Thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 naar € 2,13

Per 2022 kunnen werkgevers een onbelaste vergoeding geven aan werknemers die thuis werken, de onbelaste thuiswerkvergoeding. Deze onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,00 per thuiswerkdag en wordt jaarlijks geïndexeerd. Als gevolg van deze indexatie zal de vrijstelling per 1 januari 2023 omhoog gaan naar € 2,13.

Tijdens de corona crisis zijn veel werknemers thuis gaan werken. Dit heeft uiteraard voordelen, maar ook nadelen. Een van deze nadelen voor de werknemer is dat het thuiswerken tot hogere kosten kan leiden. Denk hierbij aan de verwarming die langer aanstaat, meer koffie en thee dat gedronken wordt en meer toiletpapier dat wordt verbruikt. Het kabinet heeft daarop besloten dat werkgevers hun werknemers tegemoet kunnen komen in deze kosten, middels een onbelaste thuiswerkvergoeding.

U bent niet verplicht een thuiswerkvergoeding te betalen aan uw werknemers. Indien er sprake is van een cao, dan kunnen hier wel afspraken in staan over een verplichte thuiswerkvergoeding. Is er geen cao van toepassing dan ben je als werkgever vrij om hier afspraken over te maken met je werknemers.

Op dit moment bedraagt de thuiswerkvergoeding maximaal € 2 per thuiswerkdag. Het kabinet heeft dit destijds gebaseerd op een berekening van de gemiddelde kosten om thuis te werken, welke is gemaakt door het Nibud. Het Nibud voerde deze berekening uit in augustus 2021, in opdracht van het Ministerie van Financiën. In maart 2022 heeft het Nibud berekend dat thuiswerken door de gestegen energieprijzen inmiddels flink duurder is geworden.

Een vraag vanuit de Tweede Kamer was of de staatssecretaris bereid is in het Belastingplan 2023 maatregelen op te nemen om de onbelaste thuiswerkvergoeding weer in lijn te brengen met het huidige kostenplaatje. De staatssecretaris geeft echter aan dat met de indexatie van de thuiswerkvergoeding al rekening wordt gehouden met de inflatie. Er zit dus niet meer in, er volgt dus een indexatie naar € 2,13 per thuiswerkdag en geen nieuwe vaststelling c.q. berekening.

Het kabinet zal de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de WKR die gepland staat voor 2023/2024. Op dat moment wordt mogelijk bekeken of de hoogte van de thuiswerkvergoeding nog strookt met de praktijk.