Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Onderneem actie tegen financieringsovereenkomst met renteswaps,

Heeft u in het verleden een financieringsovereenkomst gesloten met een renteswap? De kans is groot dat de waarde van deze overeenkomst inmiddels negatief is geworden. U kunt dan de bank mogelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbeeld bij de afkoop van de renteswap. Onlangs heeft een rechter namelijk in een renteswapzaak geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden. Zij had haar cliënt beter moeten informeren over de grote risico's en zij had zich ervan moeten vergewissen of haar cliënt zich daarvan bewust was. Ook had de bank moeten nagaan of de swaps afgestemd waren op de lening, voor wat betreft de dekkingsgraad en de looptijd. Wilt u actie ondernemen tegen uw bank? Tot voor kort was dan de gang naar de rechter hiervoor het meest gebruikelijk. Sinds eind januari 2015 kunt u echter hiervoor ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De meeste banken zijn bij het Kifid aangesloten en hebben ingestemd met deze wijze van klachtenafhandeling. Voordeel is dat de relatie van u met uw bank minder onder druk komt te staan dan bij een gerechtelijke procedure. Bovendien is een procedure bij het Kifid sneller en goedkoper.