Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Kom in verweer tegen loonsancties van het UWV,

Het UWV verlengt na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover u verplicht bent om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie) als uw werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook als u gedurende de eerste twee ziektejaren onvoldoende doet om de werknemer te re-integreren, maar dan met een maximum verlenging van 52 weken. U mag gedurende die verlengde periode de werknemer ook niet ontslaan. Dat kost u tienduizenden euro's per zieke werknemer. Het gaat bij de re-integratie van zieke werknemers vaak mis op twee fronten. In de praktijk weten werkgevers vaak niet goed op welk moment ze welke actie moeten ondernemen. Ook zijn zij regelmatig onvoldoende kritisch op de adviezen van arbodiensten. Laat daarom de beschikking van het UWV over de opgelegde loonsanctie met de onderliggende stukken zo snel mogelijk na ontvangst beoordelen door een deskundige. Deze kan u adviseren over een in te stellen bezwaar en over de wijze waarop de duur van de loonsanctie kan worden bekort. In de praktijk blijkt dat het UWV regelmatig fouten maakt bij het opleggen van loonsancties en dat zij de redelijkheid van de sanctie niet beoordeelt.