Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Alsnog verruimd verlies verrekenen,

Bent u ondernemer in de vennootschapsbelasting en had u verliezen in 2009, 2010 en/of 2011? U kon deze verliezen in dat geval tot eind 2012 tijdelijk en onder voorwaarden verrekenen met winsten uit de 3 voorafgaande jaren. Normaliter kon u slechts 1 jaar achterwaarts verlies verrekenen. Heeft u niet of te laat voor deze tijdelijke regeling gekozen, dan kan dit alsnog als na 2012 blijkt dat er in een jaar toch nog een belastbare winst is (bijvoorbeeld door een navordering) waarmee u het verlies uit 2009, 2010 of 2011 kunt verrekenen. Heeft u wel tijdig gekozen voor de verruimde verliesverrekening, maar daardoor geen Vpb-teruggaaf ontvangen, dan mag u 9, in plaats van 6, jaar voorwaarts verliezen verrekenen. U krijgt hiermee een herkansing om voor de verliezen uit de jaren 2009, 2010 en/of 2011 alsnog gebruik te maken van de tijdelijk verruimde achterwaartse verliesverrekening. U kunt daarvoor een verzoek (laten) indienen bij de Belastingdienst. Een nadeel van het gebruik van deze regeling is dat de voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt van 9 tot 6 jaar. Zonder nadere maatregelen zou dat ook gelden als u wel tijdig voor de regeling heeft gekozen maar daarvan achteraf bezien geen voordeel heeft gehad. De staatssecretaris komt u in dat geval tegemoet, zodat u toch 9 jaar voorwaarts verlies mag verrekenen. Hiervoor hoeft u geen verzoek in te dienen; de goedkeuring wordt automatisch toegepast.