Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Lijfrentekapitaal pas belast in het jaar waarin de beslistermijn verstrijkt,

Heeft u een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarvan de einddatum in zicht komt? Weet u in dat geval al waarvoor u het vrijkomende kapitaal wilt gebruiken? U kunt er een lijfrente voor aankopen of het kapitaal laten uitkeren. U moet uw keuze maken binnen een wettelijk bepaalde beslistermijn. Zolang u nog geen keuze heeft gemaakt, is de uitkering nog niet 'vorderbaar en inbaar' en is belastingheffing dus nog niet aan de orde. Verstrijkt de beslistermijn zonder dat u uw keuze heeft bepaald, dan wordt het beschikbare kapitaal belastbaar in het jaar waarin deze termijn verstrijkt. Maar hoeveel tijd heeft u nu eigenlijk om uw keuze te bepalen?

Lees meer

Er wordt voor de belastbaarheid van het lijfrentekapitaal onderscheid gemaakt tussen een lijfrentekapitaal dat tot uitkering komt op de einddatum en een lijfrentekapitaal dat eerder tot uitkering komt door overlijden. In het eerste geval heeft u de tijd om uw keuze te bepalen tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de einddatum werd bereikt. In het geval van overlijden moet u uw keuze hebben bepaald uiterlijk op 31 december van het tweede jaar na het jaar van overlijden.