Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Vraag uiterlijk 15 september 2014 subsidie aan voor praktijkleren,

Heeft u praktijkleerplaatsen in uw bedrijf waar u werknemers begeleidt die werken én leren? In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs. Belangrijke verschillen met de afdrachtvermindering is dat de doelgroep van de subsidie kleiner is en de aanvraag niet meer via de loonaangifte loopt. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De subsidie varieert van minimaal € 1.000 tot maximaal € 2.700 per leer/werkplaats per studiejaar. Het digitale aanvraagformulier moet u vóór 15 september 17.00 uur hebben ingediend. Na de sluitingsdatum worden alle aanvragen verzameld en tegelijk behandeld. Afhankelijk van het aantal aanvragen en de grootte van de subsidiepot wordt de subsidie aan de aanvragers toegekend. De subsidieregeling is op vmbo-niveau bedoeld voor leer/werktrajecten die opleiden tot een startkwalificatie en op mbo-niveau voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Op hbo-niveau is de doelgroep de hbo'er in de techniek, inclusief landbouw en natuurlijke omgeving. De laatste doelgroep zijn de promovendi en de technologische ontwerpers. Alle doelgroepen hebben een eigen subsidiepot. De opleidingen zijn diplomagericht en opgenomen in het Centraal register beroepsonderwijs (Crebo) of in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho). U komt voor de subsidie in aanmerking als u een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) bent of de onderwijsinstelling u als een bedrijf/organisatie aanmerkt die goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en technologische ontwerpers). Daarnaast moet er een door u de deelnemer en de onderwijsinstelling getekende praktijkleerovereenkomst in uw administratie aanwezig zijn. Verder moet er in uw administratie per deelnemer een aanwezigheidsregistratie zijn en moet uit de administratie blijken waaruit de begeleiding bestaat en hoe en welke kwalificaties zijn behaald.