Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Uitbetaling btw-teruggaaf toch op ander rekeningnummer,

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan een gelieerde vennootschap of bij rechtstreekse betaling aan een fiscaal vertegenwoordiger. Dat is ongewenst, vindt de staatssecretaris. Daarom is in het Belastingplan 2015 voorgesteld om per 1 januari 2015 de tenaamstellingsverplichting voor de btw-teruggaaf te laten vervallen. Tot die tijd mag u onder voorwaarden de btw-teruggaaf al laten uitbetalen op een ander bankrekeningnummer dan dat van uzelf. Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan een gelieerde vennootschap of bij rechtstreekse betaling aan een fiscaal vertegenwoordiger. Dat is ongewenst, vindt de staatssecretaris. Daarom is in het Belastingplan 2015 voorgesteld om per 1 januari 2015 de tenaamstellingsverplichting voor de btw-teruggaaf te laten vervallen. Tot die tijd mag u onder voorwaarden de btw-teruggaaf al laten uitbetalen op een ander bankrekeningnummer dan dat van uzelf. De voorwaarden voor uitbetaling van de btw-teruggaaf op een bankrekening die op naam staat van een ander dan uzelf zijn: 1. u moet schriftelijk bij het competente belastingkantoor verzoeken om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde; en 2. daarbij moet u een verklaring voegen waarin u aangeeft op welk bankrekeningnummer de btw-teruggaaf moet worden uitbetaald en op welke naam die bankrekening staat; 3. u moet afstand doen van uw recht op een beroep op niet-bevrijdende betaling. De Ontvanger kan aan u bewijsstukken vragen ter beoordeling van uw verzoek.