Nieuws

  • foto

Verlengde Velmolen 8
5406 NT Uden

T 0413 334 633

info@brabantaccountants.nl

Provincialeweg 144
5503 HK Veldhoven

T 040 253 49 26

info@brabantaccountants.nl

Sluisstraat 2
5712 BG Someren

T 0493 497 950

info@brabantaccountants.nl

Vliet 22-24 / Postbus 44
5422 VV Gemert / 5420 AA Gemert

T 0492 361 915

info@brabantaccountants.nl

Obrechtstraat 43F / Postbus 266
5344 AT Oss / 5340 AG Oss

0412 632 070

info@brabantaccountants.nl

Afkoop woekerpolis leidt tot dubbel verlies,

Stel, om principiële redenen koopt u een lijfrentepolis af als blijkt dat het een woekerpolis is. De afkoopsom wordt tot uw inkomen gerekend, als de premie voor deze polis aftrekbaar was. Een wettelijk logisch sluitend systeem. Maar in de wet is nog iets geregeld: bij afkoop van bepaalde polissen wordt als 'straf' bovendien 20% zogenaamde revisierente bij het inkomen geteld. Die geldt als vergoeding voor het feit dat u de belasting over de premie én het behaalde rendement pas op een (veel) later tijdstip, bij uitkering van de polis, zou betalen. De straf van 20% wordt volgens de wet berekend over de waarde ten tijde van afkoop. Stel nu dat de woekerpolis op verlies staat: de waarde is lager dan uw inleg. Vervalt die 20% dan? De uitspraak is kort en pijnlijk. De 20% revisierente is terecht berekend, ook al staat vast men feitelijk geen voordeel heeft genoten. Met de revisierente is namelijk beoogd een mogelijk ten onrechte genoten voordeel te compenseren, los van de vraag of het ook daadwerkelijk is genoten. Dus: dubbel verlies bij afkoop van de woekerpolis. Tip: vaak is het beter om de polis volgens de voorwaarden door te laten lopen tot de beoogde uitkeringsdatum. Dan is van afkoop en revisierente immers geen sprake. Laat u goed adviseren, het is complexe materie.