Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag,

Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer energie-investeringsaftrek claimen. U vindt de bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen in de Energielijst die jaarlijks wordt geactualiseerd. Uit een evaluatie over de periode 2012-2017 blijkt dat de regeling daadwerkelijk heeft bijgedragen aan energiebesparing. Wel zijn er aanbevelingen.

Zoals bij iedere subsidie of belastingaftrek wordt de effectiviteit ingeperkt door zogenoemde freeriders. Freeriders zouden de investering ook gedaan hebben zonder de aftrek. De inschatting van het aantal freeriders is iets minder dan 50% met een bandbreedte van 30% tot 69%. Het freerider effect bij het MKB is verminderd door het minimale investeringsbedrag te verhogen naar € 2.500. Voorgesteld wordt om in het vervolg bij het jaarlijks opstellen van de Energielijst per techniek rekening te houden met het freerider effect.

De voortdurende aanscherping van efficiencynormen bij de samenstelling van de Energielijst is een belangrijke aanjager voor leveranciers en producenten om de zuinigheid van apparaten te verbeteren. Het plaatsen van een bedrijfsmiddel op de Energielijst heeft attentiewaarde en leidt tot een financiële prikkel. Uit de evaluatie blijkt dat de attentiewaarde het belangrijkste is. Daarom wordt geadviseerd om het aftrekpercentage te verlagen.

Tip: Het Kabinet zet de regeling na 2018 nog vijf jaar voort. Wel wordt het aftrekpercentage van 54,5% in het pakket Belastingplan 2019 verlaagd naar 45%.