Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Laat uw WOZ-beschikking controleren,

Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft de WOZ-waarde per 1 januari 2013. U doet er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken nadat de beschikking is afgegeven.

Lees meer


Een vermindering van de WOZ-waarde is niet alleen gunstig voor het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de onroerendezaakbelastingen. U moet immers ook een pand in box 3, zoals een vakantiewoning en verhuurde woningen, op de WOZ-waarde waarderen. Dat geldt ook voor de waardering van woningen voor de schenk- en erfbelasting. Bovendien heeft een vermindering gevolgen voor de afschrijving op gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.