Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Let op bij herzieningsbeschikkingen premie Werkhervattingkas,

Sinds begin mei 2014 mag de Belastingdienst weer eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas (voorheen de gedifferentieerde premie WGA) herzien. Maar eerdere beschikkingen mogen alleen in uw nadeel worden herzien als de tekortkoming aan u kan worden toegerekend of als deze redelijkerwijs bij u kenbaar had kunnen zijn. Heeft u geen onjuiste informatie aan de Belastingdienst verstrekt of liggen er aan de eerdere beschikkingen geen onjuiste gegevens ten grondslag waarvan u redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat deze onjuist zijn, dan kan de Belastingdienst deze eerdere beschikkingen niet herzien. Dien in dat geval tijdig een bezwaarschrift in tegen de herzieningsbeschikking. Op 19 oktober 2013 besliste het gerechtshof Amsterdam dat de Belastingdienst wettelijk niet was bevoegd om eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas te herzien. De wetgeving is echter met terugwerkende kracht tot 19 oktober 2013 gerepareerd. Daardoor heeft de Belastingdienst die bevoegdheid weer gekregen.