Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Grensarbeiders opgelet: volgend jaar verandert er waarschijnlijk veel voor u,

Dan treedt namelijk de nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomsten uit Nederland. Door deze regeling kunt u niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. U kwalificeert daarvoor alleen nog als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet ten minste 90% van uw inkomen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen zijn en moet u een inkomensverklaring uit het woonland hebben. U voldoet al snel niet aan deze voorwaarden, wat grote gevolgen kan hebben. Om aan de 90%-eis te voldoen, worden de inkomsten uit de boxen 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld. Heeft u vermogen in uw woonland? In dat geval voldoet u al gauw niet aan deze eis. Stel, u heeft een box-1-inkomen uit Nederland van € 40.000, negatieve inkomsten uit de eigen woning van € 20.000 en een vermogen in box 3 van € 200.000. Het fictieve inkomen uit dit vermogen bedraagt € 8.000 (4% over 200.000). U voldoet niet aan de 90%-eis, omdat slechts 40.000/ 48.000ste = 83,3% van uw inkomen aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen is. Dit heeft tot gevolg dat u hypotheekrenteaftrek in Nederland verliest plus de heffingskortingen en eventuele andere persoonsgebonden aftrekposten. Heeft u een tweede baan of winst in uw woonland? Ook dan kan dit gevolg al snel optreden.