Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Verlof delen met collega, kan dat?,

Stel, u bent werknemer en moet onverwacht bijspringen bij de (mantel)zorg voor een hulpbehoevend familielid. Uw kortdurend zorgverlof en andere verlofmogelijkheden zijn al snel op. In zo’n geval kunnen uw collega’s u een deel van hun bovenwettelijk vakantieverlof geven. Een mooie vorm van collegialiteit. De werkgever bepaalt of het delen van verlof binnen de organisatie mogelijk is. Wat zijn de aandachtspunten?

Deelname is altijd vrijwillig. Een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan of op te nemen. Delen van verlof is alleen mogelijk als  andere verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, voor de aanvrager onvoldoende toereikend zijn. De werkgever moet vastleggen onder welke voorwaarden en in welke situaties verlofdagen gedeeld mogen worden.

Let op: Het meest gebruikelijke systeem is delen van een-uur-voor-een-uur. Collega’s delen verlofuren ongeacht functie, schaal of loonniveau. Als de werkgever verlof delen op een andere manier wil regelen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de belastingheffing. Afstemming met de Belastingdienst is dan wenselijk.