Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Bedrijfsopvolging eerder in gang zetten,

Bent u van plan uw bedrijf over te dragen aan uw kind, dan is het nu wellicht een geschikt moment om dit in gang te zetten. U bent er dan in ieder geval zeker van dat u nog gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling gaat op termijn mogelijk wijzigen. Gedacht wordt aan een lager vrijstellingspercentage of een betalingsregeling. Staatssecretaris Wiebes laat dit onderzoeken. Aanleiding voor dit onderzoek is dat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat, als er geen vrijstelling zou zijn, de erfgenamen in 70% van de gevallen de verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap zouden kunnen betalen. Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling is de verkrijging van ondernemingsvermogen (onder voorwaarden) tot € 1.045.611 vrijgesteld voor de schenk- en erfbelasting. Daarboven is 83% van het ondernemingsvermogen vrijgesteld. De aanleiding voor het onderzoek van de staatssecretaris is niet de vele rechtszaken over de bedrijfsopvolgingsregeling van de afgelopen tijd. Die zijn immers vaak in het voordeel van de Belastingdienst beslist. Gezien de reden die hij wel aanvoert voor het onderzoek, is het zeker niet ondenkbaar dat de bedrijfsopvolgingsregeling op termijn zal worden versoberd. Ook al gebeurt dit nog niet in deze kabinetsperiode.