Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Vrijstelling winst bij kwijtschelding,

Marijn heeft indirect 40% van de aandelen in Marthijs BV. De BV leent € 150.000 bij de bank, waarvoor Marijn zich borg stelt. Na drie jaar gaat Marijn BV failliet. Marijn voert in dat jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost op van € 150.000 als voorziening uit borgstelling. Marijn wordt een jaar later daadwerkelijk aangesproken door de bank. Uiteindelijk betaalt hij € 30.000 tegen finale kwijting. Dat betekent dat hij de resterende € 120.000 dus nooit meer hoeft te betalen. Volgens de Inspecteur dient de aftrekpost daarom te worden gecorrigeerd met die € 120.000. Marijn beroept zich echter op de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Heeft hij het voordeel van € 120.000 verkregen ‘door het prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbaar recht van een schuldeiser’? Marijn kan aantonen dat de bank akkoord ging met zijn voorstel (€ 30.000 tegen finale kwijting) op basis van informatie over zijn gereduceerde vermogen en verdiencapaciteit. De bank heeft dat besluit genomen als een onafhankelijke derde. Volgens de rechter betekent dat inderdaad recht op de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst.