Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Personeelsfeest of fiets via personeelsfonds onbelast,

Wist u dat uw bijdrage aan een personeelsfeest of fiets ook onder de Werkkostenregeling onbelast kan zijn, zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komt? U maakt dan gebruik van een fonds waaraan zowel u als uw werknemers bijdragen. De bijdrage van deelnemende werknemers houdt u in op hun nettoloon en is dus niet aftrekbaar. Zij moeten de laatste 5 kalenderjaren evenveel of meer bijdragen aan de middelen van het fonds als u. Bestaat het fonds nog geen 5 jaar, dan gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds tot aan het jaar waarin de uitkering of verstrekking plaatsvindt. Maar er zijn nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Wilt u van deze zogenoemde 'fondsvrijstelling' gebruikmaken, dan moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen. De fondsuitkeringen betreffen niet uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden, voor ziekte, invaliditeit en bevalling en uw werknemers mogen geen vrijgestelde aanspraak (recht) hebben op de uitkeringen of verstrekkingen van het fonds. Het is bovendien van belang dat u geen doorslaggevende invloed heeft op de bestedingen die het personeelsfonds doet. U mag niet kunnen beschikken over de door het personeelsfonds beheerde gelden. Het is mogelijk daarvoor een vereniging of stichting op te richten, maar dat is niet verplicht. Gebruik van een aparte bankrekening en een personeelsfondsreglement is wel aan te bevelen. Uw bijdrage aan het fonds en de fondsuitkeringen zelf komen onder deze voorwaarden niet ten laste van de vrije ruimte, waardoor u die voor andere vergoedingen of verstrekkingen kunt gebruiken.