Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Uw adviseur heeft een nieuwe machtiging van u nodig,

Laat u uw aangiften inkomstenbelasting (IB) en/of vennootschapsbelasting (Vpb) door een accountant of belastingadviseur maken? In dat geval is het volgende voor u van belang. De Belastingdienst stuurde uw adviseur tot en met het aangiftejaar 2012 digitaal gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die u op papier heeft ontvangen. U heeft hem hiervoor gemachtigd. Vanaf het aangiftejaar 2013 verstrekt de Belastingdienst deze gegevens voor de IB- en Vpb-aangiften via een nieuw systeem. Bestaande machtigingen worden daarbij helaas niet automatisch omgezet in machtigingen voor het nieuwe systeem. U moet uw adviseur hiervoor opnieuw een machtiging verstrekken.

Lees meer
De machtigingsprocedure werkt als volgt. Uw adviseur stuurt een machtigingsaanvraag in. Daarin vermeldt hij uw naam, voor welke belasting en voor welk aangiftejaar hij een machtiging voor het nieuwe systeem (SBA geheten) aanvraagt. Logius (de beheerder voor het SBA) neemt de aanvraag vervolgens direct op in het machtigingenregister.

U krijgt voor elke belastingsoort een brief over de machtigingsaanvraag die uw adviseur heeft ingestuurd. Gaat u daarmee akkoord, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Logius activeert in dat geval de SBA-machtiging automatisch na 19 kalenderdagen. Daarna kan uw adviseur de berichten ophalen met zijn software. Gaat u niet akkoord, dan moet u vóór de startdatum van de machtiging een hiervoor meegestuurd formulier ingevuld opsturen naar de Belastingdienst. De startdatum staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen.