Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Fiscale maatregelen uit het lenteakkoord,

Onlangs is het lenteakkoord gepresenteerd. In dat akkoord zijn vele fiscale maatregelen opgenomen. Hieronder zullen wij 10 belangrijke wijzigingen opsommen. De meeste wijzigingen gaan in op 1 januari 2013. Met Prinsjesdag 2012 zullen de definitieve wetsvoorstellen gepresenteerd worden. Wij houden u op de hoogte.

1BTW per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21% 
Het algemene BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Het vooruit factureren om nog van het 19% tarief gebruik te maken is niet toegestaan. Uiteraard is het wel toegestaan om goederen of diensten eerder te leveren. Het verlaagde tarief van 6% blijft ongewijzigd.

Einde onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer
De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer (vaak € 0,19/km) mag niet langer onbelast door de werkgever worden vergoed. Deze vergoedingen zullen belast worden net zoals het salaris. Inmiddels is al discussie ontstaan of dit onderdeel wel doorgevoerd zal worden.

Bijtelling privégebruik auto bij meer dan 500 km woon-werkverkeer
Woon-werkverkeer wordt voortaan aangemerkt als privégebruik van de auto van de zaak. Daarmee overschrijden naar verwachting veel mensen het maximum aantal privékilometers van 500 km en moeten zij de fiscale bijtelling bij hun loon of winst accepteren. De maatregel geldt de eerste jaren nog niet voor bestaande leasecontracten.

Overdrachtsbelasting op woningen blijft 2%
De overdrachtsbelasting op woningen blijft ook na 1 juli 2012 2% in plaats van het algemene tarief van 6%.

Beperking ‘hypotheekrenteaftrek’
Voor nieuwe hypotheken gaat gelden dat de rente alleen nog aftrekbaar is als de lening gedurende de looptijd wordt afgelost (lineaire aflossing of via annuïteit). Voor bestaande eigen woning leningen blijft de aftrek de komende 30 jaar nog gegarandeerd. De maatregel treft dus met name nieuwkomers op de eigen woning markt. Verder wordt het maximum van de eigen woning lening geleidelijk verlaagd tot 100% van de waarde van de woning (inclusief overdrachtsbelasting).

Verhoging AOW-leeftijd
Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd met één maand per jaar omhoog. Vanaf 2016 gebeurt dat twee maanden per jaar en in 2019 met drie maanden. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd dan 66 jaar. Vanaf 2023 wordt dat 67 jaar.

Aanpassing pensioenleeftijd (niet zijnde AOW)
In 2014 wordt de pensioenleeftijd ineens verhoogd tot 67 jaar. Dit geldt voor alle pensioenen/lijfrenten met uitzondering van de AOW-uitkering. Tevens worden de maximale opbouwpercentages verlaagd. Door deze maatregelen zullen mensen alleen door langer door te werken hetzelfde pensioen kunnen opbouwen. Eerder met pensioen dan 67 jaar is toegestaan, maar dan wordt de pensioenuitkering wel verlaagd.

Werkgevers gaan deel WW betalen
Werkgevers gaan maximaal 6 maanden van de WW-uitkering van hun werknemer betalen. Per dienstjaar van de werknemer moet de werkgever één maand WW-betalen.

Verlaging kinderopvangtoeslag en bevriezing kinderbijslag
De kinderopvangtoeslagpercentages worden verlaagd. Tevens geldt dat vanaf een inkomen van ongeveer € 118.000 geen recht meer bestaat op kinderopvangtoeslag voor de opvang van het eerste kind. De kinderbijslag zal in 2013 en 2014 niet worden geïndexeerd.

Beperking renteaftrek voor deelnemingen
In de vennootschapsbelasting wordt een renteaftrekbeperking ingevoerd in verband met rente op financiering van deelnemingen zoals dochtermaatschappijen. De rente op deze financieringen is niet aftrekbaar wanneer het eigen vermogen van de deelneming groter is dan het eigen vermogen van de vennootschap die de deelneming houdt.