Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Leveranciers wel betalen, fiscus niet?,

Bart is directeur van Bart BV. Het gaat slecht met Bart BV. Er zijn grote betalingsachterstanden. Bart moest de laatste maanden kiezen tussen het betalen van leveranciers of de Belastingdienst. Hij heeft, in verband met het voortbestaan van zijn bedrijf gekozen voor leveranciers. De Belastingdienst stelt hem privé, als bestuurder, aansprakelijk voor achterstallige belastingschulden. Gesteld wordt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur door bij voorkeur de leveranciers te betalen.

Volgens de rechtbank is dat op zichzelf nog geen argument voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een paar maanden waren de positieve resultaten zodanig dat Bart ervan mocht uitgaan  dat de BV de belastingschulden die in die maanden ontstonden zou kunnen betalen. Voor deze tijdvakken kan dan niet worden gezegd dat Bart wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de handelwijze van Bart BV tot gevolg zou hebben dat belastingschulden onbetaald zouden blijven. In zoverre vervalt de aansprakelijkstelling.