werkgever. Ze wordt uitgenodigd voor twee sollicitatiegesprekken. In h Lees het bericht

Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

Friday, 15 February 2019 00:12

Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar kinderen. In 2010 – moeder is dan 92 jaar - gaan de drie kinderen met moeder een maatschap aan. Daarin exploiteren ze het akkerbouwbedrijf voor g Lees het bericht

Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

Friday, 15 February 2019 00:12

Een chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn woning van € 225.000 en een rekening courantschuld van € 578.000. Hij heeft een huis met een WOZ-waarde van € 892.000 met een hypothecai Lees het bericht

Op staande voet ontslagen in proeftijd?

Friday, 01 February 2019 00:12

Een uitzendkracht werkt tot eind augustus als grondwerker bij een bedrijf. Met ingang van september treedt hij in vaste dienst. In zijn contract staat een proeftijd van twee maanden. Op 22 oktober zegt de directeur de arbeidsovereenkomst telefonis Lees het bericht

Woonsituatie rond echtscheiding

Friday, 01 February 2019 00:12

Man en vrouw tekenen in 2014 een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dat de man in maart 2014 de gezamenlijke echtelijke woning heeft verlaten en dat de woning in juni 2014 is verkocht. In augustus is de echtscheiding definitief. In november 201 Lees het bericht

Aftrek BTW woon-werkpand

Friday, 01 February 2019 00:12

Man en vrouw kopen een perceel grond in onverdeelde eigendom. Daarop laten ze een huis bouwen, dat ze gezamenlijk betalen en gaan bewonen. Het huis zal voor 7% worden gebruikt door het bedrijf van de man. Het bedrijf trekt de € 60.000 BTW in Lees het bericht

Bezorgers Deliveroo niet zelfstandig

Friday, 01 February 2019 00:12

Begin 2018 heeft de maaltijdbezorgdienst Deliveroo de arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet verlengd. Ze konden als zelfstandige voor het bedrijf gaan werken op basis van een partnerovereenkomst. Die oplossing is in 2018 door een rechter geacce Lees het bericht

Ten onrechte geen VAR: schadevergoeding

Friday, 18 January 2019 00:12

Deze zaak ging over een gediplomeerd verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG). Ze vroeg eind 2013 een VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie-Winst Uit Onderneming) aan, omdat ze AWBZ-zorg in natura en PGB-zorg wilde gaan verlenen. De Belastingdien Lees het bericht

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

Friday, 18 January 2019 00:12

Eind 2018 is de nieuwe Werkwijzer Poortwachter  gepubliceerd. Deze helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. U vindt Lees het bericht

Transitievergoeding kleine werkgevers gewijzigd

Friday, 18 January 2019 00:12

Bent u een werkgever met een klein bedrijf en kunt u de berekende transitievergoeding voor een of meer werknemers niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de transit Lees het bericht

Zakelijke kilometers onzakelijk

Friday, 18 January 2019 00:12

Een parttime ondernemer in de psychosociale zorg werkt daarnaast in loondienst. De werkgever stelt een Citroën van de zaak ter beschikking. Deze wordt met name gebruikt door de echtgenote van de ondernemer. De ondernemer zelf rijdt in een Peu Lees het bericht

Eenmalige verhoogde vrijstellingen schenkbelasting

Friday, 04 January 2019 00:12

De schenkbelasting kent een aantal eenmalige verhoogde vrijstellingen. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Onlangs zijn goedkeuringen gepubliceerd die ruimere toepassing mogelijk maken. Het gaat om de verhoogde vrijstellingen voor schenkingen van Lees het bericht

Dronken magazijnmedewerker mag blijven

Friday, 04 January 2019 00:12

Een magazijnmedewerker verschijnt beschonken en ruikend naar alcohol op het werk. Er volgt een gesprek met de leidinggevende. Bij de werkgever is een alcohol- en drugsbeleid van kracht. De medewerker krijgt een waarschuwing en wordt doorverwezen n Lees het bericht

Hoge billijke vergoeding bij ontslag

Friday, 04 January 2019 00:12

Een werknemer is senior Projectmanager ICT bij een reis- en evenementenorganisatie. Hij werkt daar al 34 jaar. Tijdens een gesprek met HR krijgt hij te horen dat zijn werkzaamheden per direct zijn verplaatst naar Engeland. Hij staat van de ene op Lees het bericht

Oplossing BTW-nummer zzp-ers

Friday, 04 January 2019 00:12

Bent u zzp-er? Dan hebt u een BTW-nummer waarvan uw burgerservicenummer (BSN) deel uitmaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst verboden om met deze werkwijze door te gaan. Volgens de Belastingdienst ontstaan dan uitvoeringsri Lees het bericht

Wijzigingen belastingen 2019

Friday, 21 December 2018 00:12

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. In een brochure geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019.

De wijzigingen zijn ingedeeld Lees het bericht

Lager nettoloon buitenlandse werknemers

Friday, 21 December 2018 00:12

Met ingang van 2019 krijgen uw werknemers die niet in Nederland wonen mogelijk te maken met een lager netto loon. Dat komt omdat het belastingdeel in de loonheffingskortingen voor deze werknemers vervalt of wordt beperkt. Hebt u met deze werknemer Lees het bericht

Ziekmelding in 2019 en UWV

Friday, 21 December 2018 00:12

Vanaf 1 januari 2019 verandert voor uw (ex-)werknemer het proces nadat hij zich heeft ziek gemeld. Het UWV stuurt na de ziekmelding een digitale vragenlijst. Om deze in te vullen moet de (ex-)werknemer inloggen via DigiD met een extra beveiliging. Lees het bericht

Voordelig elektrisch rijden: fiscale truc

Friday, 21 December 2018 00:12

De Belastingdienst heeft volgens het Financiële Dagblad de volgende fiscale truc goedgekeurd bij een Haarlems bedrijf. Een werknemer sluit een private leaseovereenkomst af voor een elektrische auto. Met het contract gaat hij naar zijn werkgev Lees het bericht

Arbeidscontract: 0 of 36 uren?

Friday, 07 December 2018 00:12

Een vrouw is per 1 juni voor zes maanden bij een instelling in dienst getreden als zorgcoördinator. Ze werkt tegen een in de cao vastgesteld uurloon. Eind juli krijgt ze een betaling en een loonstrook over juni op basis van 156 loonuren. Op 3 Lees het bericht

Arts ondernemer naast dienstverband?

Friday, 07 December 2018 00:12

Een arts staat in het BIG-register vermeld als arts en tandarts. Hij werkt in dienstbetrekking en wordt opgeleid tot kaakchirurg. Hij verricht daarnaast medisch specialistische werkzaamheden in een ziekenhuis, op basis van een contract met de maat Lees het bericht

Verhuur 1.100 garageboxen geen onderneming

Friday, 07 December 2018 00:12

Een B.V. verhuurt ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten. De totale waarde van het vastgoed is circa € 10.000.000. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) verzoekt de Belastingdienst om de zogenaamde geruisloze terugkeer van de vastgo Lees het bericht

Zelfstandig of loondienst: voortgang wet DBA

Friday, 07 December 2018 00:12

Zelfstandigen en hun opdrachtgevers willen graag duidelijkheid over de juridische en fiscale gevolgen van hun samenwerking. Het kabinet heeft belangrijke voorstellen gedaan om die duidelijkheid te bevorderen. Wat is de stand van zaken? Gaat er per Lees het bericht

Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

Thursday, 22 November 2018 00:12

In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag. Het voordeel van fiscale aftrekposten gaat ook omlaag. Het is dus fiscaal voordelig om kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen. We Lees het bericht

Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

Thursday, 22 November 2018 00:12

De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren alleen nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Het is dus raadzaam te onderzoeken of u aftrekposten naar voren kunt halen of in Lees het bericht

Eindejaarstips voor werkgevers

Thursday, 22 November 2018 00:12

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een kerstgratificatie, bonus of een personeelsfeest. Hebt u de vrije ruimte over 2018 al benut, denk dan eens aan een nieuwjaarsgeschenk of nieuwjaarsborr Lees het bericht

Eindejaarstips voor ondernemers met BV

Thursday, 22 November 2018 00:12

Met ingang van 2022 wordt excessief lenen bij de eigen BV belast tegen het dan geldende box 2-tarief. Het box 2-tarief is in 2018 en 2019 nog 25%, daarna stijgt het. Van excessief lenen is sprake als u naast een eventuele eigenwoninglening bij de Lees het bericht

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

Friday, 09 November 2018 00:12

Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werkn Lees het bericht

Loon onderdeel van winst uit onderneming?

Friday, 09 November 2018 00:12

Een saxofonist is beroepsmusicus en als zodanig fiscaal ondernemer. Hij geeft saxofoonlessen als vrije beroepsbeoefenaar, maar ook in loondienst. Hij vindt dat zijn looninkomsten deel uitmaken van zijn winst uit onderneming als beroepsmusicus. De Lees het bericht

Familielening eigen woning: rente 9%

Friday, 09 November 2018 00:12

Een jong stel bewoont een eigen woning die op naam staat van de man. Voor de aankoop heeft hij in 2015 van zijn ouders een annuïteitenlening van € 271.556 gekregen met een looptijd van 30 jaar. De rente is 9% en staat voor 15 jaar vast. Lees het bericht

Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

Friday, 09 November 2018 00:12

Sinds 1 januari 2018 moeten werknemers over het totaal aantal gewerkte uren minstens het geldende minimumloon ontvangen. Met ingang van 1 januari 2019 is compensatie van over- of meerwerk in betaalde vrije tijd (tijd-voor-tijd) alle Lees het bericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

Friday, 26 October 2018 00:12

Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet een pakket maatregelen voorgesteld om de vrijgekomen middelen in te zetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Een flink deel van de& Lees het bericht

Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

Friday, 26 October 2018 00:12

Een werkneemster in de glastuinbouw met een tijdelijk contract ontvangt een aanzegging dat haar arbeidsovereenkomst op de einddatum stopt. Op de einddatum heeft ze feitelijk drie jaar voor de werkgever gewerkt. Na de aanzegging krijgt ze van haar Lees het bericht

Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

Friday, 26 October 2018 00:12

Een ondernemer verkoopt de aandelen in zijn assurantiekantoor en verhuurt daarna het bedrijfspand aan de overnemer. Hij wordt adviseur en stuurt daarvoor maandelijks een rekening aan het bedrijf. Na een jaar spreekt hij met het assurantiekantoor a Lees het bericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

Friday, 26 October 2018 00:12

De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Zo reserveert het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op a Lees het bericht

Transitievergoeding bij minder werken?

Friday, 12 October 2018 00:12

Een werkneemster moet wegens haar gezondheid minder uren gaan werken. De bestaande  arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en ze krijgt een nieuwe, met 45% minder uren. Werknemers hebben, als ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest, rech Lees het bericht

Sparen in eigen onderneming

Friday, 12 October 2018 00:12

Een advocaat heeft bedacht dat sparen op een bankrekening van zijn onderneming fiscaal gunstiger is dan sparen in box 3. In de onderneming wordt immers de werkelijke rente belast, in box 3 een veel hoger forfaitair rendement. De Belastingdienst vi Lees het bericht

Bovenwoning dansschool van de balans?

Friday, 12 October 2018 00:12

Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de dansstudio, boven hun woning. Het geheel staat op de fiscale ondernemingsbalans. Als het pand met winst verkocht wordt, komt de vraag op of de bovenwo Lees het bericht

Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

Friday, 12 October 2018 00:12

Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In rapportages over de monteur aan de werkgever is steeds sprake van zware medicatie en pijnklachten die het werken onmogelijk maken. De monteur blijkt Lees het bericht

Ondernemers met een BV

Friday, 28 September 2018 00:12

Het meest onverwachte voorstel in de kabinetsplannen treft veel ondernemers met een eigen BV, de DGA’s. Het kabinet wil excessief lenen van de eigen BV ontmoedigen via een rekening courantmaatregel. Leent u meer dan € 500.000 van uw BV, Lees het bericht

Fiscale voorstellen Prinsjesdag

Friday, 28 September 2018 00:12

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen in een reeks wetsvoorstellen gepresenteerd. Voor een belangrijk deel gaat het om al eerder aangekondigde maatregelen. Het politieke spel gaat nu beginnen. Rond half december, als de Eerste Kamer over Lees het bericht

Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling

Friday, 28 September 2018 00:12

De regeling voor de fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 sterk vereenvoudigd. Werknemers met een fiets van de zaak krijgen een vaste bijtelling voor het privégebruik van de fiets. Jaarlijks moeten ze 7% van de adviesprijs van de fiet Lees het bericht

Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte

Friday, 14 September 2018 00:12

Een kwaliteitsmanager werkt acht tot tien uur per week in loondienst. Naast haar salaris ontvangt ze een netto vergoeding van € 160 per maand voor woon-werkverkeer. In de overeenkomst staat dat ze deels thuis kan werken. Feitelijk hoefde ze m Lees het bericht

Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar

Friday, 14 September 2018 00:12

Voor een verbouwing gaat een huiseigenaar in 2007 een extra hypothecaire lening aan van € 93.500. Deze neemt hij in zijn aangifte op als eigenwoningschuld. De Belastingdienst vraagt in 2013, bij controle van de aangifte 2010, bewijs dat de hy Lees het bericht

Met bestelauto naar rechter: privégebruik?

Friday, 14 September 2018 00:12

Een monteur die elke dag 24 uur oproepbaar is, rijdt in een bestelauto van zijn werkgever. Met ingang van het jaar 2012 gebruikt de monteur de bestelauto niet meer privé. In februari 2013 is er een zitting bij de rechter over het priv&eacut Lees het bericht

CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?

Friday, 14 September 2018 00:12

Iemand solliciteert op de functie van psychotherapeut. In zijn CV vermeldt hij eerdere functies,  opleidingen en lidmaatschappen van beroepsverenigingen. Hij wordt aangenomen, gaat aan de slag, maar functioneert slecht. De werkgever ontdekt f Lees het bericht

Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?

Friday, 31 August 2018 00:12

Een constructeur krijgt een aanlokkelijk aanbod van een concurrent van zijn werkgever. Hij tekent daar op 10 april een arbeidsovereenkomst, ingaande 1 juni. Op 13 april zegt hij zijn huidige arbeidsovereenkomst op. Een goed gesprek volgt en hij kr Lees het bericht

BTW bewust niet aangegeven en voldaan

Friday, 31 August 2018 00:12

Een BV verhuurt een golfbaan aan de exploitant van die baan. De verhuur gaat met BTW. Bij de verhuurder vindt een boekenonderzoek plaats. Uit de administratie ter plekke blijkt dat de BV bijna € 126.000 aan BTW over de verhuur niet heeft aang Lees het bericht

Eetcafé lukt niet: fiscale navordering

Friday, 31 August 2018 00:12

Een VOF exploiteert een eetcafé. In het jaar van oprichting en de drie jaren daarna heeft de VOF uitsluitend verlies geleden. De Belastingdienst corrigeert de aangifte over het laatste verliesjaar: de aftrek van het verlies uit de VOF, de z Lees het bericht

Vaststellingovereenkomst geheim?

Friday, 31 August 2018 00:12

In een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst staat meestal een geheimhoudingsclausule met boetebeding. Onlangs heeft een ex-werkgever € 1.000 boete ingehouden op de eindafrekening van de ex-werknemer omdat Lees het bericht

Discrimineert uw vacaturetekst?

Friday, 17 August 2018 00:12

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid mag u geen onderscheid maken naar leeftijd als u personeel zoekt. Het College voor de Rechten van de Mens heeft online vacatureteksten onderzocht en 40.000 tot 60.000 gevallen van Lees het bericht

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Friday, 17 August 2018 00:12

Een directeur krijgt van een BV een Lexus voor zakelijk gebruik ter beschikking. Privé heeft hij een Audi A7. De directeur vraagt en krijgt een Verklaring geen privégebruik voor de Lexus. Na 9 jaar ontvangt hij een vragenbrief van de Lees het bericht

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Friday, 17 August 2018 00:12

Een belastingplichtige claimt in zijn aangifte Inkomstenbelasting voor € 1.500 aftrekbare giften. Het betreft contante giften. Hij ontvangt een vragenbrief van de Belastingdienst met het verzoek de giften te onderbouwen. Daarom stuurt hij ond Lees het bericht

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

Friday, 17 August 2018 00:12

Een accountmanager New Business wordt bij dezelfde werkgever Sales, Marketing & PR consultant. Dat vermeldt hij op zijn LinkedInprofiel. Na een jaar wordt hij echter teruggeplaatst in zijn oude functie en de werkgever wil de arbeidsovereenkoms Lees het bericht

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Friday, 03 August 2018 00:12

Een ondernemer met een eenmanszaak maakte een rommeltje van zijn administratie. Zijn accountant en belastingambtenaren hadden hem hier in het verleden al voor gewaarschuwd. Bij een nieuw onderzoek trof de FIOD onjuiste facturen aan en stelde vast Lees het bericht

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

Thursday, 02 August 2018 00:12

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer niet het burgerservicenummer (BSN) mag gebruiken. Gebruik van dit persoonlijke nummer heeft geen wettelijke grondslag en is niet noodzakelijk. De Be Lees het bericht

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Thursday, 02 August 2018 00:12

Een arbeidsongeschikte werknemer start na anderhalf jaar ziekte met re-integratie gericht op het tweede spoor. Afgesproken wordt dat de werknemer op 27 februari bij een andere werkgever begint en in stapjes aan de slag gaat. Hij had echter al eerd Lees het bericht

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Thursday, 02 August 2018 00:12

Een student treedt bij Deliveroo in dienst als maaltijdbezorger op basis van een arbeidscontract voor 20 maanden. In de overeenkomst staat dat deze niet zal worden verlengd. Tegen het einde van de looptijd komt Deliveroo met een zzp-contract. Dat Lees het bericht

Jacquet predikant toch werkkleding

Friday, 20 July 2018 00:12

Een predikant kocht een jacquet voor de uitoefening van zijn ambt. In zijn aangifte voerde hij de aanschafkosten op als aftrekbare kosten van werkkleding. Daar was de Belastingdienst het niet mee eens. De rechtbank gaf de Belastingdienst gelijk. I Lees het bericht

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Friday, 20 July 2018 00:12

Op dit moment hangt de hoogte van onder meer de WW-premies af van de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld. De ene sector is duurder dan de andere. Het is de bedoelding dat dit systeem per 2020 wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aar Lees het bericht

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Friday, 20 July 2018 00:12

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Dat is ook het geval bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Lees het bericht

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

Friday, 20 July 2018 00:12

De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartax genoemd, blijft bezwaren oproepen. De heffing is relatief hoog ten opzichte van het feitelijk rendement op spaargeld. Staatssecretaris Snel heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing Lees het bericht

Aftrek S&O: detail op urenstaat

Friday, 06 July 2018 00:12

Een ondernemer ontwikkelt samen met twee medevennoten innovatief snoepgoed. Ze besteden veel tijd aan research, testen en overleg over de uitkomsten. De jaaromzet van de ondernemer is slechts € 7.900. De Belastingdienst weigert de geclaimde z Lees het bericht

ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

Friday, 06 July 2018 00:12

Voor goedwillende zzp-ers en hun opdrachtgevers is de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Maar per 1 juli 2018 treedt de Belastingdienst strenger op tegen schijnze Lees het bericht

ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA

Friday, 06 July 2018 00:12

Minister Koolmees heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe regelgeving voor zelfstandigen. Het kabinet werkt met wetenschappers en veldpartijen verder aan het verduidelijken van het gezagscriterium, zodat per 1 janua Lees het bericht

Betalingstermijn grote opdrachtgevers

Friday, 06 July 2018 00:12

Per 1 juli 2018 zijn zzp-ers en MKB-bedrijven beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. De Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen is weliswaar al op 1 juli 2017 ingegaan, maar deze kende overgan Lees het bericht

Geboorteverlof partner flink uitgebreid

Friday, 22 June 2018 00:12

Op dit moment heeft de partner recht op twee dagen volledig betaald geboorteverlof. Dat kunnen ze opnemen in de eerste vier weken na de bevalling. Per 1 januari 2019 gaat dit volledig betaalde geboorteverlof naar vijf dagen. Bovendien kunnen partn Lees het bericht

Bestelauto’s op de foto

Friday, 22 June 2018 00:12

Werknemers van een uitzendbedrijf werken uitsluitend voor een zusteronderneming die elektriciteits- en telecommunicatiekabels aanlegt. Ze rijden in bestelauto’s met achterbank van dat zusterbedrijf. Privégebruik is volgens de arbeidso Lees het bericht

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Friday, 22 June 2018 00:12

Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer energie-investeringsaftrek claimen. U vindt de bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen in de Energielijst die jaarlijks wordt geactualiseerd. Uit een evaluatie ove Lees het bericht

Mag servicemonteur naar concurrent?

Friday, 22 June 2018 00:12

Een servicemonteur bij een beveiligingsbedrijf heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een concurrentiebeding voor vijf jaar. Vanwege terugkerende discussies over compensatie van overuren, solliciteert hij bij een concurrerend bedri Lees het bericht

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

Friday, 08 June 2018 00:12

In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017. Deze heffing wordt met ingang van 2017 op een andere manier berekend dan tot en met 2016. De lopende procedures Lees het bericht

Belastingdienst niet AVG-proof

Friday, 08 June 2018 00:12

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het zal u niet zijn ontgaan en waarschijnlijk veel tijd en aandacht hebben gekost. Onlangs antwoordde staatssecretaris Snel op kamervragen dat de Belastingdie Lees het bericht

Arbowet per 1 juli 2018

Friday, 08 June 2018 00:12

Op 1 juli 2018 moet u als werkgever klaar zijn voor de nieuwe Arbowet. Zo moet u een basiscontract hebben dat ondersteuning regelt bij uw arbo- en verzuimbeleid. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verz Lees het bericht

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Friday, 08 June 2018 00:12

Begeleidt u in uw bedrijf een leerling of student? Dan kunt u tot 17 september 2018 de subsidie praktijkleren aanvragen voor het school-, studiejaar 2017/2018. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaa Lees het bericht

Werkgever haalt auto op bij ziekte

Friday, 25 May 2018 00:12

Twee managers zijn tegelijk bij een bedrijf gestart op basis van een jaarcontract. Ze melden zich na circa drie maanden allebei ziek. De bedrijfsarts stelt arbeidsongeschiktheid vast en adviseert mediation. Binnen twee weken laat de werkgever van Lees het bericht

Heeft vader een auto cadeau gekregen?

Friday, 25 May 2018 00:12

Een vader kreeg van de Belastingdienst onverwacht een aanslag schenkingsrecht. Hij zou van zijn, inmiddels overleden, zoon een auto ter waarde van € 55.000 geschonken hebben gekregen. Dat zou volgens de Belastingdienst blijken uit een brief v Lees het bericht

Managementvergoeding loon of winst?

Friday, 25 May 2018 00:12

Een zzp-er ontwikkelt innovaties van kunststoffen. Namens een eigen management-BV in oprichting sluit hij met een kunststofbedrijf een managementovereenkomst voor vijf jaar tegen een vaste maandelijkse vergoeding van € 8.000. Hij wordt geacht Lees het bericht

Werknemer steelt en legt terug: ontslag?

Friday, 25 May 2018 00:12

Een medewerker werkt in het depot van een koeriersbedrijf. Hij behandelt een beschadigde doos met pakjes decoupeerzaagbladen. Daarbij steekt hij drie pakjes bij zich. Kort daarna hoort hij van een collega dat er een onderzoek komt naar de incomple Lees het bericht

Woning tandarts op de zaak

Friday, 11 May 2018 00:12

Een tandarts laat voor 3,6 miljoen euro een woning inclusief bedrijfsruimtes bouwen. Hij werkt er zelf één dag per week en in de weekenden. Een medewerker werkt er twee dagen per week. De overige dagen werken ze in een praktijkpand e Lees het bericht

Vakantiegeld uitbetalen

Friday, 11 May 2018 00:12

Betaalt u aan uw werknemers overwerkloon uit? Let dan op bij de berekening van het vakantiegeld. Sinds 1 januari 2018 heeft een werknemer ook recht op vakantietoeslag over het overwerkloon. Dus over de uitbetaalde overwerkuren moet u deze of komen Lees het bericht

Doorbetaling loon en bonus bij ziekte

Friday, 11 May 2018 00:12

Een security en compliance officer ontvangt naast zijn salaris elke maand een prestatiebonus. Afgesproken is dat de werkgever de bonus kan herzien zodra er geen sprake is van normaal functioneren in termen van aanwezigheid, inzet en declarabele we Lees het bericht

Parttime loungerestaurant onderneming?

Friday, 11 May 2018 00:12

Naast haar 36-urige dienstverband bij een werkgever exploiteert een jongedame een Marokkaans loungerestaurant. Het is open van woensdag tot en met zondag van 17.30 tot 23.00 uur. De bedrijfsruimte huurt ze. In de periode van 2006 tot en met 2013 z Lees het bericht

Is uw huis een energiecentrale?

Friday, 27 April 2018 00:12

Een echtpaar koopt een perceel grond en laat er een huis op bouwen. Op het dak laten ze zonnepanelen installeren. Dat doen ze omdat ze van de gemeente moeten voldoen aan duurzaamheidsvereisten. Volgens het echtpaar vormt het pand nu een energiecen Lees het bericht

Wet arbeidsmarkt in balans

Friday, 27 April 2018 00:12

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels ingaan op 1 januari 2020. Wat zijn de hoofdlijnen? Lees het bericht

Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

Friday, 27 April 2018 00:12

Een sales- en marketingmedewerker had een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat eindigde op 31 december 2017. Op 20 november 2017 zei zijn directeur hem dat het contract niet zou worden verlengd, dat hij niet meer hoefde te komen, maar tot einde Lees het bericht

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

Friday, 27 April 2018 00:12

Een vader schenkt aan zijn zoon een aandeel in een vastgoed-BV. Deze BV neemt deel in de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed, onder meer winkelcentra, kantoorgebouwen en bedrijfshallen. De schenkbelasting kent een forse vrijstelling voor onde Lees het bericht

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

Friday, 13 April 2018 00:12

Het is de bedoeling dat de huidige kleine ondernemersregeling in de BTW per 1 januari 2020 wordt vervangen door een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. Voor toepassing van de huidige regeling moet de ondernemer allerlei (her)berekeningen make Lees het bericht

Trouwen is soms schenken

Friday, 13 April 2018 00:12

Een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een belaste schenking. Het vermogen van de ene partner kan immers stijgen ten koste van het vermogen van de andere partner. Door wijziging van de regels voor de huwe Lees het bericht

Aannemer of hovenier?

Friday, 13 April 2018 00:12

Een aannemersbedrijf levert en plaatst gevels voor woningen, flatgebouwen en kantoren tegen een zogenoemde 'all in' prijs. Het besteedt alle werkzaamheden uit aan onderaannemers. Daarnaast doet het bedrijf via een andere BV hovenierswerkzaamheden Lees het bericht

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Friday, 13 April 2018 00:12

Een magazijnbediende wordt op staande voet ontslagen. Hij was voor de tweede maal onder invloed van alcohol op het werk verschenen. Na de eerste keer had hij al op basis van de geldende afspraken over alcohol een officiële waarschuwing gehad. Lees het bericht

Verbod privégebruik DGA

Friday, 30 March 2018 00:12

Stel, u bent enig aandeelhouder en bestuurder van een BV, in fiscale termen directeur-grootaandeelhouder (DGA). Uw BV stelt aan u voor zakelijk verkeer een Mercedes ter beschikking. Soms laat u medewerkers de auto ook even gebruiken voor een zakel Lees het bericht

Fiets van de zaak eenvoudiger

Friday, 30 March 2018 00:12

De fiscale regels voor een fiets van de zaak zijn ingewikkelder en geven meer administratieve rompslomp dan de regels voor een auto van de zaak. Het kabinet wil, samen met de branche, de (lease) fiets van de zaak aantrekkelijker maken. Daarom word Lees het bericht

Werkkostenregeling werkt

Friday, 30 March 2018 00:12

De werkkostenregeling (WKR) is het in 2011 ingevoerde systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Sinds 2015 is de WKR verplicht. Het primaire doel van de invoering van de WKR was om de administratieve laste Lees het bericht

Zakelijkheid lening van uw BV

Friday, 30 March 2018 00:12

Geld lenen, al dan niet in rekening courant, van uw BV kan tot fiscale problemen leiden. Met name als het totaalbedrag toeneemt en de voorwaarden niet geheel zakelijk zijn. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft de Staatssecretaris Lees het bericht

Secretaresse onderneemster?

Friday, 16 March 2018 00:12

Een dame staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak in het verlenen van secretariële en juridische diensten aan advocaten en overige organisaties. Ze doet dit werk voor een advocatenmaatschap. De inkomsten hieruit geeft ze Lees het bericht

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen klaar

Friday, 16 March 2018 00:12

In juli 2017 was de compensatie al aangekondigd, binnenkort kan deze ook worden geclaimd.  Vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008, kunnen vanaf 15 mei 2018 bij het UWV een compensatie aanvragen. Dat kunne Lees het bericht

Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG?

Friday, 16 March 2018 00:12

Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen rond de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Om deze verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren, moeten werkgevers persoonlijke gegevens van werknemers vastleggen. De Autoriteit Persoonsgegevens Lees het bericht

Aangifte door adviseur met slechte reputatie

Friday, 16 March 2018 00:12

Een particulier laat zijn belastingaangiften indienen door een belastingconsulent. Vier jaar lang wordt in de aangifte een bedrag van circa € 900 aan specifieke zorgkosten afgetrokken. Dan stuurt de Belastingdienst vragenbrieven over deze aft Lees het bericht

Krantenbezorger niet in loondienst

Friday, 02 March 2018 00:12

Een man bezorgt kranten voor een uitgever. De inkomsten die hij daarvoor ontvangt, vermeldt hij niet in zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. De Belastingdienst vordert de inkomsten na als resultaat uit overige w Lees het bericht

Opbrengsten distributeur parfums onbelast?

Friday, 02 March 2018 00:12

Een jongedame koopt en verkoopt parfums en cosmetica van een multi level marketingorganisatie. Zij behaalt als zelfstandig distributeur inkomsten uit de verkoop van producten en ontvangt provisie op basis van een puntenstelsel. Dat is gekoppeld aa Lees het bericht

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Friday, 02 March 2018 00:12

Een advocaat gaat aan de slag voor een ondernemer met diverse BV’s. De ondernemer wordt persoonlijk verdacht van faillissementsfraude. De advocaat factureert zijn gewerkte uren aan één van de BV’s.  Die BV brengt de Lees het bericht

Aanzegvergoeding ook bij nieuwe baan?

Friday, 02 March 2018 00:12

Een werknemer werkt bij een installatiebedrijf op basis van een contract voor zeven maanden, tot 1 november. Hij staat al ingeroosterd voor november. In september gaat hij elders solliciteren. Hij zegt zijn arbeidsovereenkomst in oktober op en dee Lees het bericht

Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?

Friday, 16 February 2018 00:12

Stel, uw oudtante vindt het goed dat u haar woning koopt voor € 100.000 onder de werkelijke waarde. U gaat samen naar de notaris en u krijgt de woning op naam. Even later ontvangt u een aanslag schenkbelasting van ruim € 27.000. U en uw Lees het bericht

Tijdpad nieuwe zzp-regels

Friday, 16 February 2018 00:12

Tot 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst coulant om met de huidige zzp-regels. Dat geldt niet voor kwaadwillenden. Dat zijn opdrachtgevers die opereren in een context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samen Lees het bericht

Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Friday, 16 February 2018 00:12

Hebt u in 2017 iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aanleveren bij de Belastingdienst. Dat moet u normaliter voor 1 februari doen, maar dit jaar mag u eenmalig aanleveren tot 1 maart Lees het bericht

Leidster kinderdagverblijf vergeet baby bij afsluiten: ontslag?

Friday, 16 February 2018 00:12

Een moeder komt aan bij het kinderdagverblijf om haar baby op te halen. Het kinderdagverblijf is dicht en donker. De dienstdoende leidster had afgesloten zonder de lijst met aanwezige kinderen te controleren. Na dit voorval is de leidster op staan Lees het bericht

Ontslag wegens restje asbest

Friday, 02 February 2018 00:12

Een bedrijf houdt zich bezig met wettelijk verplichte eindcontroles op locaties waar asbest is verwijderd. Als de gecontroleerde ruimte veilig is en betreden kan worden, geeft het bedrijf een certificaat af. Eén van de inspecteurs heeft een Lees het bericht

Bitcoins in uw aangifte

Friday, 02 February 2018 00:12

Bezit u als particulier bitcoins, dan dient u deze in uw aangifte inkomstenbelasting te verwerken als overige bezittingen. Voor de aangifte 2017 gaat het om de bitcoins die u op 1 januari 2017 had. Als u op 1 januari 2017 nog geen bitcoins had, da Lees het bericht

Uw zonnepanelen en BTW

Friday, 02 February 2018 00:12

U bent als particulier BTW-ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding met uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf. Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de geleverde stroom. In de Lees het bericht

Gebruikelijk loon medisch specialisten

Friday, 02 February 2018 00:12

Medisch specialisten die hun diensten verlenen via een eigen BV, hebben te maken met de gebruikelijk loonregeling. Ze worden geacht uit hun BV een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van hun arbeid. De Belastingdienst heeft h Lees het bericht

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Friday, 19 January 2018 00:12

Een jongedame van 19 jaar werkt 34 uur per week als aankomende verkoopmedewerkster bij een landelijke drogisterijketen. Bij de kassa staat een schaal met weggeefverpakkingen Nivea Care, bedoeld voor klanten die meer dan 10 euro besteden.  Tij Lees het bericht

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

Friday, 19 January 2018 00:12

Een autobedrijf krijgt in 2015 belastingcontrole. Op de balans blijken BTW-schulden te staan over de periode 2004 en 2005. Omdat ze meer dan vijf jaar oud zijn, kan de Belastingdienst de BTW niet meer naheffen. Dat betekent dat de schulden vrijval Lees het bericht

Vormt belasting een aftrekbare gift?

Friday, 19 January 2018 00:12

Wat dacht u van de volgende redenering? Betalingen van belasting, inhoudingen op eventuele bijstandsuitkering en het bestuursrechtelijke deel van de premie voor zorgverzekeringskosten zijn verplichte bijdragen aan de Staat waar geen directe tegenp Lees het bericht

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

Friday, 19 January 2018 00:12

Tot 1 januari 2018 mocht een uitzendbureau bij inschrijving van een kandidaat niet direct een kopie van zijn identiteitsbewijs maken en bewaren. Dat mocht pas als de uitzendkracht bij een opdrachtgever aan de slag ging. In deze tijd van aandacht v Lees het bericht

Ziekmelding of opzegging?

Friday, 05 January 2018 00:12

Een kok heeft het zwaar omdat zijn echtgenote hem gaat verlaten. Hij belt zijn werkgever om te laten weten dat hij niet komt. Per dezelfde dag krijgt hij een schriftelijke bevestiging van zijn opzegging van het dienstverband. De kok is van mening Lees het bericht

Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018

Friday, 05 January 2018 00:12

Op 19 december 2017, na de stemming in de Eerste Kamer, zijn de fiscale wijzigingen per 1 januari 2018 definitief geworden. Het Ministerie heeft een handig overzicht gepubliceerd met de belangrijkste wijzigingen. U vindt hier onder meer de nieuwe Lees het bericht

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Friday, 05 January 2018 00:12

Over enkele weken worden de salarissen weer betaald. De nieuwe loonstrook leidt vaak tot vragen aan de werkgever. Wat zijn de nettoverschillen met 2017 en waardoor worden ze veroorzaakt? Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft in een kamerbrief Lees het bericht

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning

Friday, 05 January 2018 00:12

Uw recreatiewoning wordt meestal als vermogen belast in Box 3. U betaalt inkomstenbelasting over de waarde verminderd met de eventuele financieringsschuld. Als u uw recreatiewoning met een lening financiert, kunt u dus de rente niet in aftrek bren Lees het bericht

Update kabinetsplannen zzp-ers

Friday, 22 December 2017 00:12

In een kamerbrief heeft minister Koolmees een update gegeven over de aanpak van de plannen uit het regeerakkoord. De meeste arbeidsmarktmaatregelen moeten in 2020 ingaan. Dat betekent dat in 2018 wetvoorstellen zullen verschijnen. Een akkoord met Lees het bericht

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

Friday, 22 December 2017 00:12

In veel bedrijven zijn de verlofaanvraag en verlofregistratie niet gekoppeld aan de urenadministratie. Soms is er geen urenadministratie. In beide gevallen kunnen opgenomen verlofuren in de beleving van werknemer afwijken van wat de werkgever heef Lees het bericht

Zonnepanelen en BTW-correctie

Friday, 22 December 2017 00:12

Een ondernemer heeft een woning met kantoorruimte laten bouwen. De BTW heeft hij volledig afgetrokken. Het privégebruik bedraagt volgens afspraak met de Belastingdienst 77,68%. Op die basis vindt elk kwartaal netjes een BTW-correctie plaats Lees het bericht

Milieu-investering te laat aangemeld

Friday, 22 December 2017 00:12

Een ondernemer koopt op 23 februari 2013 een energiezuinige auto. Op 4 april 2014 meldt hij de investering schriftelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO laat hem weten dat deze melding alleen nog digitaal kan. Op 28 april 2 Lees het bericht

Papieren schenking luistert nauw

Friday, 08 December 2017 00:12

Ouders kunnen aan hun kinderen bedragen schenken zonder ze uit te betalen. Ze blijven deze bedragen dus schuldig aan hun kinderen. Het vermogen van de ouders daalt, dat van de kinderen stijgt. Toch blijft de beschikkingsmacht bij de ouders. We spr Lees het bericht

Jacquet werkkleding?

Friday, 08 December 2017 00:12

Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor de uitoefening van zijn ambt. Hij is van mening dat het jacquet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend te gebruiken is voor predikantswerkzaamheden. Da Lees het bericht

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Friday, 08 December 2017 00:12

Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op commissiebasis. Vakantie was dus voor eigen rekening. Tegen zijn pensioen claimde de timmerman echter uitbetaling van het vakantiegeld dat hij in die dertien jaa Lees het bericht

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Friday, 08 December 2017 00:12

Een Holding-BV houdt aandelen van een BV die luxe verpakkingsmaterialen ontwikkelt en verkoopt. Jan is directeur en enig aandeelhouder van de holding, die het management van de werkmaatschappij doet. Voor een kleine € 23.000 koopt de holding Lees het bericht

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Friday, 24 November 2017 00:12

Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden g Lees het bericht

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Friday, 24 November 2017 00:12

Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus nog een paar weken om over 2018 belasting te besparen in Box 3. Dat kunt u doen door uw vermogen in Box 3 te verlagen. We geven een opsomming van e Lees het bericht

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

Friday, 24 November 2017 00:12

U kunt uw winstbelasting verlagen door gebruik te maken van investeringsaftrek. Die is er in drie vormen: kleinschaligheids-, energie-en milieu-investeringsaftrek. Het kan gaan om een aftrekpost van duizenden euro’s. Daarvoor moet u dit jaar Lees het bericht

Oudere auto van de zaak voordelig

Friday, 24 November 2017 00:12

Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde. Uit cijfers van de Bovag blijkt dat steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een auto die ouder is dan 15 jaar, een zoge Lees het bericht

Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?

Friday, 10 November 2017 00:12

De echtgenote van een ondernemer start een eigen kledingboetiek gericht op de werkende zakelijke vrouw. Ze huurt winkelruimte, laat die mooi inrichten en koopt voorraad in. Haar man schiet € 20.000 opstartkosten voor. Na enkele maanden strand Lees het bericht

Hoge of lage sectorpremie WW?

Friday, 10 November 2017 00:12

Werkgevers in Nederland zijn ingedeeld in 69 sectoren. Er zijn 63 sectoren met een uniforme sectorpremie. Zes sectoren kennen gedifferentieerde premies. Dat zijn de sectoren uitzendbedrijven, agrarische bedrijven, bouw, horeca, culturele instellin Lees het bericht

Koeriersfirma, geen loondienst

Friday, 10 November 2017 00:12

Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de dagelijkse leiding en de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer. De overige 60 vennoten zijn chauffeur. Alle 61 vennoten zijn fiscaal ondernemer, totdat de Lees het bericht

Kosten total body scan aftrekbaar?

Friday, 10 November 2017 00:12

U leeft bewust gezond, u eet gezond en u sport regelmatig. U voelt zich prima. Voor de zekerheid laat u een total body scan maken. In de aangifte inkomstenbelasting brengt u de kosten daarvan, inclusief reiskosten, in aftrek als specifieke zorgkos Lees het bericht

Wat betekent het regeerakkoord 2017 voor u?

Friday, 27 October 2017 00:12

De maatregelen van het regeerakkoord 2017 pakken niet voor iedereen hetzelfde uit. Veel hangt immers af van uw persoonlijke situatie. De Rijksoverheid heeft een rekentool online gezet. Als u die invult, krijgt u een globaal overzicht van maatregel Lees het bericht

Bereken uw AOW-leeftijd

Friday, 27 October 2017 00:12

De stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 is bij veel mensen wel bekend. Maar weet u dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting? Houdt u daar voldoende rekening mee voor uzelf en uw medewerkers? Wat is eigenlijk u Lees het bericht

Transitievergoeding in 2018 hoger

Friday, 27 October 2017 00:12

Werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn, hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximum gaat op 1 januari 2018 van 77.000 naar 79.000 euro. Een stij Lees het bericht

Woning onjuist op de balans

Friday, 27 October 2017 00:12

Een ondernemer zet bij de start van zijn bedrijf zijn woning voor € 520.000 op de openingsbalans. Die woning had hij een jaar eerder gekocht voor € 470.000. Drie jaar later verhuist de ondernemer. De oude woning wordt verkocht en verdwij Lees het bericht

Regeerakkoord: fiscale lastenverlaging

Friday, 13 October 2017 00:12

Er komen in de inkomstenbelasting twee belastingschijven: een basistarief van 36,94 en een toptarief van 49,5 procent. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan omhoog. Daar staat tegenover dat aftrekposten zoals de hypotheekrente en d Lees het bericht

Regeerakkoord: ZZP-ers

Friday, 13 October 2017 00:12

Er komt een nieuwe regeling. Als een zzp-er tegen een laag tarief bij een opdrachtgever ofwel langer dan drie maanden werkt ofwel reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, geldt dat als arbeidsovereenkomst. Wat is een laag tarief? Dat wordt nog vas Lees het bericht

Regeerakkoord: Ontslag, flex, vast en ziekte

Friday, 13 October 2017 00:12

Het ontslagrecht wordt iets versoepeld. Een rechter mag straks problemen in de arbeidsrelatie toetsen op basis van een combinatie van meerdere ontslaggronden.  Nu dient een ontslaggrond, bijvoorbeeld disfunctioneren, op zichzelf voldoende red Lees het bericht

Regeerakkoord: belasting op vermogen

Friday, 13 October 2017 00:12

U betaalt straks minder inkomstenbelasting over uw vermogen. Het heffingsvrije vermogen gaat namelijk omhoog naar 30.000 euro per persoon (60.000 euro voor fiscale partners). Bovendien wordt binnen de huidige systematiek  (gemiddeld) sneller Lees het bericht

Fiscaal huwelijk aangepakt

Friday, 29 September 2017 00:12

Het komt voor dat mensen trouwen die geen enkele affectieve relatie hebben, puur vanwege een flinke eenmalige belastingbesparing. Stel persoon A is vermogend, en persoon B niet. Persoon A  wil persoon B een flinke schenking doen. Als A en B t Lees het bericht

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

Friday, 29 September 2017 00:12

Een werkgever is ook een transitievergoeding verschuldigd als een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid, met loondoorbetaling van soms meer dan twee jaar, uit dienst gaat. Het gaat om een vergoeding van maximaal € 77.000 in 2017. Soms Lees het bericht

Bijtelling voor auto uit 2016 ook 22 procent?

Friday, 29 September 2017 00:12

Met ingang van 1 januari 2017 is het algemene bijtellingspercentage verlaagd van 25 naar 22 procent. Als de datum eerste tenaamstelling ook maar een dag vóór 1 januari 2017 ligt, blijft de auto in de 25 procentcategori Lees het bericht

Inkeerregeling vervalt

Friday, 29 September 2017 00:12

Op dit moment kunnen mensen die inkomen of vermogen opzettelijk niet hebben aangegeven, dat binnen twee jaar alsnog doen. Dat kan boetevrij voor zowel belastingen als toeslagen. Deze inkeerregeling gaat, zoals al eerder aangekondigd, per 1 januari Lees het bericht

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Friday, 15 September 2017 00:12

Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen om de  belastingdruk te verlagen. Zo kunt u terug naar 1 januari 2017 een man-vrouwfirma aangaan of de zaak in BV-vorm voortzetten. Daarvoor is Lees het bericht

Minimumloon voor opdrachtnemers

Friday, 15 September 2017 00:12

Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Werk onder een overeenkomst van opdracht d Lees het bericht

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

Friday, 15 September 2017 00:12

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Hoe rekent u stukloon om naar uurloon?

U moet Lees het bericht

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Friday, 15 September 2017 00:12

Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De voorzitter is op verzoek van de directeur tijdelijk in functie. Feitelijk laat hij het reilen en zeilen van de stichting over aan de directeur. De stich Lees het bericht

Gratis inzage met KvK-App

Friday, 01 September 2017 00:12

Ondernemers kunnen per jaar dertig keer gratis inzage in het Handelsregister krijgen. Bij de inzages in het Handelsregister kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Dat verlaagt de drempel om Lees het bericht

Parttimer rouleert mee

Friday, 01 September 2017 00:12

Medewerkers van een bedrijf kunnen meestal aangeven op welke dagen en tijden ze het liefst werken. Met die voorkeuren stelt het bedrijf een zo vriendelijk mogelijk werkrooster op. Het is soms lastig om ook rekening te houden met de voorkeur van pa Lees het bericht

Ook u verwerkt persoonsgegevens

Friday, 01 September 2017 00:12

MKB-ondernemers houden gegevens bij van klanten en medewerkers. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens geldt per 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet (AVG). Die vraagt een flinke voorbereiding. U krijgt namelijk meer verplichtingen. Bo Lees het bericht

Hoezo goodwill?

Friday, 01 September 2017 00:12

Een ondernemer koopt voor € 1.400.000 een onderneming, bestaande uit een campingterrein, jachthaven en bedrijfswoning. In de akte van levering bij de notaris wordt de koopsom gesplitst in € 807.000 voor onroerende zaken, € 50.000 vo Lees het bericht

Opstopping aanvragen fonds voor gemene rekening

Friday, 18 August 2017 00:12

Het open fonds voor gemene rekening is gezien de lage rentestand zeer populair bij vermogende particulieren. Ze verplaatsen zo spaargeld van Box 3, waar het tegen een veel te hoog fictief rendement belast wordt, naar Box 2. Het fonds betaalt zelf Lees het bericht

Voordeel bij aannemen oudere werknemer

Friday, 18 August 2017 00:12

Als u een werknemer aanneemt van 56 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie komt, krijgt u mogelijk premiekorting. In 2018 wordt die korting vervangen door een loonkostenvoordeel. Het voordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur met een max Lees het bericht

Ontslag op staande voet, wanneer?

Friday, 18 August 2017 00:12

Als werkgever mag u een werknemer alleen op staande voet ontslaan bij een redelijke grond. U moet deze direct aan de werknemer mededelen. De gevolgen zijn zwaar. Zo hoeft de werkgever het loon niet langer te betalen en meestal ook geen transitieve Lees het bericht

Aftrekbaar verlies op eigen woning

Friday, 18 August 2017 00:12

Een ondernemer koopt een perceel met boerderij. Hij laat de boerderij slopen en op het perceel een woonhuis bouwen. De totale kosten bedragen ruim € 1.000.000. In de woning zijn twee ruimtes die hij voor de onderneming gaat gebruiken. Ze besl Lees het bericht

Geen openbaar vervoer, geen reisaftrek

Friday, 04 August 2017 00:12

Als u in loondienst bent, kunt u uw kosten voor woon-werkverkeer in aftrek brengen. Tenminste, als u gebruik maakt van het openbaar vervoer. Deze reisaftrek bedraagt maximaal € 2.073 per jaar en is afhankelijk van de reisafstand per openbaar Lees het bericht

Huis onder water: restschuldregeling vervalt

Friday, 04 August 2017 00:12

Stel uw huis staat onder water. Na verkoop van uw huis zou een schuld resteren. Omdat deze restschuld geen eigen woningschuld is, kunt u de rente niet aftrekken. Daardoor wordt het voor u lastiger om door te stromen naar een nieuwe woning. Om dit Lees het bericht

Verlies op lening aan werkgever negatief loon?

Friday, 04 August 2017 00:12

Een werkgever in moeilijkheden vraagt aan een werknemer of hij akkoord gaat met uitstel van betaling van nettoloon. De werknemer stemt toe om een faillissement van de werkgever te voorkomen en om zijn baan te behouden. De netto-loonvordering van & Lees het bericht

Bevallingsuitkering onderneemsters

Friday, 04 August 2017 00:12

In Nederland hadden zwangere onderneemsters in de periode van 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008 door een wetswijziging geen recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering. Een aantal vrouwen heeft hiertegen procedures aangespannen. Daarover heef Lees het bericht

Privacy van werknemers

Friday, 21 July 2017 00:12

Mag je als werkgever social media-profielen van sollicitanten checken? Of de Linkedin-profielen van ex-werknemers met een concurrentiebeding? Mag een koeriersbedrijf in de bevestigingsmail een foto van de medewerker meesturen die  het pakket Lees het bericht

Einde inkeerregeling zwartspaarders

Friday, 21 July 2017 00:12

Als een belastingplichtige een fiscale misstap heeft begaan, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen. In geval van het onjuist of onvolledig indienen van een belastingaangifte, bedraagt de boete maximaal 300% van de te weinig betaalde belast Lees het bericht

Specialistisch uitzendbureau duurder?

Friday, 21 July 2017 00:12

Uitzendbureaus in een bepaalde branche konden zich tot 24 mei 2017 voor sociale premies laten indelen in de sector van die branche. De branchepremies zijn namelijk 4 tot ruim 7 procent lager dan de premies in de uitzendsector zelf. Meer dan 50% va Lees het bericht

Elektrische fiets voor COPD-patiënt

Friday, 21 July 2017 00:12

Een COPD-patiënte is snel moe. Om toch mobiel te blijven koopt ze een elektrische fiets met een lage instap. De aanschafkosten trekt ze in haar aangifte inkomstenbelasting af als specifieke zorgkosten. Volgens haar is de fiets immers een hulp Lees het bericht

Ritten naar voetbalstadion zakelijk

Friday, 07 July 2017 00:12

Een directeur van een BV die actief is in de vastgoedsector gaat met zijn auto van de zaak regelmatig naar het voetbalstadion. De BV heeft daar seizoenkaarten en business seats. Voor de auto past de BV geen bijtelling toe. Er volgen naheffingen ov Lees het bericht

Vergoeding bij onterecht ontslag fors omhoog

Friday, 07 July 2017 00:12

Een kapster werkt 4,5 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Haar salaris is € 224,51 bruto per maand. De nieuwe eigenaar van de kapsalon wil van haar af en zegt botweg de overeenkomst op. De kapster kan nu volgens de Lees het bericht

Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer

Friday, 07 July 2017 00:12

Een ondernemer, uitbater van een café, verhuist naar een woning met een berging. Die gebruikt hij voor vriezers en koeling waarvoor in zijn café te weinig plaats is. Zijn oude woning had daarvoor te weinig bergruimte. In de aangifte Lees het bericht

Fiscale aftrek scholingsuitgaven pas afgeschaft per 2019

Friday, 07 July 2017 00:12

Eind 2016 heeft het kabinet voorgesteld de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 te schrappen en te vervangen door een regeling met scholingsvouchers. Na de verkiezingen is dit wetsvoorstel controversieel verklaard. Een nieuw kabinet bep Lees het bericht

Beleggen of ondernemen?

Friday, 23 June 2017 00:12

Het blijft lastig, de grens tussen ondernemen en beleggen bij onroerend goed. Belangrijk fiscaal verschil: tot 52% belasting over de winst bij verkoop. Stel, u maakt er jarenlang een gewoonte van onroerende zaken te kopen met ernstig achterstallig Lees het bericht

Gewijzigde Arbowet op 1 juli in werking

Friday, 23 June 2017 00:12

Werkgevers krijgen per 1 juli aanstaande te maken met een gewijzigde Arbowet. Zo moet de bedrijfsarts voortaan iedere werkplek kunnen bezoeken. Ook heeft iedere werknemer direct toegang tot de bedrijfsarts voor een arbeidsomstandighedenspreekuur. Lees het bericht

Concurrentiebeding te ruim?

Friday, 23 June 2017 00:12

Een rayonleider bij de Action heeft in zijn arbeidsovereenkomst een zeer ruim concurrentiebeding staan. Kort gezegd mag hij zonder toestemming niet gaan werken voor een onderneming die soortgelijk is aan de Action, waaronder in ieder geval is inbe Lees het bericht

Rijlessen aftrekbaar als scholingsuitgaven?

Friday, 23 June 2017 00:12

Iemand heeft een baan, maar geen rijbewijs. Hij voorziet dat voor behoud van zijn functie toch een rijbewijs nodig is. Dus hij gaat rijlessen volgen. Dit overkwam een mantelzorger. Hij had de zorg voor iemand met een eigen auto, die echter binnen Lees het bericht

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie

Friday, 09 June 2017 00:12

Een werkgever mag een arbeidsverhouding niet beëindigen vanwege een zwangerschap. Ook bij de afloop van een tijdelijk contract mag zwangerschap geen reden zijn om het contract niet te verlengen. In 2016 heeft desondanks 43% van de werkende vr Lees het bericht

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

Friday, 09 June 2017 00:12

Het kabinet vindt het belangrijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen. Daarom verlengt het kabinet de opschorting van de handhaving van 1 januari 2018 tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de huid Lees het bericht

BTW-correctie privégebruik auto

Friday, 09 June 2017 00:12

Hebt u een personenauto of een bestelauto op de zaak of least u zakelijk? Dan kunt u de BTW  aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor privégebruik moet u BTW  betalen. Woon-werkverkeer geldt voor Lees het bericht

Subsidieregeling praktijkleren

Friday, 09 June 2017 00:12

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor: vmbo-, mbo-, hbo-studenten, promovendi of technisch ontwerpers in opleiding. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Lees het bericht

Zakelijk zwembad aan huis

Friday, 26 May 2017 00:12

Man en vrouw zijn beiden fysiotherapeut. Samen met hun zoon, die ook fysiotherapeut is, hebben ze een VOF met meerdere praktijklocaties. In hun woning hebben ze twee behandelkamers en een fitnessruimte. Ze laten een binnenzwembad aanleggen in een Lees het bericht

Bereken zelf uw premiekorting

Friday, 26 May 2017 00:12

Werkgevers vinden het soms lastig om arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Diverse financiële tegemoetkomingen zijn bedoeld om dat interessanter te maken. Het gaat om premiekortingen, lag Lees het bericht

Werknemer met schulden duurder

Friday, 26 May 2017 00:12

Regelmatig onderzoekt het Nibud financiële problemen op de werkvloer. In 2017 had 62% van de werkgevers te maken met werknemers met schulden (2012: 78%). Circa de helft van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen (2012: 75%).  Drie Lees het bericht

Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd?

Friday, 26 May 2017 00:12

Ondernemers met een pensioen in hun eigen BV, kunnen met ingang van 1 april 2017 in die BV niet  verder pensioen opbouwen. Het gaat om circa 160.000 dga’s. Ze hebben tot 1 juli om de opbouw formeel stop te zetten. Ook kunnen ze tot 1 ju Lees het bericht

Scholingsvouchers UWV op?

Friday, 12 May 2017 00:12

Het UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Er zijn inmiddels 14.500 vouchers verleend, waarvan ruim drie kwart aan mensen met een WW-uitkering. Het subsidieplafond voor 2017 is vanwege onverwacht grote bela Lees het bericht

Medewerker ziek: wat mag u registreren?

Friday, 12 May 2017 00:12

Een werkgever registreerde bij ziekmelding van een werknemer aard en oorzaak van de ziekte. Dat mag niet. Aard en oorzaak van de ziekte mag de werkgever niet vragen en al helemaal niet vastleggen. Werkgevers mogen alleen gegevens vragen die noodza Lees het bericht

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

Friday, 12 May 2017 00:12

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eenvoudiger te berekenen en de duur te beperken. Onlangs is dit voorstel aangepast.  De begrippen behoefte en draagkracht worden vastgelegd. De behoefte komt op 60 procent van het ne Lees het bericht

Ondernemerschap IT-consultant

Friday, 12 May 2017 00:12

Een IT-consultant staat ingeschreven in het Handelsregister met als activiteiten: advisering op het gebied van informatietechnologie en consultancy en een handel in dataopslagsystemen. Hij claimt de fiscale voordelen van ondernemerschap voor inkom Lees het bericht

Belast deel kilometervergoeding aftrekken?

Friday, 28 April 2017 00:12

Een dierenartsbezoeker in loondienst rijdt met zijn eigen auto naar afspraken. Daarvoor ontvangt hij van zijn werkgever een vergoeding van € 0,31 per zakelijke kilometer. Dat is meer dan de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19. De we Lees het bericht

ZZP-ers: voortgang nieuwe regels

Friday, 28 April 2017 00:12

Op korte termijn wordt het onderzoek naar de herijking van de arbeidsovereenkomst aan de informateur aangeboden. Het gaat in op de begrippen gezagsverhouding en vrije vervanging. Het rapport kan dan in de formatieonderhandelingen worden gebruikt. Lees het bericht

BTW-nummer op uw website

Friday, 28 April 2017 00:12

Bezoekers van uw website moeten eenvoudig kunnen vinden wat voor bedrijf u hebt, waar het gevestigd en ingeschreven is, en hoe ze contact kunnen opnemen. Als ondernemer bent u verplicht uw btw-nummer op uw website te vermelden. Voor eenmanszaken d Lees het bericht

Belasting op vermogen 2018 en 2019

Friday, 28 April 2017 00:12

 

Met ingang van 2017 gelden er twee tarieven voor de belasting op uw vermogen in Box 3. Het lage tarief ( 1,63%) is bedoeld voor sparen en het hogere (5,39%) voor beleggen. Naarmate uw vermogen hoger is, wordt u verondersteld meer te Lees het bericht

Hoezo relatiebeding?

Friday, 14 April 2017 00:12

Een werknemer tekent bij zijn werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst met een verwijzing naar het personeelsreglement. Dat personeelsreglement zat niet als bijlage bij de overeenkomst. Bij een eerdere arbeidsovereenkomst is aan de werknemer een n Lees het bericht

Ondernemerswoning op de balans?

Friday, 14 April 2017 00:12

Een bouwondernemer koopt een perceel met daarop een grote bedrijfshal en een woning. In de woning gebruikt hij een kamer (minder dan 10% van de woning) voor administratie van et bedrijf. De kamer wordt ook privé gebruikt. De ondernemer wil Lees het bericht

Proeftijd of twee jaar doorbetalen

Friday, 14 April 2017 00:12

De eigenares van een modezaak krijgt het te druk. Het is tijd voor haar eerste personeelslid. Ze benadert een goede vriend, die na een goed gesprek een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tekent. Op zijn eerste werkdag meldt de vriend zich zi Lees het bericht

Vertrouwen op de Belastingtelefoon?

Friday, 14 April 2017 00:12

Een particulier wil zelf aangifte inkomstenbelasting doen, maar komt er niet uit. Hij belt de Belastingtelefoon over een aftrekpost. Op basis van het gegeven antwoord vult hij vervolgens netjes de aangifte in. Bij controle blijkt de aangifte op he Lees het bericht

Hobby-uitvinder start bedrijf

Thursday, 30 March 2017 00:12

Stel, u ontwikkelt in uw vrije tijd een nieuw product. Daarvoor maakt u € 5.000 aan ontwikkelingskosten. Het bedrijf waar u werkt, mag uw product gebruiken zonder tegenprestatie. Zo ontdekt u telkens verbeterpunten, die u doorvoert en weer la Lees het bericht

Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie

Thursday, 30 March 2017 00:12

Een werkgever verbiedt zijn werknemers om op het werk zichtbare tekenen te dragen van politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Dit verbod houdt verband met de noodzakelijke neutraliteit die het bedrijf naar haar klanten wil uitstralen. E Lees het bericht

Diners in restaurant van klant aftrekbaar?

Thursday, 30 March 2017 00:12

Een ondernemer met een man-vrouwfirma dineert zeer regelmatig met zijn vrouw buiten de deur. Dat doen ze in restaurants van hun klanten. De bonnetjes worden netjes bewaard en geboekt op verkoopkosten. De Belastingdienst bestrijdt de zakelijkheid v Lees het bericht

Thuis blijven en toch salaris eisen?

Thursday, 30 March 2017 00:12

Een werkneemster met een tijdelijk contract meldt zich ziek. Ze geeft aan dat ze situationeel ziek is en daarom niet meer komt werken. Haar baas nodigt haar uit voor een gesprek en geeft aan tot dat gesprek geen loon te betalen. Het gesprek loopt Lees het bericht

Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?

Thursday, 16 March 2017 00:12

U rijdt zakelijk en privé in een kleine, energiezuinige auto van de zaak met een lage bijtelling. Met deze hoofdauto draagt u bij aan een schoner milieu. Van uw werkgever mag u voor de vakantie of voor langere ritten tijdelijk gebruik maken Lees het bericht

Te lage WOZ-waarde, wat nu?

Thursday, 16 March 2017 00:12

Stel, u wilt uw huis binnen een jaar of twee voor een mooie prijs verkopen. En nu valt er een WOZ-beschikking in de brievenbus met daarin een waarde van slechts 75% van die mooie prijs. Fiscaal gunstig, maar gezien uw verkoopplannen niet. WOZ-waar Lees het bericht

Ontslag na doorsturen klantgegevens

Thursday, 16 March 2017 00:12

Een werknemer krijgt in een moeilijk gesprek te horen dat zijn baas van hem af wil. In dat gesprek krijgt hij ook een voorstel. Terug op zijn werkplek stuurt de werknemer vertrouwelijke klantgegevens door naar zijn eigen, zakelijke, mailadres. De Lees het bericht

Definitief einde pensioenopbouw eigen BV

Thursday, 16 March 2017 00:12

Per 1 april aanstaande valt definitief het doek voor pensioenopbouw in eigen beheer bij de eigen BV. DGA’s moeten de komende periode een keuze maken: het opgebouwde pensioen bevriezen, afstempelen en afkopen, of afstempelen en omzetten in ee Lees het bericht

Hoezo meer opdrachtgevers?

Thursday, 02 March 2017 00:12

Een startende organisatieadviseur heeft in 2013 twee opdrachtgevers. In 2014 werkt hij door omstandigheden – ziekte van zijn vrouw - alleen voor een van die twee. Een andere opdracht laat hij schieten. In 2015 zijn er eerst vier opdrachtgeve Lees het bericht

Overdrachtsbelasting: 2 of 6 procent?

Thursday, 02 March 2017 00:12

U betaalt niet vaak overdrachtsbelasting, een heffing over de waarde bij overdracht van een onroerend goed. Het tarief is 6 procent. Behalve voor woningen, dan is het 2 procent. Bij een beetje onroerend goed tikt een verschil van 4 procent behoorl Lees het bericht

Snelwegcamera's en bijtelling

Thursday, 02 March 2017 00:12

Een werknemer heeft een auto van de zaak. Hij heeft ook een verklaring geen privégebruik. De Belastingdienst gebruikt foto’s van camera’s boven snelwegen voor controle van de rittenadministratie en vindt onverklaarbare verschill Lees het bericht

Eigen bijdrage auto aftrekbaar als negatief loon?

Thursday, 02 March 2017 00:12

Een werknemer krijgt een vrij dure auto van de zaak. Hij betaalt de werkgever een bijdrage in de aanschaf. De werknemer heeft een verklaring geen privégebruik. Daardoor blijft bijtelling achterwege. Toch wil hij de bijdrage in aftrek brenge Lees het bericht

Rapport KvK: zzp-ers en hun opdrachten

Thursday, 16 February 2017 00:12

De KvK heeft in december 2016 een onderzoek gehouden onder zelfstandige professionals. Meer dan negen op de tien zzp-ers werken voor meer dan één opdrachtgever. Ze voelen zich ondernemer en denken dat ze aan de criteria van de wet DB Lees het bericht

Gezagvoerder in gezagsverhouding

Thursday, 16 February 2017 00:12

Een piloot werkt via een tussenpersoon voor een vliegtuigmaatschappij. In zijn aangifte geeft hij zijn inkomsten aan als winst uit onderneming. Hij oefent immers een zelfstandig beroep uit, hij krijgt een vergoeding voor de duur van elke vlucht, v Lees het bericht

Eerste hulp bij een verlofaanvraag

Thursday, 16 February 2017 00:12

Werkgevers en werknemers raken regelmatig de weg kwijt in het woud aan bijzondere verlofregelingen. We hebben regels voor zwangerschaps- of bevallingsverlof, kraamverlof voor partners, ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, calamiteite Lees het bericht

Verhuur garageboxen en BTW

Thursday, 16 February 2017 00:12

Als hoofdregel is de verhuur van onroerende zaken vrijgesteld van BTW. Verhuur van afzonderlijke parkeerruimte voor voertuigen vormt hierop een uitzondering. In een woonwijk verhuurt een VOF zelfstandige garageboxen aan particulieren. De VOF breng Lees het bericht

Werkgever brandt zich aan burn out

Thursday, 02 February 2017 00:12

Een directeur in loondienst meldt zich ziek wegens een burn out. De bedrijfsarts adviseert re-integratie gericht op terugkeer in de eigen functie. De werkgever werkt daar niet aan mee, wil zo spoedig mogelijk van de directeur af en doet hem een vo Lees het bericht

Voorkom belastingrente: laat aanslagen direct aanpassen

Thursday, 02 February 2017 00:12

Heeft u een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting 2016 ontvangen? Als deze te laag is en u moet uiteindelijk over 2016 bijbetalen, dan betaalt u ook belastingrente. Deze is voor de inkomstenbelasting 4% over het bij te be Lees het bericht

Proefprocedures vermogensinkomsten

Thursday, 02 February 2017 00:12

Zoals u weet, ligt de belastingheffing over vermogensinkomsten onder vuur. Er lopen veel proefprocedures tegen deze heffing in Box 3, die uitgaat van een 4%-rendement op risico-arme beleggingen. Deze heffing zou strijdig zijn met artikel 1 van het Lees het bericht

Bijtelling bij auto's achter het hek

Thursday, 02 February 2017 00:12

Een restaurant krijgt een boekenonderzoek naar onder meer het niet verwerken van privégebruik van aan werknemers ter beschikking gestelde auto's in de loonaangiften. Verklaringen geen privégebruik en rittenadministraties ontbreken. E Lees het bericht

Ontslag na de kerstborrel

Thursday, 19 January 2017 00:12

Op de kerstborrel van een aannemersbedrijf vloeit de drank rijkelijk. In de loop van de avond krijgt een metselaar met 25 dienstjaren woorden met de directeur. Als de directeur na afloop van de borrel buiten komt, wordt hij door de metselaar aange Lees het bericht

WOZ-waarden woningen openbaar

Thursday, 19 January 2017 00:12

Binnenkort ontvangt u weer uw WOZ-beschikking. Sinds oktober 2016 kunt u de WOZ-waarden voor woningen online raadplegen. Gratis en zonder registratie of inlog. Zo kunt u voor een bepaald adres zien wat de WOZ-waarde per de laatste peildatum i Lees het bericht

Digitale ontslagaanvraag via UWV

Thursday, 19 January 2017 00:12

Voor ontslag gelden twee gescheiden procedures. U moet bij het UWV zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag na langdurige ziekte. Bij de rechter kunt u terecht voor ontslag om andere redenen. Het UWV heeft voor de aanvraag van o Lees het bericht

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten

Thursday, 19 January 2017 00:12

Werkt u met zzp-ers of bent u zzp-er en wilt u werken buiten loondienst? Dan kunt u gebruik maken van goedgekeurde (model)overeenkomsten. U kunt deze vinden in een online register van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst een overeenkomst hee Lees het bericht

Naast pensioen verplicht loon uit uw BV?

Thursday, 05 January 2017 00:12

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is gewend aan een salaris uit zijn BV van € 60.000. Als zijn pensioen uit de BV van € 40.000 ingaat, verlaagt hij het salaris tot € 30.000. Volgens de Belastingdienst moet hij echter € 42. Lees het bericht

Overtreden Arbowet in de bouw aangescherpt

Thursday, 05 January 2017 00:12

Opdrachtgevers in de bouw zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ze hebben daarbij wettelijke plichten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op arbeids Lees het bericht

Zonnepanelen en investeringsaftrek

Thursday, 05 January 2017 00:12

Als ondernemer kunt u investeringsaftrek claimen over investeringen in zelfstandige bedrijfsmiddelen. Hoe zit dat met zonneboilers, zonnecollectoren en zonnepanelen? Zijn dat zelfstandige bedrijfsmiddelen of worden ze, zodra ze gemonteerd zijn, on Lees het bericht

Verzoek parttime werken afgewezen

Thursday, 05 January 2017 00:12

Sinds begin 2016 kan een werknemer verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats. De werkgever kan een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijden slechts afwijzen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang Lees het bericht

Stage verkapte arbeidsovereenkomst?

Thursday, 22 December 2016 00:12

Stagiairs voelen zich wel eens goedkope arbeidskrachten. De termen stage en werkervaringsplek hebben ook geen juridische betekenis. Waar ligt eigenlijk de grens? Van een stage is sprake als de activiteiten bij uitstek zijn gericht op leren en de w Lees het bericht

Zelfstandige werkruimte toch niet aftrekbaar

Thursday, 22 December 2016 00:12

Een genieter van een welverdiend pensioen doet daarnaast nog betaalde werkzaamheden. Die verricht hij vanuit een werkruimte in zijn woning. Het gaat om ruim € 90.000 pensioen en ruim € 40.000 overig inkomen. In zijn aangifte claimt hij & Lees het bericht

Geen transitievergoeding zieke werknemer?

Thursday, 22 December 2016 00:12

Wegens ziekte blijft een schoonmaakster thuis. De bedrijfsarts stelt met werkgever en werkneemster een hervattingsplan op met aangepast (zittend) werk. Het plan is nog enige malen in overleg bijgesteld. Werkneemster haakt echter telkens kort na de Lees het bericht

Bijtelling auto bij ziekte

Thursday, 22 December 2016 00:12

Een berijder van een auto van de zaak wordt in februari 2016 ernstig ziek. In december 2016 gaat hij weer aan het werk. In de tussentijd is de auto niet gebruikt. Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling privégebruik?

Wanneer de auto Lees het bericht

Verlaagt goede autodeal uw bijtelling?

Thursday, 08 December 2016 00:12

Een werkgever schaft voor een werknemer een auto van de zaak aan. Bij de dealer heeft de werkgever stevig onderhandeld. De prijs voor de auto is € 48.850 (inclusief BTW en BPM). Volgens de website van de RDW is de cataloguswaarde veel hoger, Lees het bericht

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Thursday, 08 December 2016 00:12

Een vrijwilliger is werkzaam bij een stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Die status maakt het mogelijk om giften aan de stichting in aftrek te brengen. In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt de vrijwilliger dan ook Lees het bericht

Zoek de kwaadwillende opdrachtgever

Thursday, 08 December 2016 00:12

In reactie op aanhoudende druk vanuit werkgevers, zzp-ers en de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes onlangs tot drie maal toe een omschrijving gegeven van wat hij nu bedoelt met kwaadwillenden. Dat zijn de opdrachtgevers van zzp-ers die wel Lees het bericht

ZZP-dossier: hoe nu verder?

Thursday, 08 December 2016 00:12

Het kabinet maakt haast. Staatssecretaris Wiebes gaat snel onderzoeken hoe aan de criteria gezagsverhouding en vrije vervanging een concretere of andere invulling kan worden gegeven. Dat doet hij samen met de minister van Sociale Zaken, die verant Lees het bericht

VOF met zzp-ers of dienstverband?

Thursday, 24 November 2016 00:12

Een ondernemer is firmant in een VOF die een rijschool exploiteert. Hij verhuurt de auto’s aan de VOF. Ook stelt hij bedrijfs-en kantoorruimte ter beschikking. Verder krijgt hij een vergoeding voor het regelen van de dagelijkse gang van zake Lees het bericht

Ontslag op staande voet via Whatsapp

Thursday, 24 November 2016 00:12

Een medewerker in een restaurant wordt tijdens zijn werk betrapt op het roken van een joint. Het bedrijfsreglement is daar duidelijk over. Er geldt een verbod op het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende m Lees het bericht

Hoger jeugdloon en uw loonkosten

Thursday, 24 November 2016 00:12

Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon omhoog. Jongeren gaan uiteindelijk vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon verdienen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee. Zo wordt het risico van leeftijdsselectie beperkt. Werkg Lees het bericht

Adempauze zzp-ers

Thursday, 24 November 2016 00:12

Zoals bekend, is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Om de onrust te verminderen, heeft Staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de nieuwe regels wordt uitgesteld tot in ieder geval Lees het bericht

Ziekmelding via Whatsapp?

Thursday, 10 November 2016 00:12

Een werknemer meldt zich ziek via een Whatsappje aan een collega. Ook stuurt hij de werkgever een brief van de huisarts. Maar een ziekmelding volgens de procedure (telefonisch ziekmelden voor 9.00 uur) blijft uit. De werkgever roept de werknemer h Lees het bericht

Aftrek huur zzp-ers toch aangepast

Thursday, 10 November 2016 00:12

In augustus 2016 besliste de hoogste rechter dat een zzp-er die in zijn huurwoning werkt de gehele huur mag aftrekken met een kleine correctie voor privégebruik. Staatssecretaris Wiebes gaf toen aan dat dit altijd al zo werd behandeld en er Lees het bericht

Onder werktijd op Whatsapp?

Thursday, 10 November 2016 00:12

Uw werknemer doet onder werktijd andere dingen dan werken en haalt de daaraan bestede tijd niet in. Mag u dan het loon over de verzuimde tijd inhouden? Dat mag volgens de wet, behalve als de werknemer ziek was of het niet werken eigenlijk voor uw Lees het bericht

Uw innovatiekosten in 2017 verlagen?

Thursday, 10 November 2016 00:12

MKB-bedrijven die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen kunnen gebruik maken van de WBSO, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Dat is technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke prod Lees het bericht

Verhuur 23 woningen: hoe belast?

Thursday, 27 October 2016 00:12

Een afgekeurde metselaar koopt sinds 1986 woningen die hij vervolgens verhuurt. Soms aan studenten, soms aan gezinnen. In de loop van 25 jaar bouwt hij een portefeuille op met 23 panden. Deze verwerkt hij in zijn aangifte als inkomsten uit overige Lees het bericht

Toekomst scholingsuitgaven

Thursday, 27 October 2016 00:12

Voorgesteld is om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 te schrappen. Het kabinet wil dan scholingsvouchers gaan inzetten, voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen. Werkenden in kwetsbare beroep Lees het bericht

Woning op de zaak: spijt?

Thursday, 27 October 2016 00:12

Een ondernemer is in 1996 gestart. Hij koopt in dat jaar een woonhuis met bijgebouw en zet dat op de ondernemingsbalans. Het geheel stijgt flink in waarde. In 2010 wil hij het pand daarom alsnog met terugwerkende kracht naar privé halen. De Lees het bericht

Ontslag in proeftijd toegestaan?

Thursday, 27 October 2016 00:12

In een arbeidscontract tot zes maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. Bij een contract van meer dan zes maanden mag dat wel. Tot zover de regels. Nu een praktijkgeval. Een werknemer gaat op 8 februari aan de slag op basis van een mondelinge Lees het bericht

Meldpunt nieuwe regels zzp-ers

Thursday, 13 October 2016 00:12

De wet DBA bevat de nieuwe regels voor zzp-ers en opdrachtgevers. Om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten van deze wet stelt de Belastingdienst in de week van 17 oktober 2016 een meldpunt in. Zo worden knelpunten ge&i Lees het bericht

Eén opdrachtgever: ondernemerschap?

Thursday, 13 October 2016 00:12

Een zeer actuele vraag: kun je ondernemer zijn als je langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werkt? Rechtspraak geeft soms houvast. Een tandarts werkte drie jaar voor dezelfde tandartsenpraktijk, telkens op basis van een nieuwe overeenkomst van Lees het bericht

Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak

Thursday, 13 October 2016 00:12

Een werknemer mag zijn auto van de zaak ook privé gebruiken. Op jaarbasis rijdt hij, buiten zijn vakantie, minder dan 500 kilometer privé. Vanwege een ‘Verklaring geen privégebruik’ houdt de werkgever geen loonheff Lees het bericht

Lage inkomensvoordeel werkgevers

Thursday, 13 October 2016 00:12

Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers recht op een vergoeding als ze bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aannemen: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Zo blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100- Lees het bericht

Belasting over vermogensinkomsten in de toekomst

Thursday, 29 September 2016 00:12

Het parlement wil de belastingheffing in de toekomst beter laten aansluiten bij het werkelijk rendement. Dat kan volgens Staatssecretaris Wiebes ook. Hij schetst drie varianten. Het is de bedoeling dat het parlement in 2017 een keuze maakt die in Lees het bericht

ZZP-ers: geen boetes voor goedwillende ondernemers

Thursday, 29 September 2016 00:12

Staatssecretaris Wiebes heeft een plan gepresenteerd om onrust en onzekerheid rond de positie van zzp-ers de komende periode weg te nemen. Hij begint met duidelijk te maken dat goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenko Lees het bericht

Belastingheffing over vermogen op 1 januari 2017

Thursday, 29 September 2016 00:12

De belastingheffing over uw vermogen wijzigt per 1 januari 2017. In 2016 gold een fictief rendement van 4% over de waarde van het vermogen. Het belastingtarief daarover is en blijft in 2017 30%. Per 1 januari 2017 wordt de hoogte van het fictieve Lees het bericht

ZZP-ers: waar gaat het mis?

Thursday, 29 September 2016 00:12

De nieuwe regels voor zzp-ers krijgen veel aandacht in de pers. Onlangs heeft Staatssecretaris Wiebes de eerste voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens hem is er met name onrust rond opdrachtgevers en zzp-ers die al jaren met e Lees het bericht

Winst 2016 in BV laten vallen? Actie!

Thursday, 15 September 2016 00:12

Is uw winst in 2016 hoger dan verwacht? Dan kunt u deze alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 toerekenen aan een BV. Door het lage vennootschapsbelastingtarief (20%) kan dat fiscaal voordelig zijn. U moet wel voor 30 september in acti Lees het bericht

Welke gezondheidsvragen mag u als werkgever stellen?

Thursday, 15 September 2016 00:12

Als werkgever mag u aan uw werknemers vanwege privacywetgeving niet alle medische informatie vragen die u zou willen. Dat geldt bij sollicitatieprocedures, ziekmeldingen, verzuimbegeleiding en re-integratie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hi Lees het bericht

Schenken voor eigen woning kind

Thursday, 15 September 2016 00:12

Uw zoon koopt in 2016 een huis. Pas in 2017 kunt u gebruik maken van de nieuwe schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Toch wilt u uw zoon fiscaal vriendelijk tegemoet komen. Wat kunt u dit jaar al doen?

Als u dit ja Lees het bericht

Illegale download op zakelijke laptop: werkgever aansprakelijk

Thursday, 15 September 2016 00:12

Een werkgever moest bijna € 19.000 schadevergoeding betalen omdat op een zakelijke laptop van een medewerker illegale software was aangetroffen. Collega’s gebruikten een legale versie. De werkgever was niet op de hoogte van de illegale Lees het bericht

Verlof delen met collega, kan dat?

Thursday, 01 September 2016 00:12

Stel, u bent werknemer en moet onverwacht bijspringen bij de (mantel)zorg voor een hulpbehoevend familielid. Uw kortdurend zorgverlof en andere verlofmogelijkheden zijn al snel op. In zo’n geval kunnen uw collega’s u een deel van hun b Lees het bericht

Details bestellingen verdwenen

Thursday, 01 September 2016 00:12

Een restaurant krijgt belastingcontrole. Opnemen en afrekenen van bestellingen gaat automatisch. De detailgegevens van bestellingen zijn niet meer in het systeem aanwezig. Volgens de Belastingdienst heeft de restauranthouder daarmee zijn administr Lees het bericht

Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?

Thursday, 01 September 2016 00:12

Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is, krijgt de opdrachtgever mogelijk een naheffing. In overeenkomsten met zzp-ers staat normaliter dat de opdrachtgever de  nageheven loonbelasting en premie volksverzekerin Lees het bericht

Adviseur met slechte reputatie

Thursday, 01 September 2016 00:12

Willem laat zijn aangiften inkomstenbelasting invullen door P. Noze, een adviseur met een slechte reputatie bij de Belastingdienst. Willem krijgt aanslagen, keurig conform de ingediende aangiften. De Belastingdienst besluit even later alle door Lo Lees het bericht

Dure kilometers voor Epke

Thursday, 18 August 2016 00:12

Epke is directeur en eigenaar van sportmarketingbedrijf Epke BV. De BV stelt aan Epke een Land Rover ter beschikking. Epke houdt een kilometeradministratie bij om bijtelling wegens privégebruik te voorkomen. Dat doet hij achteraf, eens per Lees het bericht

Huurwoning aftrekpost ZZP-er

Thursday, 18 August 2016 00:12

Stijn werkt als zelfstandige in de bouw. Hij woont in een huurhuis. In een werkkamer boven doet hij de administratie, plant hij de werkzaamheden en verricht hij (telefonische) acquisitie. In zijn aangifte inkomstenbelasting trekt hij de volledige Lees het bericht

Niet leren? Einde contract

Thursday, 18 August 2016 00:12

Wesley is elektromonteur in opleiding. Hij krijgt bij een installatiebedrijf een arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppeld een leerovereenkomst (Praktijkovereenkomst BBL). In artikel 2 van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkom Lees het bericht

Waarde pand bij verhuur na einde onderneming

Thursday, 18 August 2016 00:12

De heer en mevrouw Blauw hebben een restaurant in een eigen pand. Ze willen per 1 november stoppen met hun bedrijf en het pand vanuit privé gaan verhuren. Op 27 oktober sluiten ze een zeer lucratieve verhuurovereenkomst voor het pand die op Lees het bericht

Aftrek verliesprojecten aannemer

Thursday, 04 August 2016 00:12

Geert is aannemer. Hij koopt buiten zijn bedrijf om in 2006 een oude bioscoop en twee buurpanden. Die wil hij slopen en er voor de verhuur een grand café bouwen. Na de sloop blijkt dat hij geen vergunning krijgt. Geert bouwt uiteindelijk ee Lees het bericht

Met andere auto van de zaak op vakantie

Thursday, 04 August 2016 00:12

U hebt een auto van de zaak, maar voor een autovakantie met uw gezin is deze aan de krappe kant. Of u rijdt elektrisch, maar bij uw bestemming zijn te weinig oplaadpunten. Is het fiscaal handig om tijdelijk met een andere auto van de zaak te gaan Lees het bericht

Pinnen met pasje overleden ouder

Thursday, 04 August 2016 00:12

De moeder van Judith is overleden. Judith twijfelt of moeder meer schulden dan bezittingen heeft. Daarom laat ze bij de notaris een akte van beneficiaire aanvaarding opmaken. Daarmee geeft ze aan dat ze de erfenis alleen wil, als er een positief s Lees het bericht

Belastingdienst controleert sectorindeling

Thursday, 04 August 2016 00:12

U bent als werkgever ingedeeld in een sector voor de werknemersverzekeringen. De indeling is van belang voor de hoogte van de premies werknemersverzekeringen en de hoogte van de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas. Deze worden immers bepa Lees het bericht

Gedegen advies met oog voor brabantse gemoedelijkheid

Monday, 25 July 2016 00:12

“ALS IK ONS KANTOOR MET EEN ENKELE ZIN ZOU MOETEN OMSCHRIJVEN? WE ZIJN EEN NO-NONSENS KANTOOR. ONZE DIENSTVERLENING IS PROFESSIONEEL EN DESKUNDIG, MAAR WE ONDERNEMEN HIER WEL MET OOG VOOR DE MENSELIJKE MAAT. NOEM HET BRABANTSE GEMOEDELIJKHEID AL Lees het bericht

Ondernemersverlies niet aftrekbaar

Thursday, 21 July 2016 00:12

Gerard begint in 2006 een eigen onderneming, een uitgeverij. Hij geeft hoogwaardige boeken uit van grote maatschappelijke betekenis. Het lukt hem alleen niet om winst te maken. Na zes jaren met fiscaal ondernemingsverlies krijgt hij van de Belasti Lees het bericht

Betalingen aan artiesten

Thursday, 21 July 2016 00:12

Arie nodigt voor een jaarlijks evenement (amateur)artiesten uit en betaalt hen een vergoeding. Bij een belastingcontrole blijkt dat Arie over de vergoedingen geen loonheffing heeft afgedragen. Hij krijgt naheffingsaanslagen. Zijn verweer is dat he Lees het bericht

WOZ-waarde veel hoger dan koopprijs

Thursday, 21 July 2016 00:12

Het is zuur. U koopt een woning voor een zacht prijsje en wordt even later aangeslagen tegen een WOZ-waarde die ruim 70% hoger ligt. Is uw kooprijs dan niet leidend bij de vaststelling van de WOZ-waarde? Niet altijd.

Bij een koop op een exe Lees het bericht

ZZP-dossier: tussenkomstbureau of eigen g-rekening?

Thursday, 21 July 2016 00:12

Tweede Kamerleden blijven maar vragen stellen over de positie van zzp-ers. En de staatssecretaris van Financiën blijft laconiek reageren dat de telkens geschetste onzekerheid bij opdrachtgevers onnodig is. Partijen moeten volgens hem gewoon w Lees het bericht

Werknemer wordt op vakantie ziek

Thursday, 07 July 2016 00:12

Als een werknemer op vakantie ziek wordt, dan gaat dat niet ten koste van zijn vakantiedagen. Dat is de hoofdregel. Maar de werknemer moet er wel wat voor doen. Hij moet zich bij de werkgever ziek melden, zich melden bij een (buitenlandse) arts en Lees het bericht

Uitfasering pensioen bij eigen BV

Thursday, 07 July 2016 00:12

Als u een eigen BV hebt met daarin een pensioenvoorziening, dan weet u dat er een belangrijke wijziging aan zit te komen. Met Prinsjesdag komt er een wetsvoorstel dat de staat twee miljard Euro moet opleveren. U kunt uw pensioen binnen een termijn Lees het bericht

Computerbril voor werknemer

Thursday, 07 July 2016 00:12

Werknemers die met beeldschermen werken, kunnen op kosten van de baas regelmatig hun ogen laten nameten. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Als volgens de ogentest alleen een computerbril echt oplossing biedt, dan moet de werkgever deze ver Lees het bericht

Vakantiewerk en kinderbijslag

Thursday, 07 July 2016 00:12

Veel ouders vinden het plezierig als hun kinderen van 16 of 17 jaar in de vakantie aan de slag gaan. Maar realiseert u zich dat bijverdiensten van uw kinderen uw kinderbijslag kunnen beperken? Voor kinderen van 16 of 17 jaar geldt een maximumbedra Lees het bericht

Dochter in dienst bij hulpbehoevende moeder?

Thursday, 23 June 2016 00:12

Jeanne neemt vanaf begin 2000 de verzorging en huishouding van haar hulpbehoevende moeder op zich. Sinds april 2007 ontvangt ze hiervoor een salaris. Het salaris wordt bekostigd uit het persoonsgebonden budget van haar moeder. Op het salaris houdt Lees het bericht

Mag Belastingdienst uw huisarts bellen?

Thursday, 23 June 2016 00:12

In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt Marcel aftrek van specifieke zorgkosten. Het gaat om de kosten van vijf diëten. In een bijlage bij de aangifte voegt Marcel als onderbouwing onder meer een handgeschreven verklaring van zijn huisarts Lees het bericht

Oneigenlijk gebruik g-rekening?

Thursday, 23 June 2016 00:12

Een opdrachtgever die personeel inhuurt, kent de inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/uitlener en het ingeleende personeel niet. Het kan gaan om ter beschikking stellen van een werknemer of van een ZZP’er. Bij inhuur van meer d Lees het bericht

Schenking voor schuldaflossing

Thursday, 23 June 2016 00:12

Als u iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen een bedrag schenkt om die schulden af te lossen, dan is dat vrij van schenkingsrecht. Zo staat het in de wet. Nu een praktijkgeval: Roderik had tien jaar geleden flinke schulden die hij di Lees het bericht

Belastingvrije hond

Thursday, 09 June 2016 00:12

Dirk-Jan gaat in zijn BV een hondenfokkerij starten. Hij verkoopt één van zijn honden aan de BV en doet namens de BV aangifte hondenbelasting. Zo kan hij de aanslag hondenbelasting immers als kosten van de BV in aftrek gaan brengen. Lees het bericht

Zzp-er vervangt werknemer tijdelijk

Thursday, 09 June 2016 00:12

Eén van uw vaste krachten is tijdelijk uit de running. U kunt een uitzendkracht inhuren, een zzp-er tijdelijk de werkzaamheden laten verrichten of iemand tijdelijk in dienst nemen. Als u kiest voor de zzp-er, wordt die dan per definitie als Lees het bericht

Loonheffing te laat betaald, geen boete

Thursday, 09 June 2016 00:12

U weet dat u de loonheffing (en de BTW) op tijd moet betalen. En dat op tijd betekent: bijgeschreven bij de Belastingdienst. Door omstandigheden kan het gebeuren dat u te laat bent. Dan kunt u een betaalverzuimboete krijgen. Maar die krijgt u niet Lees het bericht

Zakelijke maaltijd van de baas onbelast?

Thursday, 09 June 2016 00:12

Ook onder de werkkostenregeling kunt u onbelast zakelijke maaltijden vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. Maar wanneer is een maaltijd zakelijk? Vrij eenvoudig ligt het als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke verblijfkosten. De maal Lees het bericht

Toch naheffing in overgangsperiode DBA

Thursday, 26 May 2016 00:12

Over de periode 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017 legt de Belastingdienst aan de opdrachtgever geen naheffingen op, als blijkt dat een zzp-er toch in dienstbetrekking is. Dat is de hoofdregel in de overgangsperiode voor de Wet DBA. Daarop zijn drie Lees het bericht

Verhuur onroerend goed aan onderneming partner

Thursday, 26 May 2016 00:12

Francien verhuurt onroerend goed aan haar man, Frank. Hij gebruikt het in zijn bedrijf. In zo’n geval is het onroerende goed geen belegging in Box 3, maar rendabel gemaakt vermogen in Box 1. Dat betekent onder meer dat de waardestijging prog Lees het bericht

Zelfstandige paprikaplukker in loondienst?

Thursday, 26 May 2016 00:12

Karel heeft een uitzendbureau in de agrarische sector. Vanwege de crisis gaat hij zelf een aantal jaren  bijna fulltime aan het werk bij een paprikakwekerij. Bij een tweede kwekerij werkt hij in vier jaar slecht 38 uur. Hij plukt, sorteert en Lees het bericht

Oma als gastouder

Thursday, 26 May 2016 00:12

Oma werkt vier dagen in de week als gastouder voor drie kleinkinderen. Daarvoor ontvangt ze via een gastouderbureau een vergoeding. Haar inkomen geeft oma aan als winst uit onderneming, inclusief zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winst Lees het bericht

Bewijs uw 1.225 uren als ondernemer

Thursday, 12 May 2016 00:12

Als ondernemer hebt u bijzondere aftrekposten: de oudedagsreserve, de zelfstandigenaftrek (plus drie jaar startersaftrek) en de MKB-winstvrijstelling. Daarvoor moet u wel wat doen. U moet ten minste 1.225 uren in het kalenderjaar besteden aan uw o Lees het bericht

Uw kinderen op de loonlijst

Thursday, 12 May 2016 00:12

Werken uw kinderen (tijdens de vakantie) mee in uw bedrijf? Dan kan het interessant zijn ze een salaris te betalen. Uw bedrijf heeft een aftrekpost. En de kinderen kunnen de ingehouden loonbelasting door de werking van heffingskortingen vaak terug Lees het bericht

Innovatief bezig? Vraag WBSO aan

Thursday, 12 May 2016 00:12

Als uw werknemers nieuwe programmatuur, processen of producten ontwikkelen, dan kunt u in aanmerking komen voor WBSO. Dat is een korting op de af te dragen loonheffing die wordt verleend op het loonbelastingnummer van uw werknemers. De korting kan Lees het bericht

Zekerheid na afschaffing VAR

Thursday, 12 May 2016 00:12

Opdrachtgevers die met zzp-ers werken, kunnen (deels) zekerheid krijgen door gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten. Hoezo deels? Als bij controle door de Belastingdienst achteraf blijkt dat de werkelijkheid ‘meer dan incident Lees het bericht

Goedkope bedrijfsopvolging bij vastgoed-BV

Thursday, 28 April 2016 00:12

Rijke ouders hebben een BV-structuur met in totaal 350 panden, veelal verhuurde winkelpanden. Het vastgoed is grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Er is personeel in dienst en er worden op projectbasis deskundigen ingehuurd. Ze dragen 1% Lees het bericht

Minimumjeugdloon stopt bij 21 jaar

Thursday, 28 April 2016 00:12

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, gaat stapsgewijs omlaag. Nu is dat 23 jaar. Dat wordt 22 jaar en uiteindelijk 21 jaar. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar zal in stappen meestijgen om het risico te beperken dat leef Lees het bericht

Moeder huurde woning van kind

Thursday, 28 April 2016 00:12

Gerda (78) wil in haar huis blijven wonen, maar het al wel overdragen aan haar zoon, Harm. Hij koopt de woning in verhuurde staat. Een beëdigd taxateur heeft de huur (€ 650 per maand) en de waarde in verhuurde staat (€ 117.000) vast Lees het bericht

Ziek: mobieltje, laptop en auto inleveren?

Thursday, 28 April 2016 00:12

Sjaak is ziek. Het ziet er naar uit dat het wel een aantal maanden kan duren. Zijn baas wil na twee weken de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, laptop en auto ophalen. Over het gebruik bij ziekte was niets afgesproken. Kan de baas zijn gan Lees het bericht

Vrijstelling winst bij kwijtschelding

Thursday, 14 April 2016 00:12

Marijn heeft indirect 40% van de aandelen in Marthijs BV. De BV leent € 150.000 bij de bank, waarvoor Marijn zich borg stelt. Na drie jaar gaat Marijn BV failliet. Marijn voert in dat jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost op Lees het bericht

Disfunctionerende werknemer: ontslag zonder verbeterplan

Thursday, 14 April 2016 00:12

Een werkgever in de bouw vond dat een projectcoördinator slecht functioneerde. Ze voerden daar gesprekken over, ook over begeleiding en herplaatsing naar een lichtere functie binnen het bedrijf. Deze gesprekken werden vastgelegd. Omdat er gee Lees het bericht

Uitvinden: onderneming of hobby?

Thursday, 14 April 2016 00:12

Freek heeft een klusbedrijf. Hij maakt panden na het vertrek van huurders weer klaar voor de verhuur. Daarnaast is hij uitvinder. Zo heeft hij een unieke diervriendelijke insectenvanger ontwikkeld. Het insect wordt elders vrijgelaten in plaats van Lees het bericht

Disfunctionerende werknemer: te kort verbetertraject?

Thursday, 14 April 2016 00:12

Na 35 jaar trouwe dienst krijgt Wim te horen dat hij disfunctioneert. Hij is leidinggevende, maar hem wordt verweten dat hij in zijn functie onvoldoende wordt geaccepteerd door zijn medewerkers. Werkgever en medewerker gaan in gesprek over een ver Lees het bericht

Vragen over de afschaffing van de VAR

Thursday, 31 March 2016 00:12

De Belastingdienst heeft 25 vragen en antwoorden gepubliceerd over de afschaffing van de VAR. Ze zijn bedoeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers duidelijkheid te verschaffen over komende periode. Op 1 mei aanstaande vervalt de VAR immers en op 1 Lees het bericht

Leveranciers wel betalen, fiscus niet?

Thursday, 31 March 2016 00:12

Bart is directeur van Bart BV. Het gaat slecht met Bart BV. Er zijn grote betalingsachterstanden. Bart moest de laatste maanden kiezen tussen het betalen van leveranciers of de Belastingdienst. Hij heeft, in verband met het voortbestaan van zijn b Lees het bericht

Hennepplanten thuis: reden voor ontslag?

Thursday, 31 March 2016 00:12

De politie doet een inval in het huis van de conciërge van een middelbare school en vindt een kweekbak met 47 hennepplanten. De conciërge wordt drie dagen voor verhoor vastgehouden. Daarna meldt hij zich bij de werkgever en biecht de sit Lees het bericht

Administratie van geschatte kilometers

Thursday, 17 March 2016 00:12

De BV van Ferdinand beschikt over een BMW en twee Audi’s. Het privégebruik van de BMW wordt maandelijks voor de loonheffing bijgeteld. Ferdinand rijdt ook in de Audi’s, maar daarvoor wordt niets bijgeteld. De Belastingdienst leg Lees het bericht

Broer fiscaal slachtoffer van moederliefde?

Thursday, 17 March 2016 00:12

Moeder Thea (82) heeft in de loop der jaren geld geleend aan haar ondernemende, maar verre van succesvolle zoon Ruud. Haar andere zoon, Bert, is minder ondernemend en had geen leningen van moeder nodig. Thea overlijdt. Ruud en Bert zijn de erfgena Lees het bericht

Politie-inspecteur fiscale luchtfietser

Thursday, 17 March 2016 00:12

Ron is politie-inspecteur en staat daarnaast ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ‘freelance docent/instructeur/examinator voor het politie-onderwijs’. Op zijn 49e begint hij aan een opleiding tot piloot. De verwacht Lees het bericht

Slapende medewerker of transitievergoeding?

Thursday, 17 March 2016 00:12

Een werkgever mag een zieke werknemer in beginsel gedurende twee jaar niet ontslaan. Na twee ziektejaren hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen. Bij ontslag na twee jaar, na toestemming van het UWV, heeft de werknemer wel recht op een t Lees het bericht

Trouwen nieuwe stijl stap dichterbij

Thursday, 03 March 2016 00:12

In Nederland is bij een huwelijk de algehele gemeenschap van goederen hoofdregel. Alle bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk. Partners kunnen daarvan afwijken door huwelijkse voorwaarden af te spreken. Als iemand aan een gehuwde ‘pe Lees het bericht

Weer kantonrechtersformule bij ontslag

Thursday, 03 March 2016 00:12

Was de kantonrechterformule niet per 1 juli 2015 afgeschaft? Jazeker. Volgens een kantonrechter kan deze formule echter nog steeds als leidraad gelden bij het vaststellen van een billijke vergoeding. Een werkgever was eerst veroordeeld om een gesc Lees het bericht

Schenking van woning of koopsom?

Thursday, 03 March 2016 00:12

Martine en Joost kopen een huis van Henk, de vader van Martine. De koopsom is € 250.000. In de transportakte verklaart Henk € 40.000 van de koopsom kwijt te schelden. De Belastingdienst constateert dat de WOZ-waarde van het huis € 2 Lees het bericht

Ontslag met wederzijds goedvinden

Thursday, 03 March 2016 00:12

Voor ontslag met wederzijds goedvinden geldt een wettelijke bedenktijd van twee weken. Als u als werkgever de werknemer niet binnen twee werkdagen na zijn instemming met de beëindiging wijst op deze bedenktijd, dan geldt zelfs een bedenktijd Lees het bericht

Voorlopige aanslag met korting betalen?

Thursday, 18 February 2016 00:12

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen? Dan mag u die in maandelijkse termijnen betalen. Als u voor 28 februari aanstaande betaalt, dan krijgt u een korting. Is dat interessant? Jazeker! De korting wordt immers berekend op basis van een rente van Lees het bericht

Transitievergoeding voor werknemers na doorstart

Thursday, 18 February 2016 00:12

Een ondernemer nam in 2014 een deel van de activiteiten van een failliete onderneming over. Hij nam in juni 2014 ook ex-werknemers van het failliete bedrijf in dienst op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor drie maanden. De arbeidsovere Lees het bericht

Nieuwe situatie zzp-ers

Thursday, 18 February 2016 00:12

De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is definitief. De VAR wordt vervangen door een ‘stempel’ van de Belastingdienst op een overeenkomst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen per 1 mei 2016 werken op basis van model Lees het bericht

Hebt u als werkgever recht op premiekorting?

Thursday, 18 February 2016 00:12

De overheid helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel. Er is nu een online regelhulp die u kunt gebruiken voor werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen, herplaa Lees het bericht

VOF met de eigen BV

Thursday, 04 February 2016 00:12

Wilbert is directeur en enig aandeelhouder van Wilbert Metaal BV. In de loop van september 2011 brengt de BV het bedrijf in een VOF met Wilbert in, en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. Kan dat fiscaal zomaar? Ja, op basis va Lees het bericht

WOZ-waarde en prijs vergelijkingspand

Thursday, 04 February 2016 00:12

Stel, u woont in de Begonialaan op nummer 5. De WOZ-waarde van uw huis wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 345.000. Begin juli 2014 is Begonialaan 7 verkocht voor € 355.000. Maar de nieuwe buren hebben het pand pas begin maart 2015 Lees het bericht

Hoogste rechter keurt crisisheffing 2013 en 2014 goed

Thursday, 04 February 2016 00:12

In 2013 en 2014 is een crisisheffing bij werkgevers neergelegd van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat in het voorafgaande jaar (dus 2012 en 2013) meer bedroeg dan € 150.000. Werkgevers hebben daar massaal bezwaar tegen aangete Lees het bericht

Beloning directeur-grootaandeelhouder

Thursday, 04 February 2016 00:12

Sebastiaan is als juridisch adviseur werkzaam vanuit een eigen BV. De gedeclareerde omzet bedraagt afgerond € 200.000. Uit de BV ontvangt hij in dat jaar een salaris van € 60.000. De Belastingdienst vindt dat ongebruikelijk laag. Een nah Lees het bericht

Watervrije werkruimte aan huis

Thursday, 21 January 2016 00:12

Een man-vrouwfirma houdt kantoor in de eigen woning. Vanuit het kantoor worden de werkzaamheden verricht en wordt het inkomen van de onderneming verworven. Het kantoor beschikt over een toilet met wasbak en kraantje, en een aftapkraantje van de wa Lees het bericht

Bestelauto met meer gebruikers

Thursday, 21 January 2016 00:12

Een steigerbouwer maakt voor twee bestelauto’s gebruik van de regeling waarbij de werkgever de bijtelling privégebruik afkoopt voor € 300 per auto per jaar. Dat kan bij doorlopend afwisselend gebruik. Naast de twee vaste bestuurd Lees het bericht

Verbod privégebruik bestelauto onvoldoende

Thursday, 21 January 2016 00:12

Een bedrijf stelde aan werknemers bestelauto’s ter beschikking. Met de werknemers is schriftelijk een verbod op privégebruik van de bestelauto’s overeengekomen. De werkgever liet daarom een bijtelling voor privégebruik ac Lees het bericht

Woon-winkelpand deels privé?

Thursday, 21 January 2016 00:12

Een drogist koopt met zijn vrouw een winkel met bovenwoning. Ze wonen boven, beneden is de drogisterij. Juridisch is het pand één geheel. Het pand en de hypothecaire lening worden in de aangifte verwerkt als ondernemingsvermogen. Een Lees het bericht

Mededelingsplicht recht op transitievergoeding

Thursday, 07 January 2016 00:12

Jan, productiemedewerker, is in augustus 2012 bij een uitzendbureau in dienst getreden. De werkgever wil de overeenkomst beëindigen. Ze sluiten per eind september 2015 een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder ontsla Lees het bericht

Arbeidsbeloning of onbelaste verkoop aandelen?

Thursday, 07 January 2016 00:12

Willy is een slimme jongen. Hij ontwikkelt samen met enige medewerkers voor zijn werkgever een nieuw product. De werkgever kan er op dat moment niet veel mee. In zijn vrije tijd werkt Willy echter een businessplan uit om het product alsnog rendabe Lees het bericht

Ontslagaanzegging via Whatsapp

Thursday, 07 January 2016 00:12

Een werkgever moet de werknemer, die een contract voor bepaalde tijd (met een duur van zes maanden of langer) heeft, minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of dit contract wel of niet verlengd wordt. Is de werkgever te laat me Lees het bericht

Beleggingspand of ondernemingsvermogen?

Thursday, 07 January 2016 00:12

Harry is discotheekhouder. Hij koopt in 2001 het pand naast zijn discotheek en verhuurt dat aan een restaurant. Harry’s adviseur verwerkt het pand in de aangifte als fiscaal ondernemingsvermogen. Kort gezegd betekent dat: kosten aftrekbaar, Lees het bericht

Verlaag uw vermogen voor 1 januari 2016

Thursday, 24 December 2015 00:12

De belasting op vermogen (Box 3) wordt berekend over de waarde per 1 januari. Als u dus voor 1 januari 2016 uw vermogen verlaagt, betaalt u minder Box 3-belasting over 2016. Maar er is meer. Deze momentopname per 1 januari geldt ook voor de vermog Lees het bericht

Aanpassing pensioen bij de eigen BV

Thursday, 24 December 2015 00:12

De Staatssecretaris spreekt in een brief aan de Tweede Kamer een duidelijke voorkeur uit voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hij geeft eerst aan waarom dat pensioen nu toch al niet zo aantrekkelijk meer is. Vervolgens benoemt hij de Lees het bericht

Nieuwe werknemer met pensioen

Thursday, 24 December 2015 00:12

Werknemers die van baan wisselen, kunnen hun pensioen overhevelen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit recht op waardeoverdracht kan voor de nieuwe werkgever tot een forse onverwachte, maar verplichte, bijbetaling leiden. De nie Lees het bericht

Fiscale tipgever mag anoniem blijven

Thursday, 24 December 2015 00:12

Een tipgever meldde zich bij de Belastingdienst. Ze spraken af dat zijn identiteit geheim zou blijven.  De deal: de Belastingdienst kreeg informatie over Luxemburgse bankrekeningen van 76 inwoners van Nederland in ruil voor een percentage van Lees het bericht

Bedrijfswoning of fiscaal vriendelijke dienstwoning?

Thursday, 10 December 2015 00:12

Als een werknemer in een bedrijfswoning van de werkgever woont, kan dit een ‘dienstwoning’ zijn. Dat is niet automatisch het geval. Het woongenot van een bedrijfswoning wordt tegen de economische huurwaarde belast als loon. Bij een die Lees het bericht

Schuiven met pand afgestraft

Thursday, 10 December 2015 00:12

Zwarte Tulp BV huurt een bedrijfspand. Als het huurcontract gaat aflopen, zoekt de BV een ander pand. De heren Zwart en Tulp, aandeelhouder van de BV, vinden een pand dat ze willen aanschaffen en aan hun BV verhuren. Omdat ze de financiering niet Lees het bericht

Boeterente is rente: vijf jaar terug

Thursday, 10 December 2015 00:12

Veel mensen hebben de laatste tijd hun hypotheek aangepast, al dan niet met rentemiddeling. Een recente goedkeuring maakt dat aantrekkelijker. Bovendien kunt u wellicht extra belasting terugkrijgen. Betaalde boeterente, al dan niet bij rentemiddel Lees het bericht

Belastingplan gaat toch door

Thursday, 10 December 2015 00:12

Het kabinet heeft alsnog bij D66 steun gevonden voor de belastingplannen. De lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered. De plannen zijn wat bijgesteld op het vlak van vergroening en werkgelegenheid. Zo gaat er vanaf 2017 224 miljoen ex Lees het bericht

Lastenverlichting Belastingplan 2016?

Thursday, 26 November 2015 00:12

De Tweede Kamer heeft, met enige aanpassingen, het Belastingplan 2016 aangenomen. Kunnen we nu de beloofde vijf miljard lastenverlichting tegemoet zien? Als de Eerste Kamer op 14 december ook voor stemt, wel. Maar de meerderheid lijkt tegen. Intus Lees het bericht

Plan van aanpak afschaffing VAR

Thursday, 26 November 2015 00:12

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die met een VAR werken, willen weten hoe de overgang naar de nieuwe situatie gaat lopen. De Eerste Kamer heeft het transitieplan ontvangen. De periode tot 1 april 2016 is de voorbereidingsfase. Partijen en branches Lees het bericht

Tweede Kamer stelt Belastingplan bij

Thursday, 26 November 2015 00:12

De plannen met de heffing op vermogen (Box 3), die overigens pas op 1 januari 2017 ingaan, worden bijgesteld. Dat heeft de Tweede Kamer met een amendement en twee moties afgedwongen. U kunt beleggen in een eigen vrijgestelde beleggingsinstell Lees het bericht

Alle kassagegevens zeven jaar bewaren?

Thursday, 26 November 2015 00:12

Jaap heeft een restaurant. Bestellingen en betalingen worden geautomatiseerd verwerkt. Het systeem heeft een maximale capaciteit van circa 2.000 bestellingen. Daarom worden detailgegevens van bestellingen wekelijks uit het systeem verwijderd. Tota Lees het bericht

Gastouder ondernemer?

Thursday, 12 November 2015 00:12

Fiscaal ondernemerschap heeft voordelen. Denk aan de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling (14% van de winst). Een gastouder met een omzet van bijna € 15.000 merkte haar activiteiten, opvang van kinderen, aan als fiscaal ondernemers Lees het bericht

Werkkostenregeling: hebt u nog ruimte?

Thursday, 12 November 2015 00:12

Zo aan het einde van het jaar komen bij veel bedrijven de extraatjes zoals kerstpakketten, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en bonussen weer in beeld. Vanwege de Werkkostenregeling staan werkgevers in 2015 voor nieuwe afwegingen. Het belang ka Lees het bericht

Verkeersboetes te hoog

Thursday, 12 November 2015 00:12

De overheid heeft verhogingen van verkeersboetes doorgevoerd die niet door de beugel kunnen. Zo blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Arnhem. Een man uit Nijmegen kreeg een boete van € 32 voor een snelheidsovertreding van 5 Lees het bericht

Aftrekbare giften zonder drempelbedrag

Thursday, 12 November 2015 00:12

U kunt giften aan bepaalde goede doelen in de aangifte inkomstenbelasting verwerken als aftrekpost. Voor gewone giften geldt elk jaar een drempel van 1% van het inkomen met als minimum € 60. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Daardoor komen v Lees het bericht

Onderneemster doet geen aangifte: omkering bewijslast

Thursday, 29 October 2015 00:12

Naast haar dienstbetrekking heeft Julia al een paar jaar een juweliersbedrijf. In het derde jaar heeft ze een omzet van ruim € 55.000, alleen al uit pinontvangsten. Ze doet echter over het vierde jaar, na diverse herinneringen en aanmaningen, Lees het bericht

Fiets of e-bike van de zaak

Thursday, 29 October 2015 00:12

Fietsende werknemers zijn fitter en minder vaak ziek, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Van werknemers die maximaal 30 kilometer van het werk wonen, geeft bovendien ruim de helft aan vaker op de fiets of (speed) e-bike te gaan als de werkgever een Lees het bericht

Ondernemer of loondienst?

Thursday, 29 October 2015 00:12

Jan heeft begin 2014 voor vijf opdrachtgevers chauffeurswerkzaamheden verricht. Hij maakte daarbij gebruik van vrachtwagens van zijn opdrachtgevers. Hij kreeg in februari 2014 een boekenonderzoek. De belastinginspecteur vond dat Jan geen fiscaal o Lees het bericht

ZZP'ers opgelet: VAR loopt door in 2016

Thursday, 29 October 2015 00:12

Het was de bedoeling dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 zou worden afgeschaft.  Vrijwaring voor de opdrachtgever - zekerheid dat een ingeschakelde zelfstandige buiten dienstbetrekking werkt - zou alleen mogelijk zijn do Lees het bericht

WOZ-waarde of verkoopprijs?

Thursday, 29 October 2015 00:12

Stel, u erft een woning. De WOZ-waarde in het jaar van overlijden is definitief vastgesteld op € 320.000 en op € 290.000 in het jaar daarna. In dat jaar slaagt u er in om de woning te verkopen voor € 230.000. De vraag is nu: over we Lees het bericht

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte beperkt

Thursday, 15 October 2015 00:12

Ondernemers met maximaal tien werknemers hoeven hun personeel straks niet meer twee jaar door te betalen bij ziekte. Het kabinet stelt een regeling voor die de loondoorbetalingplicht beperkt tot een jaar. De loondoorbetaling in het tweede jaar wor Lees het bericht

Voorlopig geen aanpassing fiscale behandeling zzp'ers

Thursday, 15 October 2015 00:12

Twee ministeries hebben onderzoek gedaan naar de positie van de zelfstandige zonder personeel.  Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden. Zelfstandigen en werknemers worden fiscaal en juridische zeer verschillend behandeld. Volgens het k Lees het bericht

Doorwerken met AOW?

Thursday, 15 October 2015 00:12

Vanaf 2016 wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. Daarom Lees het bericht

Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

Thursday, 15 October 2015 00:12

Inleners van arbeid en aannemers lopen het risico om door de Belastingdienst aansprakelijk te worden gesteld voor de nakoming van fiscale verplichtingen (BTW en loonheffingen) van degenen die ze inhuren. Ze kunnen zich vrijwaren door een deel van Lees het bericht

Aansluiting HLB Van Daal en Partners Oss bij Brabant Accountants en Belastingadviseurs

Thursday, 08 October 2015 10:10

De maatschap Brabant Accountants en Belastingadviseurs, met vestigingen in Uden, Gemert, Someren en Veldhoven heeft met de partners van de vestiging Oss van HLB Van Daal en Partners overeenstemming bereikt over aansluiting van hun accountants- en Lees het bericht

Kavel is nog geen eigen woning

Thursday, 01 October 2015 00:12

Een stel koopt een kavel grond met de bedoeling er een eigen woning op te laten bouwen. De koopsom betalen ze met geleend geld. Het bestemmingsplan en het streekplan stonden op dat moment de bouw van een woning niet toe. Na ruim een jaar maakt het Lees het bericht

Uw plannen met de auto van de zaak

Thursday, 01 October 2015 00:12

Zoals bekend wil het kabinet in stappen naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. De eerste stap is al in 2016! En het bijtellingspercentage dat geldt in de maand na tenaamstelling blijft 60 maanden van kracht. Het maakt voor sommige au Lees het bericht

Aangifte inkomstenbelasting verplicht digitaal

Thursday, 01 October 2015 00:12

In 2017 kunnen particulieren de aangifte inkomstenbelasting alleen nog digitaal doen. En voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting worden dan alleen nog digitaal verzonden. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd Lees het bericht

Stimulering arbeid kwetsbare groepen

Thursday, 01 October 2015 00:12

Er komt voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast wil het kabinet het zogenoemde lage-inkomensvoordeel invoeren. Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare Lees het bericht

Bonussen voor werkende ouders

Thursday, 17 September 2015 00:12

Werkende ouders van jonge kinderen krijgen in 2016 een extra belastingbonus van maximaal € 606. De zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat namelijk omhoog. De regeling geldt voor werkende ouders die kinderen hebben jonger dan 1 Lees het bericht

Partner krijgt vijf dagen betaald kraamverlof

Thursday, 17 September 2015 00:12

De partner van de vrouw die net is bevallen, krijgt nu twee dagen betaald kraamverlof. Hij kan dat uitbreiden met drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Van dit onbetaalde ouderschapsverlof maakte een grote meerderheid echter geen gebruik. Vanaf Lees het bericht

Emigreren helpt de BV-eigenaar niet meer

Thursday, 17 September 2015 00:12

Een succesvolle BV-eigenaar kon heffing van inkomstenbelasting voorkomen door te emigreren. Hij moest dan ten minste 10 jaar buiten Nederland blijven wonen. De aanslag die hij bij emigratie kreeg over opgebouwde meerwaarde van de BV, werd namelijk Lees het bericht

Hypotheekschulden positief aangepakt

Thursday, 17 September 2015 00:12

Al eerder was uitgelekt dat het in 2017 weer mogelijk wordt om belastingvrij € 100.000 te schenken in verband met een eigen woning. De regeling is structureel en heeft tot doel de totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens te verlagen Lees het bericht

Weer belastingvrij een ton schenken?

Thursday, 03 September 2015 00:12

In het nieuws is een akkoord tussen VVD en PvdA. Afgesproken is dat het ingaande 2017 weer mogelijk wordt om belastingvrij € 100.000 te schenken. Er zijn twee voorwaarden: de ontvanger moet jonger zijn dan veertig en het geld moet worden gebr Lees het bericht

Kantoorpand belegging of onderneming?

Thursday, 03 September 2015 00:12

Een ondernemende particulier koopt een bestaand kantoorpand met de bedoeling dit in kleine units te gaan verhuren en in verhuurde staat door te verkopen. De aankoop is volledig met vreemd vermogen gefinancierd. Na een jaar stelt hij het pand tijde Lees het bericht

Belasting op vermogen aangepast II

Thursday, 03 September 2015 00:12

Belastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is. Daarom kondigde het kabinet een wijziging aan. Het te belasten rendement wordt per soort vermogen (sparen, beleggen, onroerend goed) b Lees het bericht

Plannen met de autobijtelling II

Thursday, 03 September 2015 00:12

In de Autobrief van 19 juni kondigt het kabinet een beweging aan naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. Het lage percentage geldt voor volledig elektrische auto’s. Die houden ook vrijstelling van MRB en BPM. In 2020 wordt de bi Lees het bericht

Onjuiste opzegtermijn in arbeidsovereenkomst: wat nu?

Thursday, 20 August 2015 00:12

De opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst is niet altijd correct vastgelegd. Dat kan u als werkgever al gauw één of enkele maanden extra salaris kosten. Wat is het gevolg van een onjuiste opzegtermijn? Vervalt de bepaling uit het contr Lees het bericht

Zakelijk lenen aan medevennoot

Thursday, 20 August 2015 00:12

Vader, moeder en zoon ondernemen via een maatschap. Het maatschapskapitaal van de zoon staat door verliezen en jarenlange privé-opnamen ruim € 334.000 negatief. De ouders besluiten in jaar acht om ruim € 134.000 kwijt te schelden Lees het bericht

Directeur-grootaandeelhouder en werknemersverzekeringen

Thursday, 20 August 2015 00:12

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering. Het gaat dus om een behoorlijk financieel belang. U bent alleen dga voor de werknemersverzekeringen a Lees het bericht

Alimentatie na langdurig samenwonen

Thursday, 20 August 2015 00:12

Alimentatie-uitkeringen tussen voormalige echtgenoten zijn voor de heffing van inkomstenbelasting aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger. Bij dergelijke uitkeringen is geen sprake van een schenking. Maar hoe zit dat bij partners die na Lees het bericht

Voor 1 oktober buitenlandse BTW 2014 terugvragen

Thursday, 20 August 2015 00:12

U kunt via de Nederlandse Belastingdienst BTW terugvragen die u in een ander EU-land hebt betaald voor zakelijke aankoop van goederen of diensten. Voor BTW die aan u is gefactureerd in 2014, kan dat tot uiterlijk 30 september 2015. Bent u te laat, da Lees het bericht

Fiscale identiteitsfraude

Thursday, 06 August 2015 00:12

Stel, een crimineel vraagt via DigiD op uw naam ruim € 22.000 kinderopvangtoeslag aan. Hoe kan dat? Misschien omdat u uw identiteitskaart bent kwijtgeraakt. Vervolgens keert de Belastingdienst op uw naam een voorschot van ruim € 8.500 uit, Lees het bericht

Kosten huurwoning ondernemer aftrekbaar?

Thursday, 06 August 2015 00:12

Startende ondernemers wonen vaak in een huurwoning. Financiering van een eigen huis is immers lastig. Als de onderneming mede vanuit de huurwoning wordt gedreven, is het mogelijk het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Alle huur- en a Lees het bericht

Reistijd van ondernemer-werknemer

Thursday, 06 August 2015 00:12

Een DJ (ondernemer) werkt tevens in loondienst als hoofd ICT. Als hoofd ICT maakt hij 1.316 uur, plus 170 uur reistijd voor woon-werkverkeer. Als DJ besteedt hij 1.335 uur, inclusief reistijd. Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij Lees het bericht

Lagere hypotheekrente met rentemiddeling

Thursday, 06 August 2015 00:12

Hebt u een eigen woning en is uw vaste hypotheekrente aan de hoge kant, dan kan rentemiddeling helpen. Sommige banken bieden het al aan. Wat is het? De huidige rentevastperiode wordt gestopt en u spreekt met de bank een nieuwe rentevastperiode af, te Lees het bericht

Aftrek Research en Development gaat op in WBSO

Thursday, 23 July 2015 00:12

De Research & Development Aftrek (RDA) is gerelateerd aan de fiscale winst. Innovatieve bedrijven die nog nauwelijks winst maken, hebben daarom op korte termijn weinig aan deze aftrekpost. Toch is het de bedoeling ook deze bedrijven te stimuleren Lees het bericht

Reiskosten zelfstandige wegens studie

Thursday, 23 July 2015 00:12

Een zelfstandige op het vlak van intellectuele eigendom volgt rechtenstudies in Nederland en Frankrijk. Hij brengt naast de directe studiekosten nog ruim € 3.800 reis- en verblijfkosten in verband met die studies in aftrek. Dat kan, als de stud Lees het bericht

Loonbeslag en beslagvrije voet

Thursday, 23 July 2015 00:12

Schuldeisers van werknemers leggen regelmatig loonbeslag bij de werkgever. De werkgever betaalt dan een deel van het nettoloon uit aan de schuldeiser. Daarbij houdt hij rekening met de beslagvrije voet. Deze voorkomt dat mensen met schulden onvoldoen Lees het bericht

Verhuiskosten ondernemer aftrekbaar?

Thursday, 23 July 2015 00:12

Een registerloods treedt toe tot een maatschap van registerloodsen en start daarmee als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Na 2 jaar verhuist hij vanwege zijn werk naar een andere plaats. Hij is namelijk verplicht om in het werkgebied te wonen of Lees het bericht

Te veel lijfrentepremies betaald? Laat ze belastingvrij terugboeken!

Thursday, 09 July 2015 00:12

Ondernemers kunnen pensioen opbouwen met een bankspaarrekening of lijfrentepolis. De inleg is aftrekbaar tot bepaalde maxima. Soms wordt meer gestort dan fiscaal aftrekbaar is.  Als dat meerdere tot uitkering komt, betaalt u over uw eigen inl Lees het bericht

Pensioen bij de eigen B.V. op de schop

Thursday, 09 July 2015 00:12

Er komt een simpelere regeling voor het pensioen van de ondernemer met een eigen B.V. (de dga). Ruim 150.000 dga’s bouwen pensioen op in hun B.V. Het kabinet heeft eind juni de kaarten op tafel gelegd: het parlement mag kiezen tussen twee re Lees het bericht

Belasting op vermogen 2013-2015: massaal bezwaar

Thursday, 09 July 2015 00:12

Tegen aanslagen inkomstenbelasting 2013 waarbij sprake is van belast spaargeld in Box III, zijn meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend. Voor 2014 en 2015 is een nog groter aantal te verwachten. Om dat in goede banen te leiden, is voorgesteld d Lees het bericht

Personeelslening eigen woning: rentevoordeel straks belast

Thursday, 09 July 2015 00:12

Sommige werkgevers lenen geld aan werknemers voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De rente op zo’n lening is vaak lager dan de marktrente. Het rentevoordeel voor de werknemer is onbelast en loopt buiten de salarisadministratie Lees het bericht

Premiekorting jongeren bij contract 24 uur per week

Thursday, 25 June 2015 00:12

Als u dit jaar een werkloze jongere (18 tot en met 26 jaar) in dienst neemt, kunt u in aanmerking komen voor een premiekorting. Deze bedraagt € 3.500 per jaar. De regeling geldt bij een arbeidscontract van 32 uur per week gedurende tenminste 6 m Lees het bericht

Plannen met de autobijtelling

Thursday, 25 June 2015 00:12

In een Autobrief zet het kabinet zijn plannen rond de autobelastingen uiteen. Er komt een beweging in vier jaar naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. Het lage percentage geldt voor volledig elektrische auto’s. Die houden ook&n Lees het bericht

Regeling privégebruik auto geen loterij zonder nieten

Thursday, 25 June 2015 00:12

Een BV stelt aan de directeur-eigenaar een auto ter beschikking. Hij houdt geen kilometeradministratie bij, maar geeft ook geen privégebruik aan. Dat komt aan het licht bij een belastingcontrole. Hij krijgt navorderingsaanslagen over een aanta Lees het bericht

Laag BTW-tarief alleen nog voor voedingsmiddelen?

Thursday, 25 June 2015 00:12

Het kabinet wil het lage BTW-tarief (6%) alleen nog laten gelden voor voedingsmiddelen. Zo blijkt uit de belastingbrief van 19 juni 2015. Consumenten moeten voor goederen en diensten die nu nog onder het 6%-tarief vallen, ruim 14% meer gaan betalen. Lees het bericht

Belasting op vermogen aangepast

Thursday, 25 June 2015 00:12

Belastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is. Daarom kondigt het kabinet in de brief over de belastingplannen een wijziging aan. Wat is het plan? Het te belasten rendement wordt per s Lees het bericht

Splitsing BV niet voldoende voor wijziging huurcontract

Wednesday, 17 June 2015 00:12

Een BV sluit op 1 januari 2003 een huurovereenkomst voor winkelruimte met een BV van een kledingconcern. Bij een herstructurering van het concern eind 2013 wordt de huurder-BV afgesplitst. De huurovereenkomst gaat daarbij over op een nieuw opgerichte Lees het bericht

BV moet accountant betalen ondanks ontbrekende schriftelijke opdrachtbevestiging

Wednesday, 17 June 2015 00:12

Een accountant woont de algemene vergadering van aandeelhouders (AV) bij van een BV en maakt daarvan de notulen op. De directeur van de BV heeft hem daartoe per e-mail opdracht gegeven. De accountant declareert hiervoor € 3.352. De BV stelt dat Lees het bericht

Verplichte registratie aandeelhouder stap dichterbij

Wednesday, 17 June 2015 00:12

Het Europees Parlement heeft op 20 mei jl. de nieuwe EU-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn verplicht aandeelhouders/natuurlijke personen met een belang van 25% of meer om zich te laten registeren. In het openbaar register worden de naam, de g Lees het bericht

Beding uitsluiting huurprijsherziening afgewezen

Wednesday, 17 June 2015 00:12

Een verhuurder is bereid om bij de totstandkoming van een huurovereenkomst (bedrijfsruimte) aan een startende ondernemer een huurprijskorting voor 3 jaar te geven. De verhuurder wil als tegenprestatie dat de (wettelijke) huurprijsherzieningsregeling Lees het bericht

Loonadministratrice in de fout, geen boete

Thursday, 11 June 2015 00:12

Stel, een ervaren en deskundige werkneemster doet de loonadministratie voor uw bedrijf. De belastingdienst betrapt haar bij een controle op grove fouten in uw aangiften loonheffing. Ze blijkt er een potje van te hebben gemaakt. Niet zij, maar u als Lees het bericht

Parkeerbelastingergernis

Thursday, 11 June 2015 00:12

Alleen om even snel een gerepareerde klok op te halen zet Hans zijn auto in een parkeervak voor de juwelier. Hij koopt geen parkeerkaartje omdat hij zo terug zal zijn. Misschien heeft hij ook het gevoel dat dit geen parkeren is, maar bij de juwelier Lees het bericht

Zakelijk gebruik bedrijfspersonenauto door personeel

Thursday, 11 June 2015 00:12

Een werkgever (hotel) heeft een personenauto die voor het bedrijf worden ingezet. Werknemers gebruiken de auto om gasten te halen en te brengen. De auto wordt ook verhuurd aan gasten en soms gaat het personeel er mee naar bedrijfsbijeenkomsten buiten Lees het bericht

Afkoop woekerpolis leidt tot dubbel verlies

Thursday, 11 June 2015 00:12

Stel, om principiële redenen koopt u een lijfrentepolis af als blijkt dat het een woekerpolis is. De afkoopsom wordt tot uw inkomen gerekend, als de premie voor deze polis aftrekbaar was. Een wettelijk logisch sluitend systeem. Maar in de wet is Lees het bericht

Loonbelasting betalen of verrekenen met overheid?

Thursday, 28 May 2015 00:12

Een werkgever had een rechtszaak glansrijk gewonnen van de belastingdienst. Daarom moest de fiscus hem een proceskostenvergoeding en vergoeding van griffierecht betalen. De werkgever zat wat krap bij kas, en betaalde zijn maandelijkse afdracht van lo Lees het bericht

Fiscaal voordeel bij omzetting eenmanszaak in B.V.

Thursday, 28 May 2015 00:12

Een ondernemer met een eenmanszaak kan in de loop van het jaar besluiten om zijn zaak met terugwerkende kracht tot 1 januari om te zetten in de B.V.-vorm. De onderneming draait dan vanaf 1 januari alsnog voor rekening van de B.V. Dat kan, onder aller Lees het bericht

Sectorindeling bepaalt hoogte premies

Thursday, 28 May 2015 00:12

De hoogte van de premies die u voor uw werknemers betaalt, is afhankelijk van de sectorindeling. Daar zitten behoorlijke verschillen in. Een belastinginspecteur wilde een groothandel die koppen, glazen, schotels, schoonmaakartikelen en keukenapparatu Lees het bericht

Foute aanslagen inkomstenbelasting 2014 verstuurd

Thursday, 28 May 2015 00:12

Als u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 hebt ingestuurd, maar nadien nog één of meer nieuwe hebt ingestuurd om foutjes te corrigeren, dan hebt u een erg grote kans dat u een verkeerde aanslag krijgt. Zo meldt de belastingdienst. De aa Lees het bericht

Twee auto's = één auto (2)

Thursday, 14 May 2015 00:12

Een andere werknemer heeft in 2013 eerst een auto van de zaak met een bijtellingspercentage van 25%. Hij gebruikt de 'dure' auto helemaal niet privé en houdt netjes volgens de regels een rittenregistratie bij om bijtelling te voorkomen. In de Lees het bericht

Factuur onjuist, BTW niet aftrekbaar?

Thursday, 14 May 2015 00:12

De hoofdregel is helder. BTW is voor ondernemers aftrekbaar als deze met een correctie factuur in rekening is gebracht. Zo moet op de factuur de volledige naam en het volledige adres staan van de leverancier en de afnemer. Als bij een boekenonderzoek Lees het bericht

Twee auto's = één auto (1)

Thursday, 14 May 2015 00:12

Een werknemer heeft een auto van de zaak, een verklaring geen privégebruik en een sluitende kilometeradministratie. Dus, als hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 privékilometers maakt, heeft hij geen bijtelling wegens privégeb Lees het bericht

Geen aftrek voor kamers bed and breakfast

Thursday, 14 May 2015 00:12

Een mevrouw exploiteert in haar woning een bed and breakfast. Daarvoor gebruikt ze een slaapkamer met badkamer en separaat toilet op de eerste verdieping, en op de zolder een compleet ingericht appartement. Voor de inkomstenbelasting is sprake van ee Lees het bericht

Ontslag zonder vergoeding

Thursday, 30 April 2015 00:12

Een vestiging van een restaurantketen werd door brand verwoest. De organisatie deed veel moeite om voor alle werknemers een oplossing te vinden. De werkgever zelf had geen vestiging meer in de regio, maar we was wel werk bij een franchisenemer in dez Lees het bericht

Negatief resultaat chirurg aftrekbaar?

Thursday, 30 April 2015 00:12

Een chirurg stopt met zijn dienstbetrekking bij een ziekenhuis en gaat op een laag pitje verder als zelfstandige. Hij verricht onbezoldigd werkzaamheden als orthopedisch chirurg om in het BIG-register te blijven. Daarnaast krijgt hij wel af en toe ve Lees het bericht

Zelfstandigen en loonheffing

Thursday, 30 April 2015 00:12

Opdrachtgevers van zelfstandigen willen niet onverwacht met loonheffingen worden geconfronteerd. Daarin voorziet de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). In 2015 zou deze worden vervangen door een Beschikking Geen Loonheffingen, gekoppeld aan een webmodul Lees het bericht

Overnemen parkeerkaartje zinloos?

Thursday, 30 April 2015 00:12

Als u parkeert met een overgenomen parkeerkaartje, hebt u niet de verschuldigde parkeerbelasting voldaan. Het overgenomen kaartje is een bewijs dat uw voorganger zijn parkeerbelasting heeft betaald. Uw voorganger heeft mogelijk te veel parkeerbelasti Lees het bericht

Belasting op inkomen uit vermogen te hoog?

Thursday, 16 April 2015 00:12

Een verhuurder vond dat de wettelijke waarderingsmethode voor de inkomstenbelasting leidde tot een veel te hoge waarde van zijn woningen en startte een procedure. De hoogste rechter was het met hem eens. De wettelijke methode vervalt als blijkt dat d Lees het bericht

Rente op schuld aan ouders voor de eigen woning

Thursday, 16 April 2015 00:12

Een jong gezin leent van de ouders van de man geld voor de aankoop van de eigen woning. De betaalde rente over deze schuld is in beginsel aftrekbaar, net als hypotheekrente bij een lening van de bank. Vanwege financiële problemen wordt de rente Lees het bericht

Ontslag voor of na 1 juli 2015?

Thursday, 16 April 2015 00:12

Per 1 juli 2015 veranderen de ontslagregels. De eisen aan een ontslag zijn dan veel strenger. Na 30 juni 2015 dient de werkgever aan te tonen dat een voorgenomen ontslag past binnen in de wet genoemde ontslaggronden. Ook moet vaststaan dat voldoende Lees het bericht

Tijdelijke arbeidscontracten bij dezelfde werkgever

Thursday, 16 April 2015 00:12

Bij opvolgende tijdelijke arbeidscontracten ontstaat nu vanzelf een contract voor onbepaalde tijd na drie jaar of bij een derde verlenging. Dat is niet zo bij tussentijdse onderbreking(en) van meer dan drie maanden. Dan begint namelijk een nieuwe ree Lees het bericht

Onderneem actie tegen financieringsovereenkomst met renteswaps

Thursday, 02 April 2015 00:12

Heeft u in het verleden een financieringsovereenkomst gesloten met een renteswap? De kans is groot dat de waarde van deze overeenkomst inmiddels negatief is geworden. U kunt dan de bank mogelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbe Lees het bericht

Personeelsfeest of fiets via personeelsfonds onbelast

Thursday, 02 April 2015 00:12

Wist u dat uw bijdrage aan een personeelsfeest of fiets ook onder de Werkkostenregeling onbelast kan zijn, zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komt? U maakt dan gebruik van een fonds waaraan zowel u als uw werknemers bijdragen. De bijdrage Lees het bericht

Niet periodiek verrekenen breekt u op bij einde huwelijk

Thursday, 02 April 2015 00:12

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en staat in uw huwelijksakte een periodiek verrekenbeding? In dat geval doet u er verstandig aan om ook daadwerkelijk periodiek met elkaar te verrekenen. In de praktijk blijkt dat veel echtparen dit nooit doe Lees het bericht

Personeelsfeest op externe locatie belast

Thursday, 02 April 2015 00:12

Wat zijn de fiscale gevolgen als u een externe studiedag afsluit met een feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest? De invulling van het programma is doorslaggevend voor het antwoord. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lu Lees het bericht

Belasting matigen bij sterk wisselende inkomsten: het kan echt'.

Thursday, 19 March 2015 00:12

Heeft u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Bijvoorbeeld omdat u (al dan niet tijdelijk) bent gestopt met werken of door een ontslagvergoeding of door wisselende inkomsten uit uw onderneming of door een faillissement? Die wis Lees het bericht

Echtgenote DGA heeft recht op WW-uitkering

Thursday, 19 March 2015 00:12

Bent u DGA en werkt uw echtgenote in uw BV? Wist u dat zij in aanmerking komt voor een WW-uitkering als er, ondanks de familierelatie, sprake is van een gezagsverhouding. Dat heeft de rechter beslist. De echtgenote heeft in deze zaak een uitkering aa Lees het bericht

Bent u van plan uw woning te renoveren? Start nu'

Thursday, 19 March 2015 00:12

Bent u van plan om uw woning te renoveren of uit te breiden? In dat geval doet u er verstandig aan, daar nu mee te beginnen. Tot 1 juli 2015 geldt namelijk het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen ouder dan twee Lees het bericht

Contante betaling minimumloon vanaf juli 2015 niet meer toegestaan

Thursday, 19 March 2015 00:12

Betaalt u het loon van uw werknemers contant uit? Of houdt u daarop bedragen in of betaalt u een deel van het minimumloon uit als onkostenvergoedingen? Vanaf 1 juli 2015 mag dat niet meer. U moet het netto minimumloon volledig betalen op de bankreken Lees het bericht

Wijzigingen in het kindgebonden budget

Thursday, 05 March 2015 00:12

Het kindgebonden budget is ' in tegenstelling tot de kinderbijslag ' inkomensafhankelijk. Sinds 1 januari 2015 is de inkomensgrens waaronder u voor het maximumbedrag in aanmerking komt, verlaagd van € 26.147 naar € 19.676. Is uw (gezamenl Lees het bericht

Pas op met vaststellingsovereenkomsten zieke werknemers!

Thursday, 05 March 2015 00:12

U heeft het vast al eens meegemaakt dat u een zieke werknemer moet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, maar u dit niet kunt vanwege het ontslagverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Hierdoor moet u het loon tijdens ziekte tot maximaal tw Lees het bericht

VAR 2014 blijft voorlopig geldig in 2015

Thursday, 05 March 2015 00:12

U hoeft geen nieuwe verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen voor 2015 als uw werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Maar hoe lang blijft de VAR 2014 in 2015 nog geldig nu de invoering van de besc Lees het bericht

Beter geen rittenadministratie dan een onvolledige

Thursday, 05 March 2015 00:12

U kunt beter af zijn zonder rittenadministratie voor uw auto van de zaak, dan met. Dat blijkt uit de zaak van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in een auto van zijn BV rijdt. Een rittenadministratie ontbreekt, maar op verzoek van de inspecte Lees het bericht

De parkeerplaats bij de werkplek vaker onbelast

Thursday, 19 February 2015 00:12

U mag een parkeerplaats bij de werkplek onbelast ter beschikking stellen aan uw werknemers als u voor die parkeergelegenheid arboverantwoordelijk bent. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de parkeerplek beveiligd is, verlicht en sneeuwvrij in de winter. Ee Lees het bericht

Lever tijdig informatie aan over voormalige ANBI en voorkom een boete

Thursday, 19 February 2015 00:12

Bestuurders opgelet! Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die hun ANBI-status zijn kwijtgeraakt, informatieplicht, op straffe van een boete. De verplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 jan Lees het bericht

Terug van weggeweest: afkoopregeling levenslooptegoed

Thursday, 19 February 2015 00:12

Heeft u in 2013 besloten om door te sparen in uw levensloopregeling tot uiterlijk 2021? In dat geval krijgt u dit jaar (net als in 2013) de kans om uw levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20%. Ook doorsparen tot Lees het bericht

Weet uw werknemer welk pensioen u hem heeft toegezegd?

Thursday, 05 February 2015 00:12

Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer pensioenafspraken gemaakt? Zo ja, zijn die dan zo eenduidig geformuleerd dat er geen verschil van mening kan ontstaan over de aard van de pensioenovereenkomst? Dit is van belang bij een pensioen dat Lees het bericht

Is een personeelsfeest niets waard?

Thursday, 05 February 2015 00:12

U heeft vast weleens gelezen dat voor een personeelsfeest een nihilwaardering geldt. Maar hoe zit dat nou? Een personeelsfeest wordt inderdaad op nihil gewaardeerd ' en is dus onbelast ' als het plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt dan voor bijvoorb Lees het bericht

Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van uw woning

Thursday, 05 February 2015 00:12

Bent u huiseigenaar? In dat geval ontvangt u binnenkort een voorlopig energielabel met een indicatie van de energiezuinigheid van uw woning. Die indicatie (A tot en met G) is gebaseerd op gegevens uit het Kadaster. Als u uw woning verkoopt of verhuu Lees het bericht

Beperk loon doorbetalen bij nuluren- of oproepcontracten

Thursday, 05 February 2015 00:12

Heeft u met uw werknemer een nuluren- of oproepcontract gesloten. In dat geval heeft uw werknemer geen recht op loon als hij niet werkt. Kan uw werknemer echter niet werken door een oorzaak die in redelijkheid voor uw rekening behoort te komen, zoals Lees het bericht

Meer kinderopvangtoeslag in 2015

Thursday, 22 January 2015 00:12

In 2015 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang bedraagt € 6,84 (in 2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang € 6,38 (in 2014: € 6,25) en voor gastoudero Lees het bericht

Wanneer zijn reis- en verblijfskosten tijdens een bedrijfsuitje vrijgesteld?

Thursday, 22 January 2015 00:12

U heeft vast wel eens een bedrijfsuitje met uw personeel. Tot de kosten van het uitje behoren de reis- en verblijfskosten. Die kosten kunnen gericht vrijgesteld zijn van loonheffing. Dat is het geval als het zakelijk karakter bij het bedrijfsuitje o Lees het bericht

Einde sluiproute ontduiken ketenregeling via vaststellingsovereenkomst

Thursday, 22 January 2015 00:12

U mag gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidscontracten aanbieden aan een werknemer. Deze ketenregeling kon u tot voor kort omzeilen via een vaststellingsovereenkomst. De truc werkte als volgt: na drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt een overe Lees het bericht

Uitreiking hoofdprijzen Eindejaarsactie OVS

Tuesday, 20 January 2015 11:11

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking van de Eindejaarsactie 2014 van de Ondernemers Vereniging Someren ontving mevrouw Anja Bernards uit handen van Frans Raijmakers een mooi cadeaupakket t.w.v. € 150,00.

Lees het bericht

Meld tijdig (wijzigingen in) uw eigenwoninglening

Thursday, 08 January 2015 00:12

Heeft u op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening bij uw familie gesloten of bij uw eigen BV en heeft u die lening in 2014 gewijzigd, zorg er dan voor dat u dit tijdig meldt bij de Belastingdienst. De wijziging moet u vóór 1 februar Lees het bericht

Geen proeftijd en geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten

Thursday, 08 January 2015 00:12

Arbeidscontracten met een duur van 6 maanden of korter mogen sinds 1 januari 2015 geen proeftijd meer bevatten. U hoeft zich echter als werkgever niet in al te grote bochten te wringen om deze regel te ontwijken. U kunt bijvoorbeeld een iets langer c Lees het bericht

Rente restschuld langer aftrekbaar

Thursday, 08 January 2015 00:12

Heeft u uw woning eindelijk verkocht, maar heeft de verkoop minder opgebracht dan uw hypotheekschuld? U heeft dan een restschuld in box 3, waarvan de rente zonder nadere maatregelen niet aftrekbaar zou zijn. Tijdelijk wordt echter toegestaan dat u di Lees het bericht

Neem een aanzegtermijn op in tijdelijke arbeidscontracten

Thursday, 08 January 2015 00:12

Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip 'aanzegtermijn' uit de Wet werk en zekerheid. De regeling is van toepassing op alle contracten die aflopen na 1 februari 2015. U moet Lees het bericht

Aansluiting GEO Administraties bij Brabant Accountants en Belastingadviseurs

Thursday, 01 January 2015 10:10

De directie van Brabant Accountants en Belastingadviseurs heeft recent met de eigenaren van GEO Administraties te Gemert overeenstemming bereikt over aansluiting bij Brabant Accountants en Belastingadviseurs. Doordat er al enkele jaren sprake is Lees het bericht

Voorkom problemen met uw zieke weknemers

Thursday, 11 December 2014 00:12

Heeft u wel eens problemen met zieke werknemers? Bijvoorbeeld een werknemer die tijdens ziekte niet voor re-integratie bereikbaar is of ineens op vakantie blijkt te zijn. U kunt dit soort situaties voorkomen met een adequaat verzuimreglement. Daarin Lees het bericht

Kinderalimentatie aanpassen door wijzigingen in de kindregelingen

Thursday, 11 December 2014 00:12

Bent u gescheiden en heeft u een kind jonger dan 21 jaar voor wie u geen recht heeft op kinderbijslag en heeft uw kind zelf geen recht op studiefinanciering? In dat geval kunt u nu nog in aanmerking komen voor een forfaitaire aftrek voor de kosten va Lees het bericht

Onbelast werkkleding vergoeden of verstrekken in 2015

Thursday, 11 December 2014 00:12

Verstrekt of vergoedt u wekkleding aan uw werknemers? Onder de 'oude' regels van vergoedingen en verstrekkingen kon u werkkleding onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Volgend jaar moeten alle werkgevers de werkkostenregeling to Lees het bericht

Zorg dat u minder belasting betaalt in box 3

Thursday, 11 December 2014 00:12

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2015 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstand Lees het bericht

Nog dit jaar toevoegen aan de oudedagsreserve

Thursday, 27 November 2014 00:12

Voldoet u aan het urencriterium en had u op 1 januari 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? In dat geval kunt u 10,9% van uw winst aan een oudedagsreserve toevoegen met een maximum van € 9.542. Let op, op deze dotatie komt eerst nog Lees het bericht

Hoe verdeelt u de kosten van een studiedag onder de Werkkostenregeling?

Thursday, 27 November 2014 00:12

Stel, u organiseert een studiedag op een mooie locatie. Er wordt gezamenlijk geluncht en gedineerd en 's avonds is er een teambuildingactiviteit. Welke gevolgen heeft dit voor de toepassing van de Werkkostenregeling? Die gevolgen hangen af van het pr Lees het bericht

Meer tijd voor bijbetaling IB 2014

Thursday, 27 November 2014 00:12

Krijgt u volgend jaar met bijbetaling van inkomstenbelasting over 2014 te maken? In dat geval heeft u daarvoor vier maanden extra de tijd. De verlenging van de betalingstermijn komt bovenop de gebruikelijke 6 weken die u krijgt bij het opleggen van d Lees het bericht

EU-sancties tegen Rusland: vraag werktijdverkorting aan

Thursday, 27 November 2014 00:12

Wordt uw bedrijf getroffen door de EU-sancties tegen Rusland? In dat geval kunt u sinds 1 november jl. gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling als u daardoor geconfronteerd wordt met een werkvermindering van meer dan 20% per week. U kunt dan Lees het bericht

Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2014

Thursday, 13 November 2014 00:12

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Lees het bericht

Werkgerelateerde fitness blijft onbelast

Thursday, 13 November 2014 00:12

Vindt u het belangrijk dat uw werknemers aan fitness doen zodat zij hun werkzaamheden goed kunnen uitoefenen? In dat geval is deze werkgerelateerde fitness in de werkkostenregeling gericht vrijgesteld als arbovoorziening. Het is dan niet van belang o Lees het bericht

U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of lagere IB-teruggaaf 2014

Thursday, 13 November 2014 00:12

Naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen krijgen te maken met een bijbetaling of minder teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. De kans is dus groot dat ook u hiermee te maken krijgt. De bijbetaling of lagere teruggaaf is het gevol Lees het bericht

Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 aangescherpt

Thursday, 13 November 2014 00:12

Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Dat blijft zo tot 2016. Dan worden de bijtellingscate Lees het bericht

Maak dit jaar nog gebruik van het lage box-2-tarief

Thursday, 30 October 2014 00:12

Bent u directeur-grootaandeelhouder en van plan om uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan nog dit jaar. Tot en met € 250.000 geldt in 2014 in box 2 het lagere inkomstenbelastingtar Lees het bericht

Werkkostenregeling: onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt

Thursday, 30 October 2014 00:12

U moet volgend jaar verplicht over op de werkkostenregeling. Een van de aangekondigde vereenvoudigingen betreft het verdwijnen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen. Dit betreft echter alleen de arbovoorzieningen en hulpmiddelen, Lees het bericht

Schenkingsvrijstelling eigen woning ook bij aankoop nieuwbouwwoning

Thursday, 30 October 2014 00:12

Heeft u in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de eigen woning? Wist u dat u die ook voor de aankoop van een nieuwbouwwoning mag gebruiken, ook als de woning pas in 2015 wordt opgeleverd? Dit is onlangs goedgek Lees het bericht

Scholingsvoucher voor werkloze oudere werknemers verruimd

Thursday, 30 October 2014 00:12

Sinds 1 oktober 2013 kunnen werkloze 55-plussers in de WW bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook Lees het bericht

Nog even wachten met opname levenslooptegoed

Thursday, 16 October 2014 00:12

Heeft u een levenslooptegoed en overweegt u dit op te nemen? Wacht daar dan mee tot 2015. U kunt dan het hele levenslooptegoed in één keer opnemen met een korting van 20%. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat u op 31 Lees het bericht

Grensarbeiders opgelet: volgend jaar verandert er waarschijnlijk veel voor u

Thursday, 16 October 2014 00:12

Dan treedt namelijk de nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomsten uit Nederland. Door deze regeling kunt u niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. U kwalificeert daarvoor a Lees het bericht

Kom in verweer tegen loonsancties van het UWV

Thursday, 16 October 2014 00:12

Het UWV verlengt na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover u verplicht bent om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie) als uw werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook als u gedurende de eerste twee ziektejare Lees het bericht

Schenk nog voor de eigen woning

Thursday, 16 October 2014 00:12

U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De regeling wordt daarna niet verlengd. De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag hij/zij de eigenwoning Lees het bericht

Meld tijdig uw eigenwoninglening

Thursday, 02 October 2014 00:12

Heeft u in 2013 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangif Lees het bericht

Begin nu met voorbereidingen werkkostenregeling

Thursday, 02 October 2014 00:12

Sinds de invoering van de werkkostenregeling kunt u ook kiezen voor toepassing van de oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen. Veel werkgevers hebben dat tot nu toe steeds gedaan. Maar daaraan komt per 1 januari 2015 een einde. Dan wordt de Lees het bericht

Permanente termijnverlenging voor dubbele hypotheekrenteaftrek

Thursday, 02 October 2014 00:12

Eén van de maatregelen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken betreft de verlenging van de termijn met 1 jaar voor dubbele hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning of bij aankoop van een nog leegstaande toekomsti Lees het bericht

Uitbetaling vakantiedagen zieke werknemer bij einde dienstverband tegen 70% of 100%?

Thursday, 02 October 2014 00:12

U heeft een werknemer die u na 2 jaar ziekte ontslaat met toestemming van het UWV. U betaalt de nog openstaande vakantiedagen uit tegen 70% van het loon. Tijdens de periode van ziekte is de loonbetalingsverplichting immers ook 70%. Mag dat? Onlangs h Lees het bericht

Permanente termijnverlenging voor herleving dubbele renteaftrek na verhuur

Thursday, 18 September 2014 00:12

Verhuurt u tijdelijk uw nog niet verkochte woning en komt daar binnenkort een einde aan? In dat geval herleeft na de periode van tijdelijk verhuur, het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaa Lees het bericht

Let op nieuw opzegverbod voor uw 'arbowerknemers'

Thursday, 18 September 2014 00:12

Schakelt u bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie of bij het verzuimbeleid eigen werknemers in? Nemen zij bijvoorbeeld ziekmeldingen aan, melden deze door aan de arbodienst en onderhouden zij contact met zieke colle Lees het bericht

Uitbetaling btw-teruggaaf toch op ander rekeningnummer

Thursday, 18 September 2014 00:12

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan ee Lees het bericht

Volgend jaar terugkeerpremie (middel)grote eigenrisicodragers ZW/WGA

Thursday, 18 September 2014 00:12

Bent u een (middel)grote eigenrisicodrager voor de ZW/WGA en heeft u uitkeringslasten? In dat geval kunt u terugkeren naar het publieke bestel bij het UWV, waarbij u uw bestaande uitkeringslasten kunt achterlaten bij uw verzekeraar. U betaalt dan de Lees het bericht

Vraag tijdig voorlopige aanslag aan en betaal minder box-3-belasting

Thursday, 04 September 2014 00:12

Bepaalde belastingschulden komen niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. U kunt hieraan ontkomen door de inspecteur te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Door de betaling van h Lees het bericht

Russisch boycot: vraag werktijdverkorting aan

Thursday, 04 September 2014 00:12

Wordt uw bedrijf getroffen door de Russische boycot? Weet u dat u dan gebruik kunt maken van de werktijdverkortingsregeling als u daardoor geconfronteerd wordt met een arbeidscapaciteitsvermindering van meer dan 20%? U kunt in dat geval voor de werkn Lees het bericht

Laag btw-tarief in de bouw verlengd

Thursday, 04 September 2014 00:12

Bent u bouwondernemer? In dat geval is er goed nieuws voor u. U kunt waarschijnlijk langer gebruikmaken van het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar wordt Lees het bericht

Voorkom nu dat u in 2015 de volle transitievergoeding moet betalen

Thursday, 04 September 2014 00:12

Bent u een kleine werkgever? In dat geval is het voor u van belang om in het tweede halfjaar van 2014 te zorgen dat u gemiddeld niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft. U kunt dan namelijk tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling Lees het bericht

Vraag uiterlijk 15 september 2014 subsidie aan voor praktijkleren

Thursday, 21 August 2014 00:12

Heeft u praktijkleerplaatsen in uw bedrijf waar u werknemers begeleidt die werken én leren? In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering Lees het bericht

Doe verzoek teruggaaf buitenlandse btw uiterlijk op 30 september 2014

Thursday, 21 August 2014 00:12

Bent u btw-ondernemer en is aan u in 2013 buitenlandse btw in rekening gebracht door ondernemers in een andere EU-lidstaat? Die btw kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Zorg er dan wel voor dat u dit uiterlijk op 30 september 2014 doet. Uitstel Lees het bericht

Lage sectorpremie vereist een schriftelijke arbeidsovereenkomst

Thursday, 21 August 2014 00:12

U mag de lage sectorpremie toepassen als uw werknemer ten minste voor een jaar of voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking is. Maar daarmee bent u er nog niet. U moet het aantal arbeidsuren vastleggen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een mon Lees het bericht

Betaal minder belasting over uw ontslagvergoeding

Thursday, 21 August 2014 00:12

Heeft u na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangen? Dan moet u hierover in één keer afrekenen met de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2014 is een ontslagvergoeding namelijk in één keer belast in het jaar van ontvang Lees het bericht

Alsnog verruimd verlies verrekenen

Thursday, 07 August 2014 00:12

Bent u ondernemer in de vennootschapsbelasting en had u verliezen in 2009, 2010 en/of 2011? U kon deze verliezen in dat geval tot eind 2012 tijdelijk en onder voorwaarden verrekenen met winsten uit de 3 voorafgaande jaren. Normaliter kon u slechts 1 Lees het bericht

Bent u klaar voor de 'nieuwe' werkkostenregeling per 1 januari 2015?

Thursday, 07 August 2014 00:12

Bent u al klaar met de voorbereidingen voor de komst van de werkkostenregeling per 1 januari 2015? Inmiddels zijn de beloofde vereenvoudigingen bekendgemaakt die de uitvoerbaarheid van deze regeling moeten bevorderen. Daarvoor moet de vrije ruimte we Lees het bericht

Benut in 2014 de verlengde termijnen in de OVB

Thursday, 07 August 2014 00:12

Verkoopt u een woning of bedrijfspand binnen 36 maanden na de aankoop door, dan betaalt de koper alleen overdrachtsbelasting (OVB) over de meerwaarde. Deze 3-jaarstermijn is tijdelijk en gaat op 1 januari 2015 weer terug naar 6 maanden. U kunt de ver Lees het bericht

VAR 2014 ook geldig in 2015

Thursday, 07 August 2014 00:12

In verband met de invoering van de webmodule, hoeft u voor 2015 geen nieuwe VAR aan te vragen. Heeft u in 2014 een VAR dan geldt deze ook in de eerste maanden van 2015 totdat de nieuwe webmodule is ingevoerd. Wanneer de nieuwe webmodule wordt ingevoe Lees het bericht

Wettelijke rente bij niet tijdig vergoede heffingsrente

Thursday, 24 July 2014 00:12

Als u of uw adviseur om vermindering van een voorlopige aanslag verzoekt, dan kan de inspecteur er voor kiezen om de bestaande aanslag te verlagen via een ambtshalve vermindering. Tot 30 november 2011 ging hij er daarbij van uit dat hij u dan geen he Lees het bericht

Profiteer dit jaar van de premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden

Thursday, 24 July 2014 00:12

De leeftijd voor de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden gaat vanaf 1 januari 2015 omhoog van 50 naar 56 jaar. Dit betekent voor u dat u voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting (maxi Lees het bericht

Btw-controles mkb aangescherpt

Thursday, 24 July 2014 00:12

Heeft u een balanspost omzetbelasting in uw jaarrekening staan? Zorg dan dat die aansluit bij uw winstaangifte. U kunt de komende tijd namelijk vaker met boekenonderzoeken te maken krijgen. Daarnaast wordt de controle op btw-teruggaafverzoeken in het Lees het bericht

Volledig loon vervalt als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Thursday, 24 July 2014 00:12

Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan de redelijke voorschriften die u stelt bij zijn re-integratie of die een deskundige stelt die u heeft ingeschakeld. Doet uw werknemer dat zond Lees het bericht

Bedrijfsopvolging eerder in gang zetten

Thursday, 10 July 2014 00:12

Bent u van plan uw bedrijf over te dragen aan uw kind, dan is het nu wellicht een geschikt moment om dit in gang te zetten. U bent er dan in ieder geval zeker van dat u nog gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling gaat op t Lees het bericht

Let op bij herzieningsbeschikkingen premie Werkhervattingkas

Thursday, 10 July 2014 00:12

Sinds begin mei 2014 mag de Belastingdienst weer eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas (voorheen de gedifferentieerde premie WGA) herzien. Maar eerdere beschikkingen mogen alleen in uw nadeel worden he Lees het bericht

Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Thursday, 10 July 2014 00:12

U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkoch Lees het bericht

Ook afkoopregeling bij gedeeltelijke opname stamrechtaanspraak in 2014

Thursday, 10 July 2014 00:12

U kunt dit jaar uw stamrechtaanspraak zonder beperkingen in één keer uit uw stamrecht-BV opnemen, waarbij 80% van de uitkering in box 1 wordt belast. U hoeft dan ook geen 20% revisierente te betalen. Deze opnamemogelijkheid geldt ook vo Lees het bericht

Bijverdienen zonder gevolgen voor kinderbijslag of studiefinanciering

Thursday, 26 June 2014 00:12

Binnenkort begint de zomervakantie. Zijn uw kinderen van plan om dit jaar een vakantiebaan te aanvaarden? Let er in dat geval op dat zij niet teveel bijverdienen waardoor de kinderbijslag of de studiefinanciering gevaar loopt. Kinderen tot 16 jaar mo Lees het bericht

Beoordeel uw pensioenregelingen op nieuwe regels per 1 januari 2015

Thursday, 26 June 2014 00:12

De pensioenopbouw wordt verder versoberd, nu ook de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd. De maximale opbouwpercentages worden verder naar beneden bijgesteld. U zult tijdig moeten (laten) beoordelen of pensioenregelingen in overeenstemming zijn met d Lees het bericht

Voor de zomer duidelijkheid over werkkostenregeling

Thursday, 26 June 2014 00:12

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt nog voor de zomer een brief aan de Tweede Kamer over de werkkostenregeling. De Kamer gaat op 4 juli met zomerreces, dus voor die tijd weet u meer. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de beloofde Lees het bericht

Betaal uw stakingslijfrentepremie op tijd

Friday, 13 June 2014 00:12

Heeft u uw onderneming geheel of gedeeltelijk gestaakt? In dat geval kunt u gebruikmaken van de stakingslijfrentepremieaftrek. De stakingswinst kunt u dan omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar. De lijfrente moet uw pensioentekort comp Lees het bericht

U heeft mogelijk alsnog recht op de reisaftrek in 2011 en/of 2012

Friday, 13 June 2014 00:12

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? Dan kunt u onder voorwaarden de reisaftrek claimen in uw aangifte inkomstenbelasting. Tot nu toe kon u het bewijs voor uw recht op de reisaftrek uitsluitend leveren met plaatsbewijzen of overzichten van Lees het bericht

Actie blijft nodig ondanks uitstel inwerkingtreding Wet werk en zekerheid

Thursday, 12 June 2014 00:12

De inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet werk en zekerheid is uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Betekent dit dat u nu voorlopig even niets hoeft te doen? Nee, in tegendeel. U kunt die extra tijd juist uitstekend benutten om te Lees het bericht

UWV verstrekt u sinds 1 juni op verzoek gegevens over ziektewet- of WGA-uitkeringen

Thursday, 12 June 2014 00:12

Heeft u zieke werknemers in dienst? Wist u dat u sinds 1 juni jl. de gegevens over de door hen ontvangen ziekengeld- en/of WGA-uitkeringen kunt opvragen bij het UWV? Deze gegevens zijn voor u van belang omdat de uitkeringen kunnen meetellen voor de h Lees het bericht

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve

Friday, 30 May 2014 00:12

Heeft u een oudedagsreserve gevormd en wilt u die omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar? Zorg er dan voor dat u de premie vóór 1 juli 2014 heeft gestort. In dat geval mag u de lijfrentepremie nog in uw aangifte inkomsten Lees het bericht

Pas zo snel mogelijk de algemene voorwaarden van uw webwinkel aan

Friday, 30 May 2014 00:12

Heeft u een webwinkel? Wist u dat u uw website of algemene voorwaarden vóór 13 juni 2014 moet hebben aangepast? Vanaf die datum gelden er namelijk strengere voorwaarden voor webwinkels. Met name de regels rondom het herroepingsrecht zij Lees het bericht

Arbeidsovereenkomst verlengen = volgend jaar betalen!

Thursday, 29 May 2014 00:12

Wist u dat dat als u na 1 juli 2014 klakkeloos jaarcontracten voor een jaar verlengt grote gevolgen kan hebben na 1 juli 2015? Biedt u bijvoorbeeld op 1 augustus 2014 een tweede jaarcontract aan, dan loopt dit af op 1 augustus 2015. Op dat moment is Lees het bericht

Wijst u uw werknemers op het vervallen van wettelijke vakantiedagen over 2013?

Thursday, 29 May 2014 00:12

Heeft u werknemers in dienst die hun wettelijke vakantiedagen over 2013 nog niet hebben opgenomen? In dat geval doet u er goed aan hen erop te attenderen dat zij deze vakantiedagen nog tot 1 juli 2014 kunnen opnemen. Daarna komen deze vakantiedagen i Lees het bericht

Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde Nationale Hypotheek Garantie

Friday, 16 May 2014 00:12

Bent u van plan een woning te kopen? U betaalt minder hypotheekrente als u een hypotheek heeft met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tot 1 juli 2014 kunt u nog een NHG krijgen tot een aankoopprijs van € 290.000. Daarna geldt weer de oude m Lees het bericht

Lijfrentekapitaal pas belast in het jaar waarin de beslistermijn verstrijkt

Friday, 16 May 2014 00:12

Heeft u een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarvan de einddatum in zicht komt? Weet u in dat geval al waarvoor u het vrijkomende kapitaal wilt gebruiken? U kunt er een lijfrente voor aankopen of het kapitaal laten uitkeren. U moet uw keuze Lees het bericht

Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

Thursday, 15 May 2014 00:12

Bent u van plan een onderneming over te nemen? Houd er in dat geval dan rekening mee dat ook alle verplichtingen van de verkoper overgaan die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten. Daartoe behoren ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de loons Lees het bericht

Wet werk en zekerheid: wijziging ontslag AOW'er

Thursday, 15 May 2014 00:12

Heeft u werknemers in dienst die volgend jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken? In dat geval kunt u vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met deze werknemers zonder vergunning van het UWV opzeggen, zodra zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereike Lees het bericht

Eigen WOZ-beschikking voor nieuwe eigenaar of erfgenaam

Friday, 02 May 2014 00:12

Stel u heeft een woning gekocht of geërfd, maar u bent vergeten tegen de te hoge WOZ-waarde bezwaar te maken of de bezwaartermijn is al verstreken. Moet u dan wachten tot u een nieuwe WOZ-beschikking krijgt, voordat u bezwaar kunt maken? Nee, da Lees het bericht

Leg bij scheiding uw verplichtingen over en weer goed vast

Friday, 02 May 2014 00:12

Stel u bent gescheiden en u betaalt de woonlasten voor de voormalige echtelijke woning waarin uw ex-echtgenote woont. Kunt u die woonlasten dan zonder meer als partneralimentatie in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting? Het antwoord is ne Lees het bericht

Let op toepassing 6%-tarief bij renovatie van woningen en tuinwerkzaamheden

Friday, 18 April 2014 00:12

Heeft u herstel- en/of renovatiewerkzaamheden verricht of laten verrichtten aan een woning ouder dan 2 jaar? Daarop is al sinds 1 maart 2013 tijdelijk en onder voorwaarden het verlaagde btw-tarief van toepassing. Toch doen veel bouw- en klusbedrijven Lees het bericht

Aftrek afschrijvingskosten specifieke zorgkosten ook in 2014

Friday, 18 April 2014 00:12

Heeft u in 2013 (of eerder) een scootmobiel of rolstoel gekocht of woningaanpassingen laten verrichten en heeft u die kosten ook in 2013 (of eerder) betaald? In dat geval kunt u de afschrijvingskosten voor deze hulpmiddelen gedurende de resterende af Lees het bericht

Eigenwoningrenteaftrek voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht niet vervallen

Friday, 04 April 2014 00:12

Sinds 1 januari 2013 kunt u de eigenwoningrente alleen in aftrek brengen op uw inkomen als de eigenwoningschuld een schuld van uzelf is. Als de eigendom van de woning krachtens erfrecht is gesplitst in een vruchtgebruik en bloot eigendom, is de eigen Lees het bericht

Lagere waardering pand in box 3 bij structureel verliesgevende verhuur

Friday, 04 April 2014 00:12

Verhuurt u al jaren een pand tegen een veel te lage huur en kunt u die huur niet verhogen of opzeggen omdat de huurder recht heeft op huurbescherming op grond van de oude Huurwet? In dat geval mag u het pand in box 3 waarderen op de waarde in het eco Lees het bericht

Aanslag IB 2013 mogelijk te hoog door fout in aangifteprogramma voor ondernemers

Friday, 21 March 2014 00:12

Bent u ondernemer? Dan doet u er verstandig aan om uw aanslag IB 2013 extra kritisch te (laten) beoordelen. Er is namelijk een fout geconstateerd in het nieuwe aangifteprogramma IB 2013 voor ondernemers dat onlangs beschikbaar is gekomen op het bevei Lees het bericht

Waar let de Belastingdienst extra op bij uw IB-aangifte 2013

Friday, 21 March 2014 00:12

Het kan zijn dat u binnenkort een brief van de Belastingdienst krijgt of al heeft gekregen, waarin u wordt geïnformeerd over de controlethema’s bij uw IB-aangifte 2013. Bij deze geselecteerde thema’s worden relatief veel fouten gemaa Lees het bericht

U mag uw oude overbruggingslijfrente laten uitkeren tot uw AOW-leeftijd

Friday, 07 March 2014 00:12

Heeft u in het verleden een overbruggingslijfrente afgesloten, waarvoor u tot 1 januari 2006 premieaftrek in de inkomstenbelasting heeft genoten? Sla uw ‘oude’ lijfrenteovereenkomst er dan nog eens op na; het is namelijk voor op 31 decemb Lees het bericht

Uw adviseur heeft een nieuwe machtiging van u nodig

Friday, 07 March 2014 00:12

Laat u uw aangiften inkomstenbelasting (IB) en/of vennootschapsbelasting (Vpb) door een accountant of belastingadviseur maken? In dat geval is het volgende voor u van belang. De Belastingdienst stuurde uw adviseur tot en met het aangiftejaar 2012 dig Lees het bericht

Lijfrentepremie of AOV-premie 2013 toch aftrekbaar bij betaling 2014

Friday, 21 February 2014 00:12

Brengt u jaarlijks lijfrentepremie en/of premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting? In dat geval weet u dat u die aftrek alleen kunt claimen als u de premie(s) heeft betaald in het jaar waarov Lees het bericht

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Friday, 21 February 2014 00:12

Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft Lees het bericht

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Friday, 07 February 2014 00:12

Heeft u in 2013 een schenking ontvangen, dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2014 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking v Lees het bericht

Btw-aftrek pand bij gemengd gebruik

Friday, 07 February 2014 00:12

Gebruikt u een pand voor zowel vrijgestelde als voor belaste activiteiten? Dan heeft u een pand in gemengd gebruik. Het kan dan zijn dat u bepaalde ruimtes alleen voor belaste activiteiten gebruikt en bepaalde ruimtes alleen voor de vrijgestelde acti Lees het bericht

Tegemoetkomingen voor paarden(op)fokbedrijven en paardenhandelaren

Friday, 24 January 2014 00:12

Heeft u een paarden(op)fokbedrijf of bent u paardenhandelaar, dan is er goed nieuws. Als u een (op)fokbedrijf heeft, dan mag u voor alle soorten paarden – dus niet alleen voor slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten – gebruikmaken van de Lees het bericht

Laat uw aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 controleren

Friday, 24 January 2014 00:12

Heeft u van de Belastingdienst eind vorig jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De kans is namelijk groot, dat de aanslag onjuist is omdat de tarieven van 2013 zijn g Lees het bericht

BTW-teruggaaf op 1 rekeningnummer op naam van de OB-onderneming

Friday, 10 January 2014 00:12

Wist u dat de Belastingdienst sinds 1 december 2013 de BTW-teruggave uitbetaald op één rekeningnummer van de belastingplichtige? Dit rekeningnummer moet op naam staan van de BTW-onderneming. Het gebruik van subnummers is toegestaan. Het Lees het bericht

Maak in 2014 gebruik van het lage box-2 tarief

Friday, 10 January 2014 00:12

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan in 2014. Dit jaar is het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang to Lees het bericht

Verhuur niet verkochte woning uitstellen of juist niet?

Friday, 27 December 2013 00:12

Stel, u overweegt om uw nog niet verkochte woning te gaan verhuren. Het kan dan verstandig zijn om dit over de jaarwisseling heen te tillen. De woning en de hypotheek gaan namelijk tijdens de verhuurperiode vanaf de peildatum 1 januari 2014 tot uw bo Lees het bericht

Stort nog maximaal premie op uw tijdelijke oudedagslijfrentepolis

Friday, 27 December 2013 00:12

Heeft u een tijdelijke oudedagslijfrentepolis? In dat geval kan het verstandig zijn om nog dit jaar maximaal op deze polis premie te storten. Vanaf 2014 mag een tijdelijke oudedagslijfrente namelijk niet eerder ingaan dan op de AOW-ingangsleeftijd. N Lees het bericht

Dek risico af dat koper niet aan 90%-eis voldoet na optie belaste levering

Friday, 13 December 2013 00:12

Stel, u heeft als koper en verkoper van een onroerende zaak gekozen voor belaste levering. Achteraf blijkt dat de koper de onroerende zaak niet voor ten minste 90% (in sommige branches 70%) heeft gebruikt voor belaste prestaties. De optie belaste lev Lees het bericht

Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2013

Friday, 13 December 2013 00:12

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Lees het bericht

Ook oude restschulden aflossen met tijdelijk verhoogde schenking

Friday, 29 November 2013 00:12

Wilt u een goede vriend of familielid helpen bij het aflossen van de restschuld die is ontstaan bij de verkoop van zijn woning? Dan is er goed nieuws. De verhoogde schenking van € 100.000 mag u ook schenken voor de aflossing van een oude restsch Lees het bericht

Denk aan tijdig op naam stellen eigenwoningschuld in 2013 bij echtscheiding in 2012

Friday, 29 November 2013 00:12

Bent u in 2012 gescheiden? Of waren u en uw partner eind 2012 in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, maar heeft u uiterlijk op 31 december 2012 een echtscheidingsconvenant opgemaakt en ondertekend? Als u daarbij de eigendomshelft van de woning aa Lees het bericht

Maak nog gebruik van de nieuwe willekeurige afschrijvingsmogelijkheid in 2013

Thursday, 14 November 2013 00:12

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (of de vennootschapsbelasting)? Dan kunt u nog gebruikmaken van een nieuwe tijdelijke regeling willekeurige afschrijving voor bepaalde investeringen in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013. U mag hi Lees het bericht

Toch geen afschaffing maar versobering aftrek uitgaven zorgkosten

Friday, 01 November 2013 00:12

De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt volgend jaar versoberd in plaats van afgeschaft. Dat gebeurt door de uitgaven voor enkele specifieke voorzieningen die door de gemeente kunnen worden verstrekt op grond van de Wet maatschappelij Lees het bericht

Verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen verlengd tot eind 2014

Friday, 01 November 2013 00:12

De termijn voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is verlengd van 31 maart 2014 tot eind 2014. Dat geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij die w Lees het bericht

Tarief box 2 tijdelijk naar 22 % in 2014

Friday, 18 October 2013 00:12

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen? Wacht daar dan mee tot na de jaarwisseling. Dat geldt ook als u de aandelen van uw BV wilt verkopen. Volgend jaar wordt waarschijnlijk het belastingtarief Lees het bericht

Anticipeer op tariefsverlaging aftrek kosten eigen woning vanaf 1 januari 2014

Friday, 18 October 2013 00:12

Het maximale tarief waartegen de kosten van de eigen woning kunnen worden afgetrokken, gaat vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% omlaag. De tariefsaanpassing loopt door totdat het tarief is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (nu: 42%) Lees het bericht

Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten en andere zorgregelingen in 2014

Friday, 04 October 2013 00:12

U kunt in 2014 geen specifieke zorgkosten meer in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze maatregel staat in een apart wetsvoorstel dat na de Belastingplannen 2014 is ingediend bij de Tweede Kamer. Ga na of u zorgkosten naar voren kunt Lees het bericht

BTW-ondernemerschap voor particulier met zonnepanelen

Friday, 04 October 2013 00:12

Heeft u zonnepanelen op het dak van uw woning? Sinds kort bent u dan BTW-ondernemer als u de opgewekte energie geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding levert aan uw energieleverancier. De BTW-plicht en het recht op BTW-aftrek geldt ni Lees het bericht

Toch MRB-vrijstelling voor oldtimers van 40 jaar en ouder

Friday, 20 September 2013 00:12

Vanaf 1 januari 2014 geldt de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar of ouder. Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar m Lees het bericht

Vanaf 1 oktober tijdelijk vrijgestelde schenking van € 100.000

Friday, 20 September 2013 00:12

U kunt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld ermee worden afg Lees het bericht

Subsidie voor jonge landbouwers vanaf 1 oktober

Tuesday, 10 September 2013 00:12

Bent u landbouwer en jonger dan 40 jaar en heeft u minder dan 3 jaar geleden een bedrijf overgenomen of bent u een bedrijf gestart? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie aanvragen voor investeringen in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare insta Lees het bericht

Co-ouders zorg dat u de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet misloopt

Friday, 06 September 2013 00:12

Bent u (aanstaande) co-ouder en heeft u kinderen jonger dan 12 jaar, dan kunt u veel geld besparen als u na de scheiding doorgaans drie dagen per week voor uw kind(eren) zorgt. U heeft dan namelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting v Lees het bericht

Doe verzoek teruggaaf buitenlandse BTW uiterlijk op 30 september 2013

Friday, 23 August 2013 00:12

De teruggaafverzoeken voor de in 2012 aan u in rekening gebrachte buitenlandse BTW door ondernemers in een andere EU-lidstaat moeten uiterlijk op 30 september 2013 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Zorg dat u op tijd bent. Uitstel is niet mogeli Lees het bericht

Ontvangen koopsom voor verrekening lijfrentepolissen is belast

Friday, 23 August 2013 00:12

Als u gaat scheiden, dan wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld. Het kan zijn dat daarbij een lijfrentepolis wordt toegescheiden aan één van u beiden. De ander heeft dan recht op verrekening van de helft van de waarde daarvan. Ge Lees het bericht

Update: BTW-verlaging bij renovatie en herstel van bestaande woningen

Monday, 03 June 2013 12:12

Download de PDF.

Lees het bericht

BTW-verlaging bij renovatie en herstel van bestaande woningen

Saturday, 01 December 2012 12:12

Download de PDF.

Lees het bericht

Update btw-verhoging

Thursday, 01 November 2012 12:12

Download de PDF.

Lees het bericht

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Thursday, 09 August 2012 12:12

Download de PDF.

Lees het bericht

Fiscale maatregelen uit het lenteakkoord

Tuesday, 07 August 2012 11:11

Onlangs is het lenteakkoord gepresenteerd. In dat akkoord zijn vele fiscale maatregelen opgenomen. Hieronder zullen wij 10 belangrijke wijzigingen opsommen. De meeste wijzigingen gaan in op 1 januari 2013. Met Prinsjesdag 2012 zullen de definitiev Lees het bericht