Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Lagere waardering pand in box 3 bij structureel verliesgevende verhuur,

Verhuurt u al jaren een pand tegen een veel te lage huur en kunt u die huur niet verhogen of opzeggen omdat de huurder recht heeft op huurbescherming op grond van de oude Huurwet? In dat geval mag u het pand in box 3 waarderen op de waarde in het economisch verkeer. De verplichte waardering op de vaak hogere WOZ-waarde verminderd met een correctiefactor leidt tot een buitensporige last, aldus de belastingrechter. Dat leverde de verhuurder een waardevermindering in box 3 op van maar liefst € 156.000.

Lees meer
Er is een redelijke kans aanwezig dat tegen deze hofuitspraak cassatie wordt aangetekend bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan. Maar laat ter behoud van rechten (pro forma) toch bezwaar maken als de Belastingdienst de WOZ-waarde hanteert verminderd met de correctiefactor. Zo houdt u de mogelijkheid open om mee te profiteren bij een eventueel gunstige uitspraak van de Hoge Raad. Maakt u geen bezwaar, dan komt de aanslag inkomstenbelasting onherroepelijk vast te staan. Daar kan dan niet meer op worden teruggekomen.