Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Voorlopig geen aanpassing fiscale behandeling zzp'ers,

Twee ministeries hebben onderzoek gedaan naar de positie van de zelfstandige zonder personeel.  Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden. Zelfstandigen en werknemers worden fiscaal en juridische zeer verschillend behandeld. Volgens het kabinet moet dat verschil op de langere termijn verkleind worden. Daarvoor bestaan allerlei oplossingsrichtingen. Die vragen om een brede  discussie. Daarom wordt de fiscale behandeling voorlopig niet aangepast. Het idee om de zelfstandigenaftrek af te schaffen is hiermee dus van de baan. 

In de brief aan de Kamer worden maatregelen langs drie lijnen beschreven: bestrijding van schijnzelfstandigheid, aantrekkelijker maken van werkgeverschap en toegankelijke bescherming voor zzp’ers.

Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandige, terwijl eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Men ontduikt loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming en claimt ten onrechte fiscale (ondernemers)faciliteiten. Maatregelen zijn de Wet Aanpak Schijnconstructies (sinds 1 juli 2015) en de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (per 1 januari 2016).

Voor een werkgever zijn de kosten en risico’s verbonden aan een werknemer hoog, vergeleken met inhuren van een zzp’er. De loonkosten op minimumloon-niveau zijn zelfs het hoogst in de wereld. Maatregelen zijn de verlaging van de loonheffingen (vijfmiljardpakket) en de beperking van de loondoorbetalingsverplichting voor kleinere werkgevers.

Zzp’ers moeten zelf zorgen voor verzekeringen en voor hun oude dag. Het kabinet zet zich in om zzp’ers te faciliteren, voor te lichten en te ondersteunen bij het organiseren van hun eigen bescherming.