Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Ook afkoopregeling bij gedeeltelijke opname stamrechtaanspraak in 2014,

U kunt dit jaar uw stamrechtaanspraak zonder beperkingen in één keer uit uw stamrecht-BV opnemen, waarbij 80% van de uitkering in box 1 wordt belast. U hoeft dan ook geen 20% revisierente te betalen. Deze opnamemogelijkheid geldt ook voor ontslagvergoedingen die zijn gestort bij een verzekeraar of in een bancaire variant. Belangrijke voorwaarde is dat u de ontslagvergoeding uiterlijk heeft gestort op 15 november 2013. Later gestorte ontslagvergoedingen komen niet voor de 80%-regeling in aanmerking. De staatssecretaris heeft onlangs bevestigd dat dit overgangsrecht ook geldt wanneer u een deel van uw stamrechtaanspraak in 2014 opneemt. Of afkoop voor u aantrekkelijk is, hangt onder meer af van uw toekomstige behoefte aan periodieke uitkeringen en in het geval van een stamrecht-BV, van de positie van de BV. Uw BV moet immers over de afkoop loonbelasting inhouden en afdragen. De BV moet dan wel over voldoende liquide middelen kunnen beschikken. Ook het belastingtarief is van belang voor uw keuze. Bij afkoop betaalt u belasting over de contante waarde van het stamrecht, bij gespreide uitbetaling over de periodieke uitkeringen. Tot slot noemen we nog dat u bij afkoop van een stamrechtaanspraak in een eigen BV de afkoop moet vastleggen in een overeenkomst met uw BV. Kortom u doet er verstandig aan om een deskundige in te schakelen bij uw afweging om wel of juist niet tot afkoop van (een deel van) uw stamrecht over te gaan.