Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Geen transitievergoeding zieke werknemer?,

Wegens ziekte blijft een schoonmaakster thuis. De bedrijfsarts stelt met werkgever en werkneemster een hervattingsplan op met aangepast (zittend) werk. Het plan is nog enige malen in overleg bijgesteld. Werkneemster haakt echter telkens kort na de hervattingen af zonder goede medische reden. Na 10 maanden verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zonder toekenning van transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat is de uitspraak?

Voorop staat dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. De werkneemster is immers ziek. Maar ontbinding kan wel. Het ontbindingsverzoek is gebaseerd op het niet meewerken aan re-integratie en dat staat los van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. De werkgever heeft volgens de kantonrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat de vrouw haar re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Hij kent geen transitievergoeding toe omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkneemster. De werkgever kan geen verwijt worden gemaakt. Daarom is er geen reden voor toekenning van een billijke vergoeding. Tip: Zaken als deze worden gewonnen op het dossier. De werkgever hield zich keurig aan zijn verplichtingen en kon dat aantonen. Leg alle rapportages, contacten en afspraken met zieke werknemers goed vast.